[imageeffect type="shadowreflection" align="alignleft" width="150" height="150" alt="Създаване на линкбейт: Концепция" link="" lightbox="yes" url="/wp-content/uploads/2013/09/brainstorming.jpg" ]

Създаване на линкбейт: Концепция

В този урок ще научите:

Как да измислите концепция за линкбейта си
Как ефективно да нахвърляте идеи (мозъчна атака)
Как да пресявате списъка си с идеи

Ще използваме измислен блог за пътувания, за да илюстрираме определени действия, които в последствие можете да ползвате за пример при съставянето на стратегия за линкбейт за вас или ваши клиенти. Хубавото тук е, че в края на този модул ще разполагате с нещо, подобно на план или схема за линкбейт.

Как да измислите концепция за линкбейта си?

Има много начини, по които може да ви хрумне идея за линкбейт. Вдъхновението би могло да дойде от редица източници – от вестника, който преглеждате на път за работа, от някоя телевизионна или билборд реклама или дори от случайно дочут на улицата разговор.

Когато търсите идеи за съдържание, има безброй начини, с които да си помогнете да ги намерите. Когато става дума за линкбейт обаче, имате нужда не просто от идеи, но и от пресяването. Ако всяка идея би могла да стане основа на дадено съдържание, не около всяко хрумване би могъл да се създаде линкбейт. Това е така, защото не всички идеи са в състояние да увличат след себе си точните последователи, от които ще можете да получите връзки в последствие. Когато търсите идеи, бъдете честни със себе си и не си спестявайте пресяването им, докато не останат само тези, които биха ви донесли възможно най-много връзки и социални споделяния.

След малко отново ще се върнем към това, но засега бихме искали да получим възможно най-много идеи като отправна точка. Нека видим как ще стане това като използваме нагледен пример, който ще употребяваме през целия процес на описване на стъпките по създаване на линкбейт.

Да си представим, че имаме малък блог за пътувания, който създава съдържание, насочено към хора, които биха искали да отидат на големите, околосветски пътешествия от типа на творчески отпуск или едногодишна почивка.

Какво ви трябва от клиента?

Има няколко неща, които трябва да обсъдите с клиента си, преди да започнете нахвърлянето на идеи, т.нар. брейнсторминг (в българския за техниката за намиране на решение на даден проблем чрез дискусия е възприет и терминът “мозъчна атака”).

На първо място, комуникацията между вас и клиентите ви трябва да се осъществява по време на целия процес, за да се уверите, че идеите ви са приети и работата по тях се одобрява. Приемайки, че това е така, има няколко въпроса, които ще трябва да им зададете:

Има ли някакви насоки, свързани с бранда, към които трябва да се придържате?

Помнете, този въпрос трябва да бъде уточнен още в началния етап на зараждането на концепцията. Направете така, че ако има такива насоки, то вие трябва да сте наясно с тях и да знаете с какви изисквания е необходимо да се съобразявате по отношение на съдържанието.

Например, може да стане така, че клиентите ви да имат точно определена цветова схема на сайта, която стриктно спазват. Вероятно е да имат и шрифт, към който се придържат. В този случай създаването на нещо, което включва много различни шрифтове и цветове би могло да не бъде одобрено за качване на съответния фирмен сайт.

Ако не сте запознати с това какво са насоките и препоръките за бранда и брандирането, погледнете ръководството от Smashing Magazine или тази наистина голяма колекция от примери по въпроса.

Трябва ли съдържанието да бъде брандирано?

Клиентът иска ли логото и сайтът на фирмата да бъдат включени? Много клиенти биха отговорили положително, но трябва да бъдете внимателни. Причината е съвсем проста – в някои случаи съдържание, на което има фирмено лого и адрес на сайт, може да се възприеме като реклама. Ако се възприеме така, е възможно това да намали шансовете ви да получите връзки. Затова трябва да намерите баланса в такива случаи и да не се притеснявате да оспорите искането на клиента, когато то може да навреди на линкбейта.

Къде на сайта ще отиде съдържанието?

Това е важен за дизайнера въпрос, защото от отговора зависи върху какъв формат ще бъде разработен самият линкбейт. Ако основната част от съдържанието е широка 600 пиксела, дизайнерът ви трябва да знае това, за да прецени къде да бъде разположено съдържанието.

Как ефективно да нахвърляте идеи (мозъчна атака)

Разполагате с две основни възможности , когато става дума за брейнсторминг – да го направите сам или в екип. Няма нищо нередно в това да нахвърляте идеи сам. Понякога ставането от бюрото и мисленето върху дадено нещо насаме може да се окаже много продуктивно. След това обаче е добре да потърсите и други мнения за това, което сте сътворили. За момента въпросът е да ви покажем как да съберете възможно най-много идеи, без значение как ще се появят те.

Подготовка за брейнсторминг в група

Ако правите брейнсторминг в група, трябва да осигурите време на участниците си, за да се подготвят. Въведете ги в контекста на това, което ще обсъждате и им дайте основната информация за него. Предлагаме ви да се запознаете с няколко точки, които можете да използвате, за да подготвите информация за екипа си и да им я предоставите предварително.

Отново ще прибегнем до примера с блога за пътувания.

Какъв е URL адресът на клиента: www.fictionaltravelblog.com

Каква е основната дейност на клиента: Блог за пътувания, фокусиран върху съдържание, свързано с пътувания на далечни разстояния, ученици, които пътуват по време на свободната си година или служители, които отиват на творчески отпуск

Каква е аудиторията на клиента: ученици, които разполагат с една свободна година, преди да започнат да работят. Служители, които си вземат творчески отпуск, хора, които са се пенсионирали и искат да обиколят света. Хората от аудиторията са със средни доходи и вероятно са спестили пари, за да пътуват, предпочитайки тази опция, пред запазване на спестяванията си.

Каква е целта на съдържанието: целта тук е висококачествени връзки, фокусиране върху качеството, а не върху обема на съдържанието. Социални споделяния като туитове и харесвания във Фейсбук също са важни, но на втори план.

Какво прави клиентът уникален: двамата човека, които списват блога, имат много богат опит в пътуванията и самите те са преживели всичко, за което пишат. Един от тях е и много запален фотограф, който произвежда уникално съдържание в снимки на много от местата, за които се разказва на сайта.

Как клиентът прави пари: приходите на компанията идват от партньорски (афилиейт) връзки към хотели/хостели/полети, както и от известно количество реклама чрез Google AdSense

Отговорите на изброените основни въпроси могат да бъдат много добра отправна точка за вашия екип, когато започнете брейнсторминг.


Упражнение след урока:

Отговорете на горните въпроси по отношение на вашия собствен сайт или сайта на клиента ви.

Управление на брейнсторминга

След като вече сте запознали екипа си с контекста на брейнсторминга, който ще провеждате, е време да го съберете и заедно да нахвърляте всевъзможни идеи относно предстоящия линкбейт. Направете така, че срещата да е възможно най-продуктивна. За да постигнете това, повтаряйте често целта на това, което правите. Фактът, че всичко е обърнато към това да се съберат възможно най-много връзки.

Всички SEO уроци за linkbait

В тази статия са използвани материали от ресурси на Distilled и Moz

Коментари