[imageeffect type="shadowreflection" align="alignleft" width="150" height="150" alt="Search Query Intent Preparation Checklist" link="" lightbox="yes" url="/wp-content/uploads/2013/08/Keywords.jpg" ]

Search Query Intent Preparation Checklist

Списък за подготовка за намерението при заявката за търсене – превод на Influence Marketing Preparation Checklist

Успехът в семантичния уеб изисква много планиране и организация. Обикновено всичко се случва много преди да се стигне до самото изпълнение. От време на време изглежда сякаш ви си налага да налучквате тези, които търсят продуктите и услугите ви, но това не е така.

Семантичното търсене се е насочило към етап, в който търсещата машина вече не е просто търсеща машина. Тя е машина за предугаждане и машина за доверие – и двете свързани в едно. Тя може да предскаже с точност това, което търсещият иска, преди той да знае, че го иска, а след това може да предостави съдържание, на което може да се има доверие.

Списъкът за подготовка надгражда това, което сте научили до този момент, за да ви помогне да създадете едно присъствие в мрежата, което е абсолютно релевантно, позиционира се високо в търсенето на Google и с времето продължавада се класира високо.

• Опишете подробно всички начини, които имате на разположение и които ви позволяват правите анализ на ключови думи, на заявки за търсене и на намерение при търсенето (англ. query intent).

• Обяснете как ще очертаете намерението в заявката за търсене, което проучването ви е разкрило, по отношение на ценностите на компанията или бранда ви, както и на действията ви, свързани със създаване на съдържание.

• Опишете настоящото разпределение между винаги актуалното съдържание и сезонното такова в плана ви за създаване на съдържание.

• Обяснете какви механизми за отчитане имате на разположение, които ви позволяват да улавяте намерението в заявката за търсене както и настроението на крайния потребител на уеб сайта си и в платформите на социалните мрежи, там където поддържате онлайн присъствие.

• Определете в детайли всички дигитални активи, чрез които сте създали контакти (уебсайта си,
присъствието ви във Facebook, LinkedIn, Google+ и т.н.).

• Обяснете как предлагате да помогнете на търсенето на Google да създаде ясно разбиране за това какъв е бизнесът ви, къде е и с какво точно се занимава.

• Обяснете дали използвате някое от одобрените от семантичното търсене маркирания върху собствените си дигитални активи. Ако не използвате такива, защо? Как възнамерявате да
компенсирате това, че не ги използвате. Ако пък ги използвате, къде и как измервате ефективността си?

• Обяснете процеса, чрез който се формира едно цяло и оценете дали критичните пропуски в стратегията ви за създаване на съдържание допускат неволни бели петна в него (пропуски).

• Обяснете как предлагате да следите успеха в маркетинга си за семантично търсене и какви са плановете ви за непредвидени ситуации, в случай, че показателите не ви предоставят картината, която очаквате.

• Избройте четири вида заявки за търсене и след това задайте процентна стойност към всяка една, която отразява таргет аудиторията ви. Обяснете как сте стигнали до заключението си.

Виж всички списъци от книгата :
Списък за подготовка за маркетинг на влиянието
Списък за подготовка за първа страница в Google
Social Media Marketing Preparation Checklist
Списък за подготовка за създаване на съдържание
Trust Rank Checklist
Author Rank Checklist
Knowledge Graph : Списък за подготовка за Графа на знанието
Списък за подготовка за семантичното търсене
Подготовка за новото SEO
Search Query Intent Preparation Checklist
Semantic Search Checklist
Volume, velocity, variety, veracity

One thought on “Search Query Intent Preparation Checklist

Коментари