[imageeffect type="shadowreflection" align="alignleft" width="150" height="150" alt="Какво означава семантичното търсене за бизнеса?" link="" lightbox="yes" url="/wp-content/uploads/2013/10/Teodora-Petkova.jpg" ]

Какво означава семантичното търсене за бизнеса?

В сърцевината на семантичното търсене стои опитът на търсачките да обемат и класифицират възможно най-голямо количество информация, която впоследствие да могат да използват не просто за да връщат списъчно резултати, когато някой търси, а да успяват да дават отговори. В този смисъл, колкото по-добре един бизнес успее да се представи под формата на отговори на точно определени необходимости и решения на специфични проблеми на потребителите (своите и тези на Google), толкова по-голяма е вероятността му да успее да излезе на повърхността на резултатите от семантичното търсене.

Една от многото врати, които водят към стаята с отговори за семантичното търсене, е вълнуващата, за някои дори плашеща, концепция за Google Glass.

google glass

През август тази година, списанието Vogue посвети 10 страници на модели, които носят Google Glass (виж много подробна статия по темата, с фокус семантичното търсене от специалиста по създаване на стратегии в ерата на семантичното търсене – статията на Барбара Стар. Ако погледнем отвъд всички плюсове и минуси на идеята да носиш очила и да си говориш сам, да снимаш постоянно и да споделяш буквално всичко свое, цялата си действителност, в Google, зад едно такова устройство, редом до естествената заплаха, която мнозина усещат, стои и нещо по-голямо, една възможност, а именно възможността да разполагаш с огромен обем от систематизирани данни и на базата на тях да взимаш информирани решения.

Google Glass всъщност представлява високотехнологичният аспект на нещо, което вече навлиза с голяма сила – мобилното търсене, и по-малко, засега, гласовото търсене. Факт е, че в момента, докато Google преминава към семантичното търсене, алгоритъмът все още има пропуски, които за момента все още биват запълвани с индекс, базиран на ключови думи, но няма съмнение, че в момента, в който дойде времето на гласовото търсене, семантичното търсене ще стане още по-осезаемо.

Какво обаче означава това на практика и в каква посока трябва да поеме бизнесът занапред ?

Какво на практика е семантичното търсене?

Търсачките използват семантичното търсене, за да разберат по-добре намерението зад думите. Когато някой ви каже да си представите шише [* оригиналният пример с такова сравняване е на Дейвид Амерланд, от презентацията му на SMX East, достъпна тук ], вероятно всеки ще опише нещо различно. Зависи кой, къде, кога, в какъв контекст използва тази дума или, казано по-прецизно, това конкретно понятие.

шише

Същото е и при търсенето. Езикът, конкретно думите, които използваме при заявките си в търсачката, не биха могли да дадат на търсачката цялата информация, която влагаме в тях, без да се появи многозначност. Затова и търсачката се нуждае от контекст, с други думи от допълнителни параметри към търсенето. Местонахождение, предишни търсения, вид на устройството, профил на потребителя са само част от параметрите, които търсачката използва, за да си набави необходимия контекст и по този начин да “вникне” в намерението зад заявката за търсене.

Колкото повече контекст бъде открит, толкова по-добре ще бъде стеснена дадена заявка и многозначността й ще бъде елиминирана, което ще позволи връщането на релевантен отговор на запитването. Как обаче бизнесът може да се вмъкне в този отговор.

Какво означава семантичното търсене за бизнеса?

Накратко семантичното търсене означава, че колкото по-структурирана е информацията, с която бизнесът захранва Google, толкова повече ще бъдат ползите за онлайн присъствието му. Или с други думи “вмъкването” означава усилена работа по съдържанието.

Всеки бизнес разполага с поне няколко вида съдържание. То може да бъде видео, ревюта, оценки, информация за контакти, местоположение, специални предложения, продуктови описания, презентации на бизнеса, представяния на услугите, информация за компанията и служителите, списъкът е много дълъг. Структурирането на цялата тази информация означава описването й посредством маркери, които ботовете разбират – това може да стане например чрез речника за микроданни schema.org, препоръчан от Google, Yahoo, Bing и Yandex (повече за микроданните – Васил Тошков Microdata, както и тук: Семантично SEO: Маркиране за структурирани данни)

Именно защото семантичното търсене става все по-разпространено, използването на такова маркиране, ще позволи на бизнеса да “захрани” Google с данни, които впоследствие да бъдат използвани в Графа на знанието, който е основата на механизма да се предоставят отговори, а не просто резултати.

Семантичното търсене и Google+

Няма как да не споменем Google +, когато става дума за семантично търсене. Колкото по-рано бизнесът разпознае възможностите на тази мрежа, или казано иначе – мрежата от идентичности на Google, толкова по-голям е шансът му в света на семантичното търсене.

Създаването на бизнес страница (по-нататък управляването на общности, провокирането на дискусии и друг вид активности) в Google Plus на един бранд не само увеличава популярността и видимостта му, но и гарантира едно добро начало в изграждането на релевантни взаимоотношения, които впоследствие да станат основа на семантичния профил на бизнеса. Като оставим настрана влиянието, което много оптимизатори предполагат, че +1 има за позиционирането (вижте: Удивителната корелация на Google +1 с по-високото позициониране в търсенето, Използване на Google + за по-високо позициониране.
Присъствието в Google Plus с бизнес цели е все още неизползвана от мнозина възможност за развитие, която заслужава вниманието на всяка компания с дългосрочна визия за развитие.

В заключение, семантичното търсене за бизнесите, които държат на онлайн присъствието си, означава обширна, добре обмислена и съобразена с възможностите на компанията, стратегия, която включва имплементиране на структурирани данни, пренасочване на ресурси към създаването на полезно съдържание и съсредоточаване върху изграждането на доверие и авторитет.

Автор : Teodora Petkova

Коментари