[imageeffect type="shadowreflection" align="alignleft" width="150" height="150" alt="Списък за подготовка за маркетинг на влиянието" link="" lightbox="yes" url="/wp-content/uploads/2013/08/socialinfluencertypes.png" ]

Списък за подготовка за маркетинг на влиянието

Списък за подготовка за маркетинг на влиянието – превод на Influence Marketing Preparation Checklist от книгата Семантичното търсене на Google™ [Google™ Semantic Search, David Amerland, Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.]

Използването на присъствието на хора, които имат влияние в платформите на социални мрежи е не само умен маркетинг, то е също и разходно-ефективен такъв, защото помага за усилване на социалния сигнал на вашия уеб сайт, на цена близка до нулата.

За да успее, практиката изисква същата степен на съотносимост (релевантност) и контекст в съдържанието, което се споделя, като тази, проявена от семантичното терсене, когато същото позиционира съдържание в отговор на определена заявка за търсене.

Това не е случайно съвпадение. Семантичното търсене очертава значение и намерение.

Списъкът ви за подготовка е създаден така, че да ви помогне да останете фокусирани върху маркетинга на влиянието, който следвате, за да могат и значението и намерението на уебсайта ви да излязат на повърхността чрез маркетинговите дейности, свързани със съдържание за социалните медии.

• Обяснете как ще поддържате свежестта на сигналите, свързани със съдържанието на уеб сайта на компанията ви.

• Уточнете всички различни тематични области, които смятате, че съдържанието ви засяга и които след това могат да подпомогнат дигиталната следа на уеб сайта ви.

• Избройте всички социални платформи, които смятате, че можете да използвате, които ще подобрят социалните сигнали, които брандът или компанията ви излъчват.

• Обяснете как предлагате да достигнете до хората, които имат влияние във вашата бизнес вертикала и да ги ангажирате така, че те в последствие да бъдат използвани, за да помогнат на съдържанието ви да бъде разпространено в техните мрежи от социални интеракции. Добра идея е също и тук да изработите, подробен график, който ще показва етапите, през които ще преминавате докато изграждате взаимоотношенията си с хората, които имат влияние онлайн. Както при повечето връзки, доверието изисква време, за да бъде изградено. Няма пряк път, по който можете да минете.

• Опишете в подробности как възнамерявате да управлявате своята програма за изграждане на връзки и контакти (англ. outreach) в социалните мрежи.

• Опишете в подробности как ще гарантирате хармонизацията на ценностите на бранда или компанията си с тези на хората, които имат влияние или на блогърите, с които се свързвате.

• Опишете в подробности начините, които ще използвате, за да изградите доверие между уеб сайта на вашата компания или бранда ви и вашата потенциална онлайн аудитория.

• Уточнете стратегията си, за поддържане на ангажираността по отношение на съдържанието в уеб сайта ви в различните социални платформи.

• Уточнете настоящото разпределение на ресурсите на компанията или бранда ви между притежавани, закупени и спечелени медии.

• Обяснете как планирате да насърчите по-голямо споделяне на вашето собствено и купено съдържание.

Виж всички списъци от книгата :
Списък за подготовка за маркетинг на влиянието
Списък за подготовка за първа страница в Google
Social Media Marketing Preparation Checklist
Списък за подготовка за създаване на съдържание
Trust Rank Checklist
Author Rank Checklist
Knowledge Graph : Списък за подготовка за Графа на знанието
Списък за подготовка за семантичното търсене
Подготовка за новото SEO
Search Query Intent Preparation Checklist
Semantic Search Checklist
Volume, velocity, variety, veracity

4 thoughts on “Списък за подготовка за маркетинг на влиянието

Коментари