• Home
  • /Copywriting
  • /Списък за подготовка за създаване на съдържание
[imageeffect type="shadowreflection" align="alignleft" width="150" height="150" alt="Списък за подготовка за създаване на съдържание" link="" lightbox="yes" url="https://seom.bg/wp-content/uploads/2013/08/Content-Creation-Checklist-422x1024.jpg" ]

Списък за подготовка за създаване на съдържание

Списък за подготовка за създаване на съдържание – превод на The Content Creation Preparation Checklist от книгата Семантичното търсене на Google™ [Google™ Semantic Search, David Amerland, Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.]

Content Creation Checklist
Съдържанието е ключов елемент в семантичната мрежа. Отвъд позиционирането в търсенето, то се е превърнало в средство, чрез което компаниите и брандовете изграждат стойността, идентичността и автентичността на бранда си. Със съдържание те градят и усещане за доверие сред своята целева аудитория.

Понеже съдържанието може да бъде споделяно многократно, то може да стане вирусно, превръщайки се в мащабно средство за увеличаване на обхвата на маркетинговото послание на компанията.

В семантичния уеб съдържанието приема много повече форми от тази само с текст и подготовката му е работа за повече от само един отдел.

Списъкът за подготовка за създаване на съдържание включва следните стъпки:

• Определете всички различни видове съдържание, които компанията или брандът ви създават.

• Решете от какво послание или от какви маркетинг ценности се нуждаете, за да общувате с таргет аудиторията си и обяснете как те ще бъдат използвани на практика.

• Обяснете как изграждате, планирате и пазите репутацията на компанията или бранда си чрез съдържание.

• Обяснете как представяте общите ценности на всички в компанията ви, които са отговорни за създаването на съдържание.

• Обяснете вашата стратегия за създаване на съдържание по отношение на вида съдържание, което компанията ви създава, честотата и начина, по който то се използва.

• Определете вашето основно средство за разпространение на съдържание и обяснете влиянието му върху стойността на бранда ви посредством ангажирането и обхвата, които предлага.

• Обяснете как планирате да интегрирате различните видове съдържание, създадени от вашата компания, в платформите, в които поддържате дигитално присъствие.

• Уточнете показателите, които ще използвате, за да измервате и оценявате влиянието на създаденото съдържание.

• Обяснете как ще определите основните двигатели на трафик, по отношение на съдържанието, публикувано на уеб сайта ви.

• Обяснете подробно как ще намирате подходящи теми, около които да създавате съдържание.

Още по темата :

In-depth Guide To Content Creation [With Infographic]

Как да пишем за уеб в 6 стъпки

На какво да наблегнем преди и след публикуването на съдържание (Част 1)

На кого му пука за съдържанието ви ?

Виж всички списъци от книгата :
Списък за подготовка за маркетинг на влиянието
Списък за подготовка за първа страница в Google
Social Media Marketing Preparation Checklist
Списък за подготовка за създаване на съдържание
Trust Rank Checklist
Author Rank Checklist
Knowledge Graph : Списък за подготовка за Графа на знанието
Списък за подготовка за семантичното търсене
Подготовка за новото SEO
Search Query Intent Preparation Checklist
Semantic Search Checklist
Volume, velocity, variety, veracity

6 thoughts on “Списък за подготовка за създаване на съдържание

Коментари