[imageeffect type="shadowreflection" align="alignleft" width="150" height="150" alt="Подготовка за новото SEO" link="" lightbox="yes" url="https://seom.bg/wp-content/uploads/2013/08/brand.png" ]

Подготовка за новото SEO

Как семантично търсене създава нови икономики

След като използвах примера с пекарната за пресен хляб, за да илюстрирам скритата сила на семантично търсене да засича и увеличава вашето онлайн присъствие, по начини, които са, честно казано, доста неочаквани, справедливо е тук да се изброят и различните видове икономики, които се появяват в резултат на семантично търсене.

Докато икономиката обикновено се определя като модел на производство/потребление в рамките на една страна, ограничен до продукти и услуги, поведението на дигиталните транзакции, простиращи се отвъд тях, приляга достатъчно добре на определението, за да го използваме. Икономиките, които се развиват в дигитални свят имат по-дълги вериги на стойността (англ. value chains). Те биват наричани с имената икономика на взаимоотношенията, икономика на сътрудничеството, икономика на съвместното създаване, или икономика на участието. Всички те означават едно и също нещо: Разделението между вас и вашите потребители е изчезнало.

Сега всички са от една и съща страна. Би трябвало да искате потребителите ви да имат удивително преживяване, когато взаимодействат с вас, такова, което отразява типа преживяване, което моята въображаема компания за прясно изпечен хляб предлагаше.

Същото е и със семантичното търсене. Търсенето започна като вид двупосочни взаимоотношения, където всеки, който присъстваше онлайн, се бореше да бъде забелязан. Всички правеха каквото се наложеше, за да стигнат до първата страница на Google, използваха всички възможности, за да изпреварят конкуренцията си в резултатите от търсенето. Спорно е дали това служеше първо на клиентите им и после на тях. В суматохата на ранните дни на търсенето, борбата беше да бъдеш видян и видимостта да работи. Това също бе и достатъчно, за да се генерират продажби, или поне някакви продажби. Ясно е, че това вече не е достатъчно.

Докато семантичното търсене разгръща съвсем нов смисъл в Мрежата, то изисква от бизнеса същите тези три критерия, които обсъждахме в Глава 2: доверие, репутация, авторитет. Трите се придобиват в същия ред, в който са описани и в примера ми с въображаемата пекарна, където изникнаха в същия ред посредством начинанията, в които собственикът на бизнеса, се впусна.

Както показва фигура 3.1, трите зъбни колела на доверието, репутацията и авторитета изграждат машината на бранда ви.

бранд

Фигура 3.1 Машина на бранда

Доверието (Trust), репутацията (Reputation) и авторитетът (Authority) са основните съставни части на създаването на добавена стойност, произтичаща от бранда (англ. brand equity).

Изледователите на репутацията, които писаха по темата в Списание за теоретично и приложно изследване на електронната търговия (Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research) – Рихаб Алнемр ( Rehab Alnemr), Стефан Кьониг (Stefan Koenig), Торстен Иман (Torsten Eymann) и Кристоф Майнел (Christoph Meinel), обясниха как Интернет е разпределена, децентрализирана среда, в която съществуват значителни рискове, присъщи на всяка транзакция.

Липсата на централизирана власт, създава валута от установено доверие, което след това придобива парична стойност, която се изразява в повишена активност в електронната търговия и Интернет услугите. Това вероятно е официален начин да се каже, че доверието води до репутация, която води до авторитет и трите заедно създават добавената стойност, произтичаща от бранда, което ви прави надежден източник на новини и услуги, или надеждно място, откъдето да се купува.
Семантичното търсене изисква всички три фактора да работят правилно и Google въвеждат прецизни механизми, за да ги установи. В глава 4 виждаме какви точно са тези механизми и как можете да спечелите преднина в създаването им във вашата организация, така, че да се възползвате пряко от оценяването, което семантично търсене започва да
налага.

Списък за подготовка за новото SEO

Добавената стойност, произтичаща от бранда е злато. Тя води до по-голямо разрастване на онлайн присъствието, повече офлайн/онлайн предимства, както и до реални нетни печалби.

Семантично търсене има механизми, които измерват доверието, репутацията и авторитета през създаването на съдържание и социалното взаимодействие. Брандовете, към които има доверие, се радват на по-голям пазарен дял и по-добри взаимоотношения с потребители и доставчици. Те имат по-добри позиции, когато пазарите преминават през трудни времена и са в състояние по-бързо да извлекат полза, когато има бум. Преди всичко, те се радват на онова толкова мимолетна характеристика, която е изключително трудна за получаване и много лесна за губене: лоялността на клиентите.

Всеки един от нашите списъци досега направен така, че да ви помогне да се спрете на инструменти, концепции и практики, които да приложите, за да се възползвате от предимствата, които семантичното търсене на Google предлага.

Списъкът за подготовка за новото SEO обхваща следните стъпки:

• Определете вида на съдържанието, което преобладава по вертикалата на бизнеса ви. Напаснете го в различните социални мрежи и канали за споделяне на онлайн съдържание, като например в специфични за съответната индустрия блогове или канали, които представят точно определен вид съдържание, например YouTube за видео, или SoundCloud за подкастове.

• Обяснете как “слушате” своите потенциални клиенти. Какви инструменти за наблюдение на социалните мрежи използвате, за да го правите, и по какви критерии филтрирате съдържанието, и в последствие го оценявате?

• Обяснете как планирате да разберете къде са потребителите ви в социалната Мрежа. Какви техники ще използвате, на какви социални платформи ще обърнете внимание и какви показатели смятате да използвате, за да измервате интереса,
ангажираността и взаимодействието?

• Обяснете какво разбирате под понятието “онлайн диалог”?Как предлагате да го започнете и как после ще го продължите?

• Обяснете как едно преструктуриране на ценностите може да ви помогне да премахнете всички
бариери от това, което правите и това, което потребителите искат. След това обяснете подробно как това преструктуриране ще бъде обяснено на потенциалните ви клиенти.

• Обяснете как хората, които препоръчват бранда ви (англ. evangelists) биха могли да помогнат на бизнеса ви и след това покажете три начина, по които бихте могли да привлечете, намерите или създадете клиенти

• Обяснете вземането на решения и одобрението на съдържание във вашата организация по отношение на създаването му. Всеки път, когато се създава съдържание, е нужно да имате някакви критерии, които гарантират качество и професионализъм. Избройте какви са те. Обяснете как те отразяват основните ценности на вашата марка.

• Обяснете как планирате да следите представянето на вашата компания или бранд в търсенето, отвъд класиранията по ключови думи. Избройте инструментите, които ще използвате, честотата на проверяване и решенията, както и решенията, които сте взели, когато сте избрали критериите, които ще бъдат използвани, за да се пресмята успеха.

• Обяснете какво означава добавената стойност, произтичаща от бранда за вашата организация. След това изложете подробно как оценявате значимостта на добавената стойност, произтичаща от бранда, какви избори правите, какви критерии имате, и как те влияят на това, което правите.

• Направете списък с всичко, на което сте готови да устоите, ако стойността на бранда ви се увеличи в бъдеще. Обяснете подробно влиянието, което по-голямата стойност на бранда ви ще има, върху вашата маса от потребители, вашия маркетинг, върху екипите, които създават съдържание, и върху нетната печалба.

Купи книгата от Амазон Google Semantic Search: Search Engine Optimization (SEO) Techniques That Get Your Company More Traffic, Increase Brand Impact, and Amplify Your Online Presence (Que Biz-Tech)

Още от книгата :

Подготовка за новото SEO
Бизнесът ви в света на семантичното търсене
Как SEO променя бизнес практиките

7 thoughts on “Подготовка за новото SEO

Коментари