Ключови думи и фрази

Избор на ключови думи или ключови фрази при оптимизация на уеб сайт

Услугата е предназначена за клиенти затрудняващи се в избора на необходимите ключови думи или фрази за оптимизация и позициониране .

Описание на услугата избор на ключови думи или ключови фрази за оптимизация на уеб сайт

Услугата избор на ключови думи или ключови фрази се предлага в 2 варианта :

Базов избор на ключови думи или ключови фрази :

– изборът на ключови думи или ключови фрази се извършва за една итерация ;
– предложението е за до 20 главни ключови думи и до 200 ключови фрази определени при анализ на анкети , сайта на клиента , популярните ключови думи използвани при търсене по избраната тема ;

Разширен избор на ключови думи или ключови фрази :

– изборът на ключови думи или ключови фрази се извършва за две итерации ;
– на първа итерация се предлагат до 100 главни ключови думи определени при анализ на анкети , сайта на клиента , популярните ключови думи използвани при търсене по избраната тема ;
– на втора итерация избраните главни ключови думи се разширява с фрази – до 1000 ключови фрази

Цена на услугата избор на ключови думи или ключови фрази

Базов избор на ключови думи или ключови фрази за оптимизация на уеб сайт – 289 лева
Разширен избор на ключови думи или ключови фрази за оптимизация на уеб сайт – 589 лева

За въпроси, цени и допълнителна информация, моля свържете се с отдел SEO оптимизация за търсачки на SEOM на телефон 0878-289-289 или чрез тази форма за контакти :

    име

    e-mail

    уеб сайт

    телефон

    текст