[imageeffect type="shadowreflection" align="alignleft" width="150" height="150" alt="Списък за подготовка за първа страница в Google" link="" lightbox="yes" url="/wp-content/uploads/2013/08/google-homepage-1999.png" ]

Списък за подготовка за първа страница в Google

Списък за подготовка за първа страница в Google – превод на The First Page of Google Preparation Checklist

Макар вече да не съществува една единствена първа страница в Google, повишената персонализация на търсенето ви дава възможност да създавате много повече възможности за “първа страница”.

Настоящият списък е направен така, че да ви помогне да прецените дали създаването на съдържание от ваша страна, както и маркетинговата ви стратегия, ви помагат или ви пречат.

Преминете през всяка точка и проверете колко подготвени сте в действителност.

• Уточнете как се спирате на вида съдържание, което подготвяте, на честотата му и на темата му.

• Обяснете подробно стратегията си за създаване на ангажираност в мрежите от социални медии.

• Обяснете по-подробно стратегията си за създаване на по-голяма дълбочина при взаимодействието с последователите ви в социалните медии. Как ще се уверите, че те са ангажирани и че се задържат на темата?

• Обяснете как планирате да приложите новите инструменти за SEO в настоящoто състояние на бизнеса и маркетинга си.

• Обяснете как ще актуализирате съществуващото съдържание на уебсайта си, за да бъде то обновено и свежо.

• Уточнете как ще интегрирате мобилния маркетинг в настоящите си планове за създаване на съдържание

• Обяснете как ще се постигнете увеличаване на обхвата на сигналите от социалните медии, за да подпомогнете информираността за бранда ви и да подобрите трафика към вашия сайт.

• Избройте всички различни начини, по които можете да интегрирате локалните листинги (local listings) в настоящата си бизнес реалност.

• Опишете как мислите, че бихте могли да се възползвате от възможностите, които структурираните данни създават, за да се показват “rich snippets” за съдържанието ви в резултатите от търсенето.

• Уточнете как ще направите така, че title и description таговете, които се създават за всяка част от съдържанието на бизнеса или бранда ви, ще са направени така, че да отразяват едно кратко, но изчерпателно маркетингово послание или ценност на бранда.

Виж всички списъци от книгата :
Списък за подготовка за маркетинг на влиянието
Списък за подготовка за първа страница в Google
Social Media Marketing Preparation Checklist
Списък за подготовка за създаване на съдържание
Trust Rank Checklist
Author Rank Checklist
Knowledge Graph : Списък за подготовка за Графа на знанието
Списък за подготовка за семантичното търсене
Подготовка за новото SEO
Search Query Intent Preparation Checklist
Semantic Search Checklist
Volume, velocity, variety, veracity

4 thoughts on “Списък за подготовка за първа страница в Google

Коментари