Професионална оптимизация на сайтове

Професионална оптимизация на сайт за търсачки от SEOM. SEO или оптимизация на сайт за търсачки се нарича процесът на подобряване на обема и качеството на трафика към сайта

Как работим в SEOM по оптимизацията на сайтове за търсачки?

Всеки клиент заслужава специален подход, затова в началото на SEO проектите, по които работим, обсъждаме с вас най-добрите тактики за това, което искате да постигнете, когато търсите оптимизация на сайта си за търсачки.

оптимизация на сайт

Елементи за оптимизация на сайта

Ключовият стратегически подход към оптималното представяне в резултатите от търсенето на първо място включва разбиране на бизнеса ви и целите, които сте си поставили.

Ако имате нужда от:

 • Оптимизация за търсачки
 • Интернет маркетинг
 • Технически SEO одит
 • Кампания за изграждане на авторитет

или просто ви е необходима консултация, ще се радваме да помогнем на бизнеса ви с най-подходящата SEO стратегия.

В повечето случаи ефикасното SEO решение започва с подробна стратегия.

Всичко се свежда до това да разберете как се представя компанията ви в момента, каква е конкуренцията ви и на базата на тази информация да изградите една цялостна, реалистична стратегия за действията, които ще ви помогнат в постигането на целите ви.

Ясното, аналитично разбиране за онлайн присъствието ви включва разглеждане и оценка на:

 • подбора на ключовите ви думи
 • on-site аспектите на сайта ви (техническо SEO)
 • стратегия за съдържание
 • други външни фактори, включително социални мрежи

Опитът на специалистите в SEOM с годините е доказал, че единната онлайн стратегия, съсредоточена главно върху дейностите по оптимизация за търсачки, има потенциала да увеличава трафика на уебсайта, класирането му и ангажираността на потребителите му.

Работата с нас предполага дългосрочно и безопасно придобиване на изброените ползи, направено в съответствие с всички изисквания на търсещите машини.

Постигането на по-добро позициониране включва следните компоненти, без да се изчерпва единствено с тях:

 • Стратегия
 • Анализ на ключови думи и фрази
 • Анализ на конкуренцията
 • Изготвяне на план за действия

Техническо SEO

On-Site преглед

 • URL адреси
 • Навигационни и canonical настройки
 • Анализ на съдържанието
 • Настройване и конфигуриране на Google Webmaster Tools

Off-Site оптимизация

 • Определяне на предимства, с които можете да печелите връзки
 • Анализ на неработещи връзки
 • Входящи връзки

Грижи за продължаващата оптимизация за търсачки на сайта ви

 • Изпълнение на подходящи от SEO гледна точка маркетингови политики
 • Кампания по изграждане на авторитет
 • Дългосрочна стратегия за съдържание
 • Оценка на риска и мониторинг
 • Обучение н екипи от компанията Ви

Цени за изграждане на стратегия за оптимизация за търсачки

Всеки бизнес е различен и оперира в различни ниши, някои повече, други по-малко конкурентни. Ето защо цените в SEOM се определят в зависимост от мащаба на бизнеса ви. Цената на SEO услугите се формира в зависимост от ресурсите и работата, необходими за постигане и поддържане на най-добрите резултати за вашия бизнес. Това колко ще ви струва оптимизацията на сайта зависи пряко от предварително изготвената за вас стратегия, представена по-горе, която задължително включва анализ на ключови думи и анализ на конкуренцията.

В SEOM искаме да помогнем на бизнеса ви не просто да направи на сайта си отлична оптимизация за търсачки, но и да получи дългосрочни решения и визия за индивидуален подход към целите си.

Гарантираме реалистични и прозрачни решения, с дългосрочен ефект.

Базова оптимизация на сайт:

Услугата е предназначена за клиенти, избрали за позициониране една главна ключова дума (без ключови фрази)

Извършва се общ анализ на сайта за проблеми с търсачките : пълнота на индексация на сайта, използване на забранени методи, наличие на потенциално опасни елементи, проверка за присъствие на сайта в черни списъци, наличие на огледални сайтове, кеширане на сайта в търсачките и т.н.

Извършва се оптимизация на начална страница за една ключова дума , включително създаване на съдържание за избраната ключова дума

Ключовата дума за позициониране се предоставя от клиента.

Цена на услугата – 600 лева

Стандартна оптимизация на сайт :

Услугата е предназначена за клиенти избрали за позициониране повече от една ключова дума. Извършва се на малки и средни по големина сайтове. Изпълненията на SEO изискванията се явяват необходимо условие по изпълнение на гаранцията за позициониране на сайта в избраната търсачка

Стандартната оптимизация на сайт се състои от :

 • базова част ( минимален неделим обем от работа ) и
 • ключови думи (цената зависи от количеството избрани ключови думи или ключови фрази)

В базовата част се включват :

 • технически одит на уеб сайт ;
 • анализ на сайта за наличие на проблеми с машините за търсене ;
 • общи препоръки по структура на сайта ;
 • общи препоръки за еднотипни елементи и страници в сайт ;

В част ключови думи се включват :

 • разработване на заглавия за TITLE и H1 тагове за всяка избрана ключова дума ;
 • оптимизиране на структурата на сайта ;
 • създаване на съдържание за всяка избрана ключова дума , отчитайки изискванията за оптимална плътност ;
 • пълна детайлна оптимизация на страниците включващи всяка избрана ключова дума ;

В процеса на оптимизация се изготвят следните документи :

 • структура на уеб сайт – съдържа препоръки за оптимизиране на структурата на сайта, разпределянето на избраните ключови думи по страници, създаването на TITLE и H1 тагове за всяка страница , определяне на шаблони за създаване на заглавия
 • препоръки за уеб сайт – съдържа технически одит , анализ на сайта за наличие на проблеми с машините за търсене , необходимите изменения по елементи : структура на сайта , заглавия , препоръки за промяна на текста

Препоръките се разделят на 2 блока :

 • задължителна част – с включването на тази част започват да действат гаранции за минимална позиция в избраната търсачка ;
 • незадължителна част – изброените в нея изисквания са насочени към увеличаване на трафика към сайта и подобряване на позиционирането по неконкурентни ключови думи и фрази

Цена на услугата 900 лева за базова част + 100 лева за всяка ключова дума

Оптимизация на големи електронни магазини, портали и новинарски сайтове

Услугата е предназначена за големи сайтове , портали и големи интернет магазини с над 10 000 индексирани страници. За такива интернет ресурси е по-ефективно за повишаване на продажбите да се позиционират и по по-рядко срещани и слабоконкурентни фрази.

Слабоконкурентните фрази , без оглед на малкото количество като брой търсения за всяка от тях допринасят за максимално доброто превръщане на посетителите в клиенти. За сметка на голямото им количество те съдействат за значителното увеличение на обема на целевия трафик към сайта. Ефективното позициониране по слабоконкурентни ключови фрази е възможно само благодарение на много добра оптимизация на HTML кода , META таговете и структурата на сайта .

Услугата се състои от :

 • подбор на неконкурентни ключови думи с “продаващи” фрази ;
 • технически одит на уеб сайт ;
 • анализ на сайта за наличие на проблеми с машините за търсене ;
 • анализ на структурата на сайта ;
 • анализ на разпределението на тежестта на вътрешните връзки и препоръки за промяна ;
 • общи препоръки за еднотипни елементи и страници в уеб сайт ;
 • увеличаване на количеството индексирани страници на сайта ;
 • препоръки за развитие и поддръжка на сайта

Цени за услугата от 2500 лева

За въпроси, цени и допълнителна информация, моля свържете се с отдел SEO оптимизация за търсачки на SEOM на телефон 0878-289-289 :