[imageeffect type="shadowreflection" align="alignleft" width="150" height="150" alt="Trust Rank Checklist" link="" lightbox="yes" url="/wp-content/uploads/2013/08/trustrank.png" ]

Trust Rank Checklist

Списък за подготовка за TrustRank. Превод на “The Trust Rank Preparation Checklist” книгата Семантичното търсене на Google™ [Google™ Semantic Search, David Amerland, Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.]

С поглед назад към миналато старите начини за оптимизация на търсещи машини, които бяха съсредоточени предимно върху Графа на връзките, сега изглеждат малко примитивни, както и леко носталгично, защото бяха много по-прости.

Поемането на отговорност за вашата онлайн репутация не изисква нищо по-малко от всеобватно усилиe от човека, бранда или организацията, което да включи всички, отдалечено свързани със създаването на съдържание, публикуването на постове и увеличаването на обхвата на бранда.

Списъкът за подготовка за TrustRank включва следните стъпки:

• Определете дигиталните платформи, които има най-голяма вероятност да ви помогнат да промотирате експертните си познания, бранда си или вертикалната ос на бизнеса си.

• Определете хората, които са най-влиятелни, във всяка дигитална платформа, в която сте, и се свържете с тях.

• Уточнете как ще включите или ще свържете служителите на компанията с контактите на бизнеса си онлайн.

• Уточнете стратегията си за създаване на съдържание за всяка една дигитална платформа, която сте избрали. Обяснете с какво това съдържание е специфично за платформата и как служи на бранда ви.

• Обяснете как ще се осигурите непрекъснатостта и тона на посланието ви из различните дигитални платформи, в които присъствате.

• Обяснете усилията на бранда ви за увеличаване на обхвата му чрез използване на онлайн връзките ви във всяка дигитална платформа, която ползвате.

• Опишете в подробности информацията, която смятате, че всеки от графовете на Google съдържа за вас, бранда или компанията.

• Уточнете как предлагате да се проследява прогреса в различните графове на Google от гледна точка на стойността на бранда.

• Обяснете как авторството може да бъде използвано, за да помогне на дигиталното присъствие на компанията ви.

• Опишете подробно стратегията ви за ангажиране във всяка дигитална платформа, в която сте активни.

Виж всички списъци от книгата :
Списък за подготовка за маркетинг на влиянието
Списък за подготовка за първа страница в Google
Social Media Marketing Preparation Checklist
Списък за подготовка за създаване на съдържание
Trust Rank Checklist
Author Rank Checklist
Knowledge Graph : Списък за подготовка за Графа на знанието
Списък за подготовка за семантичното търсене
Подготовка за новото SEO
Search Query Intent Preparation Checklist
Semantic Search Checklist
Volume, velocity, variety, veracity

5 thoughts on “Trust Rank Checklist

Коментари