Link building

Link building се нарича процесът на изграждане на добри, качествени и релевантни връзки към сайта. Нашите стратегии за линк билдинг целят да изградим и поддържаме силнен и разнообразен линк профил за сайтовете на нашите клиенти:

Стандартен линк билдинг/ Standard Level Link Building

• Комплексно проучване на връзките и изготвяне на дългосрочна стратегия (Advanced Link Target Research, Discovery & Negotiation)
• Получаване на обратни връзки от конкурентни сайтове (Competitor Backlink Acquisition)
• Въвеждане на пасивни линк билдинг тактики (Establishing Passive Link Building Tactics)
• Обединяване на връзките и препратки без anchor текст (Link Consolidation and Non Anchor References)
• Качествени директории (Quality Directories)
• Подходящо членство (Relevant Memberships)
• Новинарски сайтове (News Publishing Sites)
• Изследване на неконкурентни отрасли (Еxploring Non-Competitive Industries)
• Тактики за утвърждаване на марката (Brand Leverage Tactics)

Модерни методи

• Link Bait
• Цитиране и препоръки (Citing and References)
• Вирусен маркетинг (Viral Marketing)
• Видео разпространение (Video Distribution)
• Widgets
• Състезания (Competitions)

Придобиване на висококачествени линкове

Екипът за линк билдинг на SEOM използва набор от уникални тактики за придобиване на линкове. Стремим се към високо качество на връзките, за разлика от традиционното масираното генериране на линкове, което използват други компании. Нашата стратегия е изпитана и приложена в многобройни кампании с огромен успех. Тестовете ни доказват нуждата от висококачествени линкове, тъй като само нискокачествени линкове не вършат работа в дългосрочен план.

Обобщение: Качествените линкове играят водеща роля за постигане на бързи резултати в позиционирането на сайта в търсачките.

Дългата опашка / Long Tail

Изкачването на сайта до предни позиции в търсачките ще бъде стабилно, постепенно и планирано в дългосрочен план за максимално добри резултати. Значителна част от трафика ще дойде от фрази от порядъка на Long Tail търсенето преди притока на трафик от някои силно конкурентни ключови изрази за търсене.
Поддръжка

SEOМ ще осигури постоянен приток на свежи линкове, които непрекъснато ще бъдат добавяни към сайта, за да поддържат високото му класиране. Всякакви уточнения на фразите, корекции на кампанията и текущи препоръки за on-site оптимизация се изпълняват и ръководят от наши специалисти. Осигуряваме прозрачност и денонощен достъп до резултатите от оптимизацията и дейностите по линк билдинг.

Софтуер

Всички дейности за линк билдинг в SEOM се извършват от хора, а не автоматизирано, от програми. Използваме софтуерна платформа за линк билдинг, която помага на екипа ни ефективно да организира и оптимизира ежедневните си дейности, като води подробен отчет за всяка една от тях. По този начин сме в състояние да предоставим на клиентите си ежемесечен ясен отчет до най-малкия детайл.

Как се прави линк билдинг

Google и другите търсачки използват многобройни сигнали, за да определят репутацията и авторитета на един сайт. Най-силните фактори обаче са качеството и разнообразието на външните линкове към него. В основата си логиката на това стъпва на принципа на гласуването, като всеки линк от чужд уеб сайт може да се оприличи на един глас. Това обаче може да доведе до прибързаното заключение, че колкото повече линкове получавате, толкова по-добре, но подобен извод е подвеждащ. Да предположим, че търсите добър адвокат. Преглеждате местните бизнес справочници, гледате реклами, чувате различни имена и марки. Питате се коя марка е по-добрата.

После се обръщате към приятели, колеги и роднини. Някои от вашите познати ще са по-надежден източник, други ще са по-добре запознати с адвокатския бизнес, трети ще ви дадат съвет, който няма да ви свърши работа, защото няма да се основава на познания или опит или защото просто няма да му се доверите.

Същите правила важат и за линковете към вашия сайт. Търсачките първо ще погледнат съдържанието ви и ще се опитат да разберат за какво е сайтът. След това ще опитат да видят дали могат да се доверят на съдържанието ви като погледнат кой е пуснал линкове към него. И това не е всичко. Подобно на начина, по който хората определят на кого да се доверят в реалния живот, търсещите машини се отнасят към линковете от отделните сайтове по различен начин. Изброените по-долу фактори, например, са много важни:

• Сайтът, който има линк към вашия, свързан ли е със съдържанието му?
• Има ли други сайтове, които са пуснали линкове към сайта, който има линк към вашия?
• Какво е качеството на сайтовете, които имат линкове към сайта, пуснал линк към вашия?
• Къде на тяхната страница има линк към вашия сайт?

Получаването на един линк от авторитетен източник е с по-голяма тежест от получаването на хиляда линка от некачествени (спамърски) уеб сайтове. Един сайт може да получи доста добри линкове и класирания дори само чрез създаване на много добро и полезно съдържание или чрез предоставяне на отлична услуга. Само това обаче не във всички случаи ще е достатъчно, тъй като ще има някой, който прави същото, плюс нещо допълнително, за да достигне по-добро класиране. Тъкмо тази “екстра” ще ви даде конкурентно предимство и е основната полза от SEO компанията или специалиста по линк билдинг. Преди да се заемем с кампания по линк билдинг, ние винаги се уверяваме, че усилията ни не са основани на чисти предположения.

Проучването на фразите е задължително за всяка линк билдинг или SEO кампания. Таргетирането на погрешни фрази може да бъде огромна загуба на време, пари и ресурси. Друго нещо, за което трябва да внимавате, е вашият сайт да не се окаже част от “лоша компания”. За да избегнете това, се уверете, че не участвате в нечестни схеми или черни SEO практики, които противоречат на препоръките на търсачките. Специалистите ни по линк билдинг имат дългогодишен опит в осигуряването на качествени линкове, които работят добре редом с вашите on-site оптимизация и съдържание. Ако искате да разберете как бизнесът ви може да спечели от съвременните стратегии за линк билдинг, потърсете ни на телефон 0700 300 89.

………………

В SEOM използваме за link building само white hat методи като :

  • осигуряване на еднопосочни релевантни връзки от тематични сайтове
  • създаване и публикуване на статии (articles)
  • написване и публикуване на прессъобщения (press releases)
  • генериране на връзки от социални мрежи, сайтове за social bookmarks
  • ръчна регистрация в авторитетни директории, регионални и нишови каталози и портали
  • създаване и поддържане на тематични блогове
  • коментиране по нишови форуми, групи и блогове
  • пряк обмен на връзки с други тематични сайтове
  • получаване на връзки посредством разпространение на видео, карти, уиджети и друго съдържание за вграждане
  • създаване на вирусно съдържание и други

Цените за link building услуги започват от 400 лева на месец.

Вижте и най-ефективните тактики за Link Building с оглед значението им за SEO според проучването на SEOMoz

За въпроси, цени и допълнителна информация, моля свържете се с отдел Link Building за търсачки на SEOM на телефон 0878-289-289