Semantic Search Checklist

Semantic Search Checklist

Заключителен списък за семантичното търсене, превод на The Final Semantic Search Checklist от книгата Семантичното търсене на Google™ [Google™ Semantic Search, David Amerland, Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

Това е краят на книгата, макар далеч да не е краят на пътя. Семантичното търсене едва започва да обсъжда. Уеб технологиите, които използваме, тепърва ще оказват директно влияние върху ежедневието ни, на наистина дълбоко ниво. Мрежата се превръща, отново, в много по-вълнуващо място, жужащо с онзи тип енергия, която не съм виждал от последните години на миналия век.

Изграждането на устойчив на бъдещето уеб сайт, който да издържи на бързата атака на промените в семантичното търсене, зависи от желанието ви да приложите на практика всичко това, което сте научили досега.

Преобладаващата идея тук е, че Мрежата отново е великият уравнител. Един сайт от само няколко страници със силно съдържание и огромна мотивация зад него, задвижван от гореща страст и свежи идеи, има същия шанс за успех, какъвто и мултинационалната корпорация, която която хвърля своите маркетинг екипи в Мрежата и произвежда лъскаво съдържание, което струва хиляди.

Окончателният списък има за цел да гарантира вие да сте този сайт, независимо от бюджета ви за маркетинг и размера на компанията ви.

• Проучете как проектирате имиджа и ценностите на вашата компания или бранд във всички дигитални места, които са ваша собственост, и избройте всички различни начини, които ви помагат да изградите автентичност. Помнете, че да бъдеш автентичен е част от усилията ви за създаване на онлайн идентичност. Това помага по отношение на достоверността, която е основният двигател на индексирането при семантично търсене. Пътят, който трябва да се извърви към затвърждаването на репутация и доверие, е дълъг.

• Уточнете какво още бихте могли да направите, за да помогнете на компанията или бранда си да развие своя уникален глас в онлайн пространството. Тук включете всичките канали на социалните мрежи, както и дигиталните медии, които притежавате и контролирате (като например уеб сайта на компанията ви, профилите ви в социалните мрежи, блогове)

• Обяснете всички различни начини, които използвате, за да превръщате вашите служители и клиенти в заинтересовани страни така, че те да могат по-пълноценно да участват в онлайн диалога с вашия бизнес.

• Опишете всички различни дигитални места, които притежавате, от уеб сайтове до онлайн профили в социалните мрежи, канали за видео излъчване, сайтове, където пускате прес рилийзи или където участвате като гост автори. Проверете дали всеки от тях е във възможно най-голяма степен взаимообвързан с другите.

• Уточнете стратегията си за съдържание за мобилен маркетинг. Обяснете как я свързвате със стратегията си за съдържание за настолни компютри, обръщайки специално внимание на общите точки между двете стратегии, които помагат на аудиторията ви да преминава между двата типа съдържание.

• Опишете в подробности как създавате прозрачност за търсенето, по отношение на всеки един аспект от бизнеса ви.

• Обяснете как ще мащабирате прозрачността, когато бизнес дейностите ви се увеличат и бизнес интересите ви се разширят.

• Уточнете как понятията за идентичност, поток, контекст и релевантост се изразяват във всяка ваша онлайн дейност, с която компанията или брандът ви се заемат. Обяснете как оценявате ефективността на това и какви мерки можете да предприемете, за да решите потенциални проблеми, които изникват.

• Обяснете как измервате доверието към бизнеса си и репутацията му. С какви процеси разполагате, които ви позволяват непрестанно да следите прогреса, и какви мерки можете да предприемете, ако откриете, че нещата се движат в грешна посока и е необходимо да ги поправите?

• Опишете всички услуги на Google , където има присъствие. Това трябва да включва Google Maps , Google Local , YouTube, Gmail и Google+ , както и всякакви услуги за мониторинг като Google Alerts, Google Webmaster Tools и така нататък.

• Обяснете как точно планирате да направите страстта, която движи бизнеса ви, основната мотивация, която стои зад развитието на неговите маркетинг, услуги и онлайн присъствие. Опишете всички предизвикателства, пред които се изправяте в постигането на това и обяснете как планирате да ги преодолеете.

Виж всички списъци от книгата :
Списък за подготовка за маркетинг на влиянието
Списък за подготовка за първа страница в Google
Social Media Marketing Preparation Checklist
Списък за подготовка за създаване на съдържание
Trust Rank Checklist
Author Rank Checklist
Knowledge Graph : Списък за подготовка за Графа на знанието
Списък за подготовка за семантичното търсене
Подготовка за новото SEO
Search Query Intent Preparation Checklist
Semantic Search Checklist
Volume, velocity, variety, veracity

Google+ коментари

One thought on “Semantic Search Checklist

Коментари