[imageeffect type="shadowreflection" align="alignleft" width="150" height="150" alt="Колко по-добри?" link="" lightbox="yes" url="/wp-content/uploads/2013/10/Teodora-Petkova.jpg" ]

Колко по-добри?

(Новите препоръки на Google за оценка на качеството на страниците)

Напътствия за оценяване на качеството на резултатите от търсене

За да оценяват качеството и ефективността на промените, които инженерите на Google правят в алгоритмите на търсачката, от компанията използват помощта на хора, които тестват ефекта на новите хипотези и отраженията им върху резултатите от търсенето, както и качеството на отделните страници в Мрежата.

На базата на split тестове и други методи, оценителите (т.нар. human raters) определят качеството на даден url адрес в SERP, изведен при определена заявка за търсене. Оценяват дали този адрес е добър, лош, дали е спам, колко полезно е съдържанието на страницата, към която води и др. (вж. видео на Mат Кътс:How does Google use human raters in web search?)

Оценителите са част от Search Quality Rating Program на Google и работят по предварително одобрени от компанията предписания и насоки, които им служат ръчно да оценяват сайтове. Списъкът с упътвания за оценяването се нарича General Guidelines.

Важно е да се отбележи, че тези насоки нямат пряко отношение към алгоритъма, а са по-скоро списък с правила, следван от оценителите. Резултатите от ръчната оценка на хората вършат работа на инженерите на Гугъл, за да преценяват дали промените в алгоритъма са постигнали целта си и какви евентуални подобрения към тях могат да бъдат направени.

Гугъл лийкс

Периодично в уеб пространството изтича информация за тези препоръки, която повече или по-малко се превръща в отправна точка и база за сравняване на часовниците с Google за уебмастърите и хората, които се занимават с оптимизация за търсачки.

През изминалите години за последен път тези инструкции изтичат през 2012 г.:  How Google Uses Human Raters in Organic Search (cit.: Semantic Search and Google Human Rater Quality Guidelines, David Ameland)

Наскоро се заговори и за поредна такава версия (Google Rewrites Quality Rating Guide – What SEOs Need to Know ), налична от януари тази година. Подробният документ от януари можете да видите тук: General Guidelines Version 4.330, 2014 (h/t +Peter Nikolow).

Последната версия на инструкциите е от март 2014 и можете да я изтеглите от сайта на Сергей Кокшаров devak.ru (линк за сваляне на PDF), който в момента на подготвянето на тази публикация излезе с информативна статия по темата: Руководство для асессоров Google (новая версия)

Какво ново в препоръките на Google за оценка на качеството?

Версията на препоръките от 2014 г. извежда на преден план авторитета и репутацията на страниците. Прави впечатление и че е отделено и доста място на насоки за оценяване на резултатите, свързани с Графа на знанието.

Акцентирането върху сайтове с високо ниво на експертност не е новост за Гугъл, но в ревизираните препоръки за оценяването им се появява нов акроним – т.нар. EAT, който се състои от трите елемента:

  • Expertise (Експертни познания)
  • Authority (Авторитет)
  • Trustworthiness (Надеждност)

Липсата на достатъчно добри оценки за изброените фактори е достатъчен аргумент за ниска оценка от страна на оценителите.

Друга важна част от документа е, че на оценителите е поставена задача  да гледат и качеството на страницата (англ. PQ: Page Quality), независимо от заявката за търсене. Без значение в какъв SERP излиза дадената страница оценителите преценяват качеството й, леснотата на навигацията на нея, достъпността на информацията и др.

E-A-T за страниците и сайта

В някои случаи се прави анализ на изброените по-горе фактори по отношение на целия сайт, а понякога само за отделните страници. Може да се оценява качеството на т.нар. Основно съдържание (MC) или на дизайна на страницата.

На ниво сайт оценителите задължително разглеждат информацията за контактите, за обслужването на сайта, както и за репутацията му.

На ниво страница оценителите гледат и броя на автори, които списват съдържанието, или броя на хората, които генерират съдържание (т.нар. user generated content).

Оценката на E-A-T зависи и от темата

Трябва да се отбележи, че доказаната експертност е необходима в някои сфери (e.g. медицина), докато в други правилата за удостоверяването й не са толкова строги (e.g. готварство).

В зависимост от темата на сайта, инструкциите указват, че сайтът може да се обозначи като ненадежден ако:

  • Сайтът предоставя възможност практически на всички да публикуват всякакво съдържание, без то да бъде курирано
  • Авторите и участниците (ако става дума за форум) са слаби писатели и нямат опит по темата на страницата
  • На участниците в създаването на съдържание се предлага заплащане и бонуси при трафик.

Генерираното от потребителите съдържание не винаги е лошо. Според инструкциите то следва да получи добри оценки по E-A-T, ако:

  • Става дума за форуми с експерти по определени теми
  • Потребителско съдържание, което описва уникално или необичайно хоби

Висока оценка

Когато става дума за даването на висока оценка от страна на оценителите важен фактор е репутацията. Ако страницата има лоша репутация, дори всички останали критерии да са изпълнени, тя не може да бъде означена като страница с висока оценка.

Положителната репутация от друга страна може да бъде причина за отбелязването на страници, които отговарят на критериите за средно качество, с оценка за високо качество. Според инструкциите, изключително добрата репутация се основава на награди или препоръки от известни експерти или професионалисти в областта.

При някои теми, където не е необходима формална експертност, основание за репутацията могат да дават популярността на сайта, ангажираността на потребителите, отзивите им.

Що се отнася до бизнес сайтовете, в инструкциите се казва:

Много бизнеси имат негативни отзиви, особено когато става дума за клиентско обслужване. Опитайте се да откриете повече такива отзиви и оценки и да се запознаете в детайли с негативните от тях преди да направите извод за лошата репутация на бизнеса.

Акценти от инструкциите на Google за оценителите

Накратко, в сравнение с оригиналните 150 страници на документа, най-важното от последните инструкции на Google е представено от Anna Hoffman в нейната публикация в Google +:

Ето и някои акцентите на български език:

Какво означава експерт?

От Google изрично уточняват за оценителите, че има много видове експерти, чийто авторитет зависи от тематичната област, в която са експерти.

Граф на знанието

Очевидно, Google иска от оценителите да прекарат известно време в оценяване само на графовете на знанието.

Прекалено много реклами = ниско качество

Новите насоки определено искат оценителите да гледат рекламата на една страница, за да определят, дали тя не е прекалена.

Google изрично споменава оформленията на страниците, при които има предимно реклами в горната част и се налага съдържанието да бъде откривано далеч надолу по страницата.

Допълнително (вторично) съдържание

Така нареченото вторично съдържание (англ. secondary content) е всичко на страницата, което не включва основното съдържание или рекламите. Вторичното съдържание също е важно за цялостния потребителски опит на страницата.

Некачествено допълнително съдържание

Става дума за подвеждащо разположение на рекламата, което може да накара потребителите случайно да кликват върху нея.

Некачествен дизайн на страницата

Тук отново по-скоро става дума за лошо, подвеждащо, разположение на рекламни блокове на страницата. От Гугъл споменават тактики като изскачащи елементи, голямо количество реклама, малко съдържание, текстови реклами в навигацията на сайта. Споменават се още вмъквания на реклами в средата на постове.

Репутация

Ясно е, че Google акцентира силно върху репутацията. Няма как един сайт да получи висока оценка, според напътствията, ако репутацията му не е добра.

Страници За нас и Контакти

Google се стреми да поставя по-голям акцент върху наличието на такива страници като знак за високо качество.

Новите препоръки на практика

Самите препоръки не дават конкретни примери за сайтове (или ако го правят то е под формата на екранни снимки от определени резултати), които следват една или друга представена добра/лоша практика.

Благодарение на добрата работа на DEJAN SEO (линк към подробния документ с примери за изпълнени и неизпълнени критерии за качество) обаче, такива примери могат да бъдат разгледани подробно.

Вижте избрани примери, които отговарят или не отговарят на описаните в препоръките критерии:

Примерен url: http://allrecipes.com/recipe/my-best-clam-chowder/

Достатъчно количество висококачествено основно съдържание (за кратко наричано MC в документа), много високо ниво на експертност, високоавторитетен сайт за целта на страниците си, много полезно допълнително съдържание (наричано SC в документ), което допринася за удовлетворяващ потребителски опит.

Сайтът е един от най-популярните сайтове за рецепти, дизайнът му позволява на хората лесно да откриват каквото търсят, има реклами, но те не пречат на основното съдържание. Към това на сайта има и много потребителски отзиви. Макар създателят на сайта да не е професионалист в областта си, рецептите са пример за експертност.

Примерен url:  http://seattletimes.com/html/localnews/2022933609_fbiretirexml.html

Става дума за пост във вестникарски сайт, спечелил 9 награди Пулицър. На сайта има достатъчно количество висококачествено съдържание, към това сайтът има положителна репутация. На страниците има реклами, но те са обозначени ясно като такива и не пречат на основното съдържание.

Примерен url: http://www.life123.com/health/natural-remedies/flu/how-long-does-the-flu-usually-last.shtml

На съдържанието липсва експертност, не е особено надеждно и доверието по отношение на целта на сайта е ниско. Няма доказателство, че авторът има експертни медицински познания. И понеже, когато става дума за медицински сайтове, където професионалното мнение е експертното, един такъв сайт получава оценка за ниско качество.

Примерен url: http://www.ehow.com/how_4826668_adopt-children-iraq.html

Страницата е типичен пример за YMYL (Your money or your life) тема. В документа тази тема е сред важните и се оценява със строги критерии, тъй като се смята, че такива страници директно влияят на щастието, здравето и финансите на потребителите.

В случая страницата има нискокачествено съдържание, информация, която може да бъде намерена навсякъде, липсва и E-A-T, няма SC (допълнително съдържание), дизайнът й е лош. Няма доказателства за авторитетност на публикуваното, има твърде много реклами, някои от които подвеждащо приличащи на линковете към друго съдържание на сайта.

Примерен url: http://www.make-stuff.com/gardening/dry_preserve.html

Много нискокачествено съдържание, копирани текстове, почти без усилия, без експертност, ръчно куриране или добавена стойност за потребителите.

Нищо ново под … Google

Макар ревизираните инструкции на Google да съдържат нови моменти и да са загърбили някои стари практики, като цяло посланието на документа и целите, които той си поставя, остават същите: качество за потребителя и възможно най-голяма добавена стойност за посетителите на сайта.

Ed. [Юни, 2014]
10 Hidden Gems from Google’s Leaked Quality Rater Guidelines [INFOGRAPHIC]
Via: AudienceBloom.com

Коментари