[imageeffect type="shadowreflection" align="alignleft" width="150" height="150" alt="Knowledge Graph : Списък за подготовка за Графа на знанието" link="" lightbox="yes" url="/wp-content/uploads/2013/08/Google-knowledge-graph.jpg" ]

Knowledge Graph : Списък за подготовка за Графа на знанието

Превод на “The Knowledge Graph Preparation Checklist” от глава 2 на книгата Семантичното търсене на Google™ [Google™ Semantic Search, David Amerland, Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.]

Списък за подготовка за Графа на знанието

Графът на знанието се основава на информация, която е открита и индексирана по независим начин от бота на търсещата машина на Google (англ. Google’s search engine bot). Тази информация трябва да бъде създадена специално за тази цел. Уловката тук е, че преди бе създавано съдържание, оптимизирано за търсачки, което да позиционира изкуствено един уеб сайт и всичко, каквото бе необходимо, се свеждаше до правилните мета тагове, правилните ключови думи, правилното им разполагане, наситеността им и няколко връзки, които да сочат към страницата. За разлика от миналото обаче, днес съдържанието, което се създава, трябва да има истинска стойност за крайния потребител.

Фокусът върху основните ценности на компанията, който бе главната цел на Списъка за подготовка за семантичното търсене от глава 1, сега се превръща в трамплин, който ви позволява адекватно да се подготвите за Графа на знанието.

Списъкът за подготовка за Графа на знанието включва следните стъпки:

• Съставете списък с реалните проблеми, които вашият бизнес или вашата услуга са създадени да решават. Уточнете всички начини, по които общувате в Мрежата, както и решенията, които предоставяте.

• Избройте всички начини по които бихте могли да съберете и да изясните проблемите, пред които клиентите ви се изправят. Уточнете как предлагате да отговорите на въпросите, които излизат на повърхността от информацията, която събирате.

• Решете кой е най-добрият начин или коя е най-добрата комбинация, с които да представяте информация на клиенте си (i.e., текст, видео, подкаст, инфографика). Обяснете как планирате да осигурите представяне на цялата информация, което предава основните ценности на бранда или компанията ви. Как предлагате да проверявате дали подходът ви е последователен в рамките на всички различни формати на комуникиране, които използвате, и как планирате да поправите всеки един, който по някакъв начин не следва плана ви.

• Решете как ще генерирате съдържание (кой е отговорен за това, как, кой ще одобрява съдържанието, как ще се появява то). Уточнете честотата и намерението. Обяснете как ще си поставяте цели и как ще ги следите.

• Опишете всички различни начини, с които разполагате, за да промотирате съдържанието, което създавате. Уточнете как измервате успеха във всяка една област.

• Избройте всички възможни начини да получите клиентски отзиви (ревюта). Обяснете как насърчавате взаимодействието с клиентите и ангажирането им.

• Направете списък с всички начини, които имате, за да се свързвате директно с клиентите си и оценете всеки от тях спрямо важността на влиянието му върху бранда или репутацията на бизнеса ви.

• Уточнете мониторинга на кризите в социалните медии и процесите на реагиране. Избройте всички инструменти, които използвате, честота, човек (хора), който (които) отговаря(т) за тях, честота на докладване, както и това какви механизми, имате на разположение в случай на поява на кризисна ситуация в социалните медии.

• Избройте подробно всички показатели, които използвате във вашите дигитални активи, за да измервате успеха им. Избройте различните определения за успех, които имате. Обяснете какво точно указват те, покажете или измерете и влиянието, което имат върху основните дейности на бранда или бизнеса ви.

• Избройте всички конкуренти и подробно опишете как правите нещата по-различно от тях. Бъдете възможно най-подробни и избройте също така всички сходни области. Покажете къде дейностите ви се различават и къде се обединяват и обяснете как това се вписва в уникалната идентичност на бранда или бизнеса ви.

Виж всички списъци от книгата :
Списък за подготовка за маркетинг на влиянието
Списък за подготовка за първа страница в Google
Social Media Marketing Preparation Checklist
Списък за подготовка за създаване на съдържание
Trust Rank Checklist
Author Rank Checklist
Knowledge Graph : Списък за подготовка за Графа на знанието
Списък за подготовка за семантичното търсене
Подготовка за новото SEO
Search Query Intent Preparation Checklist
Semantic Search Checklist
Volume, velocity, variety, veracity

4 thoughts on “Knowledge Graph : Списък за подготовка за Графа на знанието

Коментари