[imageeffect type="shadowreflection" align="alignleft" width="150" height="150" alt="Семантичното търсене на Google" link="" lightbox="yes" url="/wp-content/uploads/2013/08/031512digitsgoogle_512x288.jpg" ]

Семантичното търсене на Google

Превод на авторското предисловие към книгата Семантичното търсене на Google™ [Google™ Semantic Search, David Amerland, Copyright © 2013 by Pearson Education, Inc.]

Търсенето се променя. Това, разбира се, не е нещо ново. От определена гледна точка, търсенето е върху траекторията на промяната още от първия ден. Сега обаче, за да съответства на Мрежата, дъгата на тази траектория придоби по-стръмен ъгъл и по-голяма скорост. В интерес на истината, търсенето вече не може да бъде считано за независимо от Мрежата.

Символичното взаимоотношение поражда какви ли не въпроси, тъй като става част от традиционното изтласкване и придърпване, където Мрежата, представлявана от онези, които активно работят в нея, иска да изтласка всички погрешни неща, докато търсенето иска да придърпа и включи всичко.

Когато всичко е привлечено в Мрежата, битката се променя от такава, в която целта е индексиране информация, към такава, в която целта е информацията да се класифицира правилно. Поради факта, че Мрежата нараства с такова удивително темпо, всяко едно класифициране трябва да бъде задвижвано от машина и да е мащабируемо. Има само два възможни начина това да стане: A. с човешка помощ и Б. без.

semantic-search

semantic search

И ето, просто така преминаваме от сферата на Марковските вериги и Булевите алгоритми към вечно променящата се област на етиката и желанието да се действа “правилно” или “погрешно.” Изначално, в момента, в който нещо може да бъде деконструирано, и начинът, по който то работи, може да бъде разбран, хората започват да се опитват да оптимизират способностите му като го измамят.

Точно това се случи и с търсенето. Понеже търсенето в някаква степен прибегна до човешката помощ в разбирането на това как данните, които се индексират, трябва да се класифицират, то създаде цяла индустрия, основана върху техниките, необходими, за манипулирането му.

Понеже търсещите машини отвърнаха на удара с още по-изтънчени начини да отменят опитите ни да манипулираме алгоритмите и да спечелим по-голяма видимост в Мрежата, изтласкването и придърпването между “нас” и “тях” се усили. Всяка серия от обновявания на търсачката носеше повече “болка”, що се отнася до загубената видимост, която на свой ред трябваше да бъде отменена чрез намиране на нови начини да се изиграе търсенето и така нататък и така нататък.

Семантичното търсене (semantic search) обещава, че продължаването по този начин спира. Най-добрият начин да се мисли за семантично търсене е като търсеща светлина, която улавя всички различни възли от информация (англ. data nodes) в Мрежата и ги проследява, създавайки картина на това как те се свързват помежду си, на кого принадлежат, кой ги е създал, какво друго са създали те от своя страна, които са те, кои са били и какво правят.

На най-основно ниво семантичното търсене придава значение на връзките между различните възли от информация (англ. data nodes) в Мрежата по начини, които позволяват по-ясното им разбиране, такова, каквото досега никога не сме имали. Това из основи променя играта. Мрежата е създадена от данни. Данните се управляват от понятията обем, бързина, разнообразие и истинност (англ. volume, velocity, variety, and veracity). В момента, в който намерим начин да се справим с тези четири понятия по съвършено задоволителен начин, ще сме решили проблема на търсенето. Към момента още не сме. Новата динамика, която се появява от прилагането на семантичното търсене, се върти около тези четири понятия, а балансът между които и да било две от тях, съвсем не е постигнат, да не говорим за този между всички четири. В момента, в който въпросът как да се индексира масивният обем от данни, които биват генерирани всяка минута, се реши, проблемът с това как да се класифицират тези данни по начин, който отговаря на изискванията на времето, става критичен.

Когато стане дума за скоростта на класифицирането и приоритизирането (бързината [velocity]) огромното богатство от разнообразно съдържание е проблем.

Когато всички три от изброените са в кюпа и проблемът за качеството на резултатите от търсенето най-после е решен, въпросът за произхода и достоверността (истинност [veracity]) надига грозната си глава.

И тогава, просто ей така, всяко едно от другите три понятия отново става проблематично. Защото по какъв начин се проверяват данни, които се изливат в Мрежата с такова изумително темпо, как биват те оценявани бързо и как се постига успешното справяне с всичките им вариации?

Отговорът се крие в постепенно натрупващите се ползи. Семантичното търсене, за разлика от всичко, което сме имали в миналото, има начини за кеширане на атрибутите, които изчислява, така, че възлите от информация (англ. data nodes), открити от неговия прожектор, не отиват обратно в тъмнината, след като прожекторите са ги оставили, чакайки да бъдат открити отново.

Тази книга е за семантичното търсене – какво е то, как работи и какво можете да направите сега, за да се възползвате от него. Съсредоточих се върху Google при писането поради три причини. Първо, Google е направил значителен пробив в семантично индексиране в търсенето. Второ, социалната мрежа Google+ играе ключова роля в подпомагането на видимостта на един уебсайт и отписването й означава пропускане на огромна възможност по отношение на търсенето. И трето, Google е доминиращата търсеща машина в света, с 95% от световния пазар на мобилно търсене и повече от 80% от световния пазар на търсене през настолен компютър. В това да не се фокусира вниманието върху него, няма никакъв смисъл, що се отнася до бизнеса.

В много отношения семантичното търсене ни връща към златните дни на Мрежата, когато от гледна точка на работа онлайн всичко бе възможно, стига да имаш страст, вяра в себе си и енергия да работиш върху това.

Това, че отново сме там, намирам за вълнуващо. Надявам се тази книга да стане ваш пътеводител в дигиталното ви пътешествие. Но повече от това се надявам тя да стане трамплинът, от който имате нужда, за да направите така, че работата ви да остави своя отпечатък в света, бил той дигитален или друг.

Дейвид Амерланд [David Amerland]
Манчестър, 2013

Следва : Какво е семантично търсене? Преходът към семантично търсене.

Google™ Semantic Search, David Amerland, Copyright © 2013 by Pearson Education, Inc. Семантичното търсене на Google™, Дейвид Амерланд, Copyright © 2013

9 thoughts on “Семантичното търсене на Google

Коментари