Анализ на сайт

Услугата Анализ на сайт (SEO одит) е насочена към изследване на текущото състояние на сайта и анализ на конкурентни сайтове с цел предлагане на най-ефективните методи за оптимизация и позициониране .

Базов анализ на сайт (SEO одит)

В процеса на работа се изследват :

 • текущо позициониране на сайта в машините за търсене ;
 • количество и качество на входящите връзки към сайта ;
 • посещения и индексиране от машините за търсене ;
 • текущо положение по ключови думи за бранша и изводи за предпочитаните ключови думи и фрази ;
 • най-близки конкуренти и техните сайтове ;
 • позиции на сайтове на конкурентни фирми по изследваните ключови думи и фрази ;
 • статистика и анализ на посещаемостта ;
 • анализ на ефективността на методите на оптимизация и позициониране ;
 • изработване на стратегия за оптимизация и позициониране

В резултат на извършената работа по услугата SEO одит се изготвя подробен отчет

Цена на услугата Базов анализ на сайт (SEO одит) – 899 лева

Пълен анализ на сайт (SEO одит)

Когато започваме да работим над един сайт, първото, което трябва да се направи, е да събере и провери цялата достъпна информация, тоест да се извърши пълен одит на сайта Следвайки този план, правим над 200 проверки по 23 групи от фактори:

1. Общ анализ
Събиране на информация за проекта от клиента
Ръчен анализ на сайта
Анализ на отчетите за оптимизацията
Оценка на потенциала за трафик на сайта
Анализ на използваната CMS по отношение на ефективността при оптимизация
Проверка за използването на стандартен шаблон за дизайна на сайта
Анализ на пълнотата на сайта
Анализ на позициите по цялата семантика
Видимост на сайта (високо-, средно- и нискоконкурентни заявки)
Анализ на посещаемостта на сайта

2. Структура на сайта
Строеж на структурата на сайта

3. Проучване на тематиката
Избор на проекти за анализ
Съставяне на списък с възможни модули със съдържание по тематиката
Оценка на потенциала на аудиторията на модулите със съдържание
Съгласуване на плана за развитие със списъка от модули със съдържание
Проучване на SEO-модулите, използвани от лидерите в тази тематика
Съставяне на списък от SEO- модули за сайта
Изготвяне на списък с възможни тематични функционални модули
Проверка на сайта за наличие на тематични функционални модули
Търсене на възможности за слагане на PR връзки на места със свързана тематика
Изследване на динамиката на трафика за тематиката
Изследване на разпределението на трафика между търсачките

4. Хостинг фактори
Проверка на правилното използване на пренасочванията
Проверка на правилното използване на 4хх грешките
Анализ на страници с грешка 404
Търсене на препратки към страници с грешка 404
Търсене на връзки към пренасочвания
Търсене на страници с кодове на отговора 3хх
Търсене на страници с кодове на отговора 4хх
Анализ на сайта за устойчивост при откази
Анализ на скоростта на зареждане на страниците
Анализ на размера на страниците
Анализ на логовете на сайта, търсене на страници, които не са били посещавани от бот

5. Индексация
Проверка на индексирането на всяка страница
Съставяне на списък с неиндексирани страници, посетени от бот
Проверка на възможността за индексация на важни части от flash и ajax сайтове
Проверка на възможността за индексиране на всички страници на сайта при текущите инструкции в robots txt
Проверка на целесъобразността при използването на noindex, nofollow
Проверка на правилното използване на noindex, nofollow
Сравнение на индексите по категории и видове страници
Търсене за грешки
Търсене в индекса на техническите страници
Анализ на динамиката на индексирането на сайта
Проверка на robots txt за грешки
Проверка на robots txt за пълнота
Проверка на robots txt за наличие на директиви за всички търсачки
Проверка на sitemap xml за грешки
Анализ на баланса на датите на индексиране и приоритетите в sitemap xml
Проверка на актуалността на sitemap xml
Търсене на забранени за индексиране страници в sitemap xml

6. Дублиране, партньори, грешки
Анализ на съдържанието на поддомейните
Търсене на дублиращи се страници
Търсене за дублирано съдържание
Търсене на празни страници
Търсене на страници с грешки
Търсене на циклични (безкрайни) страници
Проверка за партньорства (афилиейти)
Проверка на сайта за наличие на огледални сайтове
Търсене на тестове домейни и други копия на сайта в индекса

7. Регионалност
Проверка на региона на сайта , анализ на риска от погрешна смяна на региона
Проверка на точността на определянето на регионите в Local Search
Проверка на класирането на регионалните домейни
Анализ на наличието на връзки с регионалните сайтове
Разделяне на семантичните ядра на заявки, които зависят от региона и на такива, които не зависят от региона

8. Спам и уязвими места
Търсене на съдържание, което може да бъде генерирано
Проверка на генерирано съдържание за спам
Анализ на изходящата реклама за нарушения на правилата на търсачките
Проверка за спам на HTML header
Проверка на страници за наличие на скрит текст
Проверка на работата по модерация на съдържанието
Проверка на работата на контент мениджърите
Търсене SEO-раздели и SEO-страници
Проверка на сайта за XSS-уязвимост
Проверка на текстовете за граматични и печатни грешки
Анализ на сайта за маскиране (cloaking)
Проучване на списъка с изходящи външни връзки
Проверка на IP адреса на хостинга за наличие на спам сайтове
Проверка на сайта за филтри в Yandex, Google
Проверка на страниците за филтри в Yandex, Google
Проверка на входящите връзки за филтри в Google
Проверка на входящите връзки за спам
Търсене на спам страници
Анализ на атаките от конкуренти
Проверка на текстовете за спам с ключови думи
Проверка за пикове от връзки
Търсене на съдържание за възрастни в сайта

9. Фактори, които влияят на авторитета
Анализ на авторитета и доверието в сайта
Анализ на разпознаваемостта на компанията в интернет
Анализ на дяловото разпределение на трафика по различните канали на интернет маркетинга
Анализ на връзките от авторитетни източници
Анализ на възрастта на страниците и на домейна

10. URL фактори
Проучване за наличие на ключови думи в домейна
Проучване за наличие на ключови думи в URL
Анализ на йерархията на URL-структурата на сайта
Проучване за наличие на ключови думи в имената на файловете
Проверка на URL за спам

11. Семантично ядро и трафик
Анализ на семантичното ядро за пълнота на обхвата
Анализът на семантично ядро за наличие на празни заявки
Анализ на актуалността на семантичното ядро
Проучване на заявки с висок процент на отпадане
Изследването на страници с висок процент на отпадане
Проучване на заявки с висока реализация
Проучване на страници с висока реализация
Проучване на страници с ниска реализация
Проучване на заявки с ниска реализация
Търсене на нецелеви заявки в семантичното ядрото
Определяне на заявки, които не са посочени нито в текста страницата, нито в списъка с anchor text
Проверка на точността на групиранията в семантичното ядро
Определяне на ефективните, от търговска гледна точка, продукти
12. Структура на сайта
Търсене за страници, на които няма входящи връзки
Анализ на нивата на вложеност на страниците
Анализ на разпределението на заявките за структурата на сайта
Анализ на отделянето на логически клъстери

13. HTML
Проверка на сайта за грешки в HTML кода
Анализ на оформлението на HTML header елементите по матрица
Проверка на валидността на матрицата
Проверка на сайта за грешки в кода
Проверка за кросбраузърност на матрицата
Проверка за наличие на микроформати
Анализ на правилното използване на микроформати
Анализ на подаването на съдържимото в микроформатите към индекса на търсачките
Анализ на кода за наличие на скриптове и CSS изявления вътре в страницата

14. Ползваемост (usability)
Съставяне на матрица за ползваемост
Анализ на съответствието на входящите страници с проблемите на потребителите
Анализ ползваемостта на връзките
Анализ на ползваемостта на формите за регистрация
Проверка на текстовете за ползваемост
Проверка на всички връзки за ползваемост, от гледна точка на потребителя
Анализ на реализациите на целевите страници и сценарии на поведение

15. Снипети
Разбор на снипетите по всички заявки в Google
Анализ на снипетите в Google
Анализ на снипетите в Yandex
Проверка за наличие на favicon
Проверка за точност на бързите връзки
Проверка за съвпадение на адреса и телефона на организацията уебсайта
Проверка за точността на определянето на breadcrumbs
Търсене на възможности за подобряване на снипетите в Google

16. Обем на връзките
Анализ на връзките от борси за линкове
Анализ на връзките от Google Webmaster tools
Анализ на връзки от ahrefs / Majestic SEO, SEOMoz и други
Получаване на данни за връзките
Анализ на динамиката на промяна на обема от връзки
Проучване на възрастта на входящите връзки
Проучването на естествеността на връзките
Проверка на индексацията на страници донори
Анализ на обема на връзките на конкурентите
Съставяне на списък с anchor texts

17. Вътрешни връзки
Проверка за наличие на изходящи връзки към външни сайтове
Проверка страници за дублиращи се връзки
Проверка страници за циклични препратки
Анализ на модулите на динамичната вътрешна свързаност
Изследване на изходящите връзки по матрицата
Проучване на изходящите вътрешни anchor елементи по матрицата
Проучване на входящите вътрешни anchor елементи по матрицата
Анализ на вътрешния списък с anchor texts / SiteReport

18. Статистическа тежест
Определяне на страниците, които получават недостатъчна статистическа тежест
Изчисляване на статистическата тежест при създаването на връзки (високо-, средно- и нискоконкурентни заявки) (в зависимост от PageRank)
Изчисляване на статическата тежест по входящи външни връзки (спрямо PageRank)

19. Anchor text
Определяне на дела на естествените anchor елементи в списъка с anchor texts
Проверка на achor списъка за релевентност спрямо заявките (вътрешни + външни връзки)
Проверка на achor списъка за пълнота на семантичния обхват (вътрешни + външни връзки)
Анализ на платените връзки за наличие на информационни anchor елементи
Проверка на achor списъка за спам (вътрешни + външни връзки)
Проверка на achor списъка за наличие на уникални биграми

20. Естествени връзки
Определяне на съотношението на естествените връзки в обема от врезки
Изследване на естествени връзки
Анализ на връзките от социални мрежи и социалните сигнали
Анализ на PR активността на сайта, търсене на възможности за добавяне на естествени връзки
Търсене и проучване на мнения за компанията

21 Текстови фактори (важни части на документа)
Търсене на дублиращи се TITLE елементи
Проверка на TITLE за спам
Проверка за наличие на ключови думи в TITLE
Проверка на дължината на TITLE на всички страници на сайта
Търсене на спам употреби на елементите
Проверка за дублираност на Description
Търсене на празни Description
Проверка на Description за спам
Проверка на HTML header за спам
Анализ на заглавията на входящите страници за съответствие с ключовите думи

22. Текстови фактори (в областта на съдържанието)
Проверка за наличие на ключови думи в ALT
Проверка за наличие на телефони, адреси и друга важна информация във вид на текст, който може да бъде индексиран
Търсене на важни връзки, изпълнени чрез картинки
Анализ на уникалността на текстовете
Проверка за кражба на съдържание
Анализ за наличие на важни форми на заявките в текстовете
Анализ на точността на написването на текстовете, от гледна точка на алгоритмите за обработка на текстове
Анализ на заглавията по матрицата
Анализ на текста по матрицата

23. Анализ на ефективността на оптимизацията
Проверка на съответствието (релевантността) на входящите страници спрямо заявките
Анализ на класирането на снимки от сайта
Анализ на класирането на клипове от сайта
Анализ на класирането на DOC, XLS, PDF, PPTX документи на сайта
Анализ на заявките, от които идва трафикът от търсачките (Google)

Обобщена таблица
Критични грешки
Важни грешки
Незначителни грешки

Цена на услугата Пълен анализ на сайт (SEO одит) – 1999 лева

Услугата Анализ на сайт (SEO одит) е предназначена за :

 • фирми разполагащи със собствен отдел за реклама и интернет маркетинг за анализ и оценка на ефективността на отдела или помощ при избора на най-ефективните стратегии за оптимизация , популяризиране и позициониране ;
 • клиенти нямащи пълна или завършена престава за конкурентната среда в своя пазарен сегмент ;
 • клиенти с висококонкурентен бизнес, за които е важно оптималното позициониране и са готови да работят по индивидуални проекти ;
 • клиенти на които са твърде високи нашите цени за оптимизация , регистрация и позициониране

За въпроси, цени и допълнителна информация, моля свържете се с отдел SEO оптимизация за търсачки на SEOM на телефон 0878-289-289 или чрез тази форма за контакти :

  име

  e-mail

  уеб сайт

  телефон

  текст