[imageeffect type="shadowreflection" align="alignleft" width="150" height="150" alt="Volume, velocity, variety, veracity" link="" lightbox="yes" url="/wp-content/uploads/2013/08/dv1.jpg" ]

Volume, velocity, variety, veracity

Списък за подготовка за четирите елемента: обем, бързина, разнообразие и достоверност – превод на The Four V’s Preparation Checklist

Четирите елемента на семантичното търсене – обем, бързина, разнообразие и достоверност (авторът ги нарича четирите В-та (The 4 Vs) – volume, velocity, variety, veracity) наистина представляват “тайната съставка”, която следва да се добави към всяка една успешна стратегия за оптимизация за търсачки.

Нещото, което трябва да не се забравя що се отнася до семантичното търсене и новото SEO е, че е не просто трудно да се манипулират резултатите, но също така е и неразумно. Прозрачността на връзките, която вече се случва на все по-прецизирано ниво, означава единствено, че в крайна сметка всяко неестествено пробиване на даден уеб сайт ще бъде разкривано. Google има пряк интерес от това алгоритмично да проверява резултатите. Това означава, че усъвършенстванията и подобренията едва ли някога ще спрат.

Настоящият списък ще ви помогне да се възползвате от момента, създаден от обема, скоростта, разнообразието и достоверността, оформяйки стратегията си за оптимизация на търсещи машини и плановете си за създаване на съдържание.

• Обяснете как планирате да поддържате устойчив поток от съдържание във всички дигитални ресурси, които притежавате, и как ще гарантирате устойчивата им активност във всички платформи на социалните мрежи.

• Избройте всички средства, с които разполагате, които следят трафика към вашия сайт и активността в платформите на социалните мрежи. След това обяснете всички действия, с които се захващате, в момента, в който видите, че дадена публикация в социалните мрежи е станала вирусна или че точно определена страница от уеб сайта ви е станала популярна

• Обяснете подробно как мислите, че всеки един от четирите изброени елемента влияе върху настоящия набор от промоционални дейности, извършвани за уеб сайта ви. Избройте всички потенциално проблематични области и обяснете какво може или би трябвало да се направи, за да бъдат те поправени.

• Уточнете как планирате да следите за разнообразието в съдържанието, което произвеждате, какво влияние очаквате то да има и как смятате, че то би отразило най-добре целите ви, свързани с достигане до аудиторията ви.

• Уточнете как ще гарантирате достоверността във всички ваши връзки в социалните медии. По-специално, посочете всички различни начини, които използвате, за да подпомогнете изграждането на автентичност на съдържанието, което публикувате на уеб сайта си. След това посочете с подробности как ще използвате профилите си в социалните мрежи за да затвърдите задълбочеността на опита, който имате в бизнеса и който в последствие ще бъде от полза за целите ви, свързани със социализиране на съдържанието ви.

• Опишете всички предизвикателства, пред които се изправя структурата на бизнеса или бранда ви и които ви пречат да използвате подобаващо който и да било от четирите елемента. Обърнете особено внимание на непреодолими ограничения като например човешки ресурс, бюджет, одобрение на ниво йерархия, липса на квалифицирани хора, които създават съдържание, нещо, което не ви достига и което би изложило на риска способността ви да промотирате дигиталните си активи правилно в семантичния уеб. Този списък е също и първата стъпка към очертаване на собствените ви силни и слаби страни, както и на потенциални проблеми в дигиталния маркетинг.

• Обяснете как планирате да дадете тласък на интеракциите си в социалните мрежи и да насърчите ангажираността в дигиталните места, които притежавате, когато нивата й са ниски или въобще не съществуват.

Виж всички списъци от книгата :
Списък за подготовка за маркетинг на влиянието
Списък за подготовка за първа страница в Google
Social Media Marketing Preparation Checklist
Списък за подготовка за създаване на съдържание
Trust Rank Checklist
Author Rank Checklist
Knowledge Graph : Списък за подготовка за Графа на знанието
Списък за подготовка за семантичното търсене
Подготовка за новото SEO
Search Query Intent Preparation Checklist
Semantic Search Checklist
Volume, velocity, variety, veracity

3 thoughts on “Volume, velocity, variety, veracity

Коментари