Social Media Marketing Preparation Checklist

Списък за подготовка за маркетинг в социалните мрежи – превод на The Social Media Marketing Preparation Checklist от книгата Семантичното търсене на Google™ [Google™ Semantic Search, David Amerland, Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.]

Причината, поради която имате тази книга, е тя да помогне на уеб сайта ви да се позиционира по-високо и да се появява на първа страница в Google. За да постигнете това, трябва да се върнете малко към основите и точно да разберете защо вашата фирма е в бизнеса, какво я прави различна, какво я прави специална, какво разпалва страстта ви и какво ви кара да се залавяте за работа всеки ден.

След това трябва да погледнете отговорите си, да разгледате вида съдържание, което създавате и да решите дали това съдържание адекватно отразява всичките ви отговори. Ако не го прави, е нужно да го поправите.

10-те точки, изброени тук, имат за цел да ви помогнат да направите точно това.

• Уточнете как точно съдържанието ви отразява компанията ви или ценностите на бранда ви. Помислете за тона и стила в начина ви на общуване с онлайн света.

• Избройте всички различни начини, по които предавате своето послание на целева си аудитория.

• Опишете подробно плана си за привличане на последователи в социалните мрежи, в които компанията или брандът ви са активни.

• Уточнете как ще създадете автeнтичен глас, който да звучи в онлайн съдържанието ви както и в споделянията ви и взаимодействията, които имате в мрежата от социални медии.

• Представете в подробности стратегията си за идентифициране и привличане на влиятелни хора в социалните медии, които могат да ви помогнат да разпрострете обхвата и наситеността на съдържанието си.

• Уточнете техниките, които ще използвате за увеличаване на влиянието ви в социалните медии.

• Обяснете как най-добре ще подготвите корпоративния си сайт или този на бранда ви за семантичното търсене.

• Уточнете какво трябва да направите, за да увеличите възможностите за съдържанието ви то да стане вирусно.

• Обяснете подробно как мислите, че настоящата ви SEO агенция може да ви помогне най-добре да постигнете целите на маркетинга си за търсачки.

• Обяснете колко силни смятате, че са социалните сигнали към уеб сайта ви в момента и избройтe всички различни начини, по които те може да се подобрят.

Още по темата :

Social Media Marketing Checklist

Всичко за социалните медии в блога на Иво Илиев

Виж всички списъци от книгата :
Списък за подготовка за маркетинг на влиянието
Списък за подготовка за първа страница в Google
Social Media Marketing Preparation Checklist
Списък за подготовка за създаване на съдържание
Trust Rank Checklist
Author Rank Checklist
Knowledge Graph : Списък за подготовка за Графа на знанието
Списък за подготовка за семантичното търсене
Подготовка за новото SEO
Search Query Intent Preparation Checklist
Semantic Search Checklist
Volume, velocity, variety, veracity

4 thoughts on “Social Media Marketing Preparation Checklist

Коментари