Trust Rank

Google получи патент за Trust Rank. В патента се разглеждат възможни връзки на Trust Rank (ниво на доверие) с потребителите даващи оценка на уеб страници с помощта на анотации (рейтинги и ревюта). Използването на анотации е особено интересно в контекста на скоро стартиралата услуга Sidewiki, но в патента не е упоменато, че двете разработки са свързани.

Search result ranking based on trust
Invented by Ramanathan Guha
Assigned to Google
US Patent 7,603,350
Granted October 13, 2009
Filed: May 9, 2006

A search engine system provides search results that are ranked according to a measure of the trust associated with entities that have provided labels for the documents in the search results. A search engine receives a query and selects documents relevant to the query.

The search engine also determines labels associated with selected documents, and the trust ranks of the entities that provided the labels. The trust ranks are used to determine trust factors for the respective documents. The trust factors are used to adjust information retrieval scores of the documents. The search results are then ranked based on the adjusted information retrieval scores.

Основната идея на Trust Rank патента е че съществуват много експерти по различни въпроси в различните сайтове. Тези експерти имат свои страници и участват в обсъждания в блогове, новинарски сайтове, форуми и социални мрежи. Имено анотациите и етикетите оставяни от тези експерти биха могли да бъдат използвани от търсачките за преразпределение на рейтинга в резултатите от търсене.

One thought on “Trust Rank

Коментари