Списък за подготовка за семантичното търсене

Списък за подготовка за семантичното търсене – Превод на “The Semantic Search Preparation Checklist” от глава 1 на книгата Семантичното търсене на Google™ [Google™ Semantic Search, David Amerland, Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.]

Възползването от семантичното търсене, колкото и парадоксално да е това, изисква връщане към основни ценности. Фактът, че уточнявам това тук е показателен за това колко далеч сме се отклонили от този курс през последното десетилетие в надпреварата да догоним техническите промени в търсещите машини и да се задържим пред ограниченията им.

Истинското търсене е свързано с предоставянето на стойностна информация, когато от нея наистина има нужда, на тези, които в действителност я търсят. Това не означава, че вече няма място за тактики за “оптимизация”, всъщност – точно обратното. Сложността на уеб уеб дизайна, браузерните технологии и индексирането на търсенето създават определени предизвикателства, чието преодоляване изисква оптимизация. Фрагментирането на търсенето изисква реална стратегия, за да се спестят време, пари и да се постигне желаният резултат.

Списъкът за подготовка за семантичното търсене включва следните стъпки:

• Идентифицирайте из­к­лю­чи­тел­ното пред­ло­же­ние за про­даж­ба (англ. Unique Selling Point) на вашия бизнес. Какво е
това, което ви отличава от конкурентите ви? Как точно го определяте?

• Избройте всички платформи, в които имате бизнес присъствие, както тези, които са офлайн, така и дигиталните такива.

• Посочете кой отговаря за координирането на търсенето във вашата компания. Обяснете как се изпълнява тази задача, как се съобщават дейностите на останалата част от екипа ви.

• Определете как се обявяват маркетинговите инициативи в рамките на компанията ви. Имате ли готова стратегия за това? Има ли начин да бъде приоритизирано това какво на кого се съобщава и кога?

• Опишете стратегията си за създаване на съдържание – кой отговаря за нея и къде се появява то след това. Кои са хората, които сътрудничат? Как контролирате съдържанието на хората, които са въвлечени в процеса на създаването му? Как осигурявате това правилното изразяване и представяне посредством съдържанието на ценностите на компанията ви?

• Избройте всички свои дейности в мрежата от социални медии. Как започват те? Кой е отговорен за координацията и как се оценяват резултатите? Колко често провеждате оценявания? Как следите ефективността и с какви стратегии за реакция разполагате?

• Опишете къде смятате, че са вашите потенциални клиенти и как ви намират те? Какви според вас са техните ценности и стремежи? Къде мислите, че е общото между това, което вашата компания прави, и това какво искат вашите клиенти?

• Опишете вашия наратив, вашето уникално послание. По принцип маркетингът на една компания е наратив, но обикновено е раздробен на парчета (фрагментиран). Как осигурявате последователността в посланието на вашите маркетингови проекти?

• Посочете как постигате съгласуваност в своето маркетингово послание в рамките на всички ваши дигитални активи.

• Избройте всички възможни начини, по които можете да пресрещнете вашите потенциални клиенти в дигиталния спектър. Бъдете възможно най-изчерпателни в това и включете традиционните маркетингови методи, като например възможността за избор на абонамент за бюлетин (англ. opt-in newsletter) и така нататък.

Виж всички списъци от книгата :
Списък за подготовка за маркетинг на влиянието
Списък за подготовка за първа страница в Google
Social Media Marketing Preparation Checklist
Списък за подготовка за създаване на съдържание
Trust Rank Checklist
Author Rank Checklist
Knowledge Graph : Списък за подготовка за Графа на знанието
Списък за подготовка за семантичното търсене
Подготовка за новото SEO
Search Query Intent Preparation Checklist
Semantic Search Checklist
Volume, velocity, variety, veracity

6 thoughts on “Списък за подготовка за семантичното търсене

Коментари