SEO уроци и упражнения

SEO уроци – упражнения – част 1

Упражненията за SEO уроците (уроци по оптимизация за търсачки) ще ви помогнат да помислите в детайли за целите, средствата и търсените резултати от вашите SEO кампании. Отговаряйки на няколко прости, на пръв поглед лесни въпроси, ще откриете много за бизнеса си и за това как би следвало да бъде представен в мрежата.

Всяко упражнение отнема не повече от 10-20 минути, като целта му е да ви насочи към ключови решения за SEO кампанията ви. Чрез тях ще можете да се съсредоточите върху най-важното, когато започвате да градите ползотворното интернет присъствие на вашия бизнес.

Съдържание:
Упражнение 1.
С КАКВО БИЗНЕСЪТ ВИ Е ЦЕНЕН ЗА КЛИЕНТИТЕ ВИ? ………………………………………………………

Упражнение 2.
НАЧАЛНАТА СТРАНИЦА НА ВАШИЯ УЕБСАЙТ …… …………..………………………………………………

Упражнение 3.
LINK BUILDING СТРАТЕГИЯ ………………………………………………………..……………………………………

Упражнение 4.
АНАЛИЗ НА КЛЮЧОВИ ДУМИ ……………………………………….…………………………………….…………

Упражнение към SEO урок 1.

С КАКВО БИЗНЕСЪТ ВИ Е ЦЕНЕН ЗА КЛИЕНТИТЕ ВИ?

Какво предлага вашият бизнес и какви са нуждите на клиентите ви? Кой има нужда от бизнеса ви и защо? Използвайте това упражнение, за да определите какво предлагате и какво искат клиентите. Бъдете кратки и давайте ясно структурирани отговори.

Вашият бизнес

Опишете бизнеса си в по-малко от един параграф (< 450 символа): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Клиенти Кои са вашите клиенти? Избройте всички хора и или организации, които биха проявили интерес към вашия продукт или услуга: ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Сегменти от потребители Разделят ли се потребителите ви на ясно различими групи със специфични характеристики? На какви? Група #1: ________________________________________________________ Група #2: ________________________________________________________ Група #3: ________________________________________________________ Група #4: ________________________________________________________ Връзки (Пресечни точки) Как това, което имате, удовлетворява това, което те искат ? Къде е ценната връзка между вашия продукт или услуга и тяхната нужда или желание? Предлагаме _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ и нашите клиенти искат _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Част от пресечните точки (връзките) между продуктите/услугите (изберете едното или и двете), които предлагаме, и нуждите/желанията (изберете едното или и двете) на клиентите ни са: Връзка #1: ___________________________________________________ Връзка #2: ___________________________________________________ Връзка #3: ___________________________________________________ Съвет. Пресечните точки могат да са различни за различните групи от клиенти. Това упражнение ще ви е много полезно при определяне на семантичното ядро от ключови думи, които са важни за клиентите ви и за бизнеса ви.

Желано действие

Когато потребителите дойдат на вашия сайт, какво реално искате от тях да направят?
Да се регистрират за нещо
Да купят нещо
Друго _____________________________________________________
Да, имаме нещо, което даваме безплатно! Какво е то? Как можете да разнообразите безплатните неща?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Не, нямаме нищо безплатно. Защо?

_________________________________________

_________________________________________

Други идеи

Докато работите по това упражнение, идват ли ви някакви други идеи наум? Потенциални възможности за свързване с клиенти? Потенциални проблеми?
Идеи за безплатни неща, които да давате на посетителите на сайта си?

Направете брейнсторминг на идеите си и ги запишете тук:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Упражнение към SEO урок 2.

НАЧАЛНАТА СТРАНИЦА НА ВАШИЯ САЙТ

Началната страница на уебсайта ви е тази с най-голяма тежест по отношение на оптимизацията за търсачки, както и по отношение на първото впечатление на клиентите ви за вас. Ето защо тя трябва да бъде използвана разумно и по предназначение. С това упражнение можете да определите структурата на началната си страница и да набележите стъпки, по които да я оптимизирате.

Целеви ключови думи

Успехът в SEO идва от фокусирането върху точните неща. Важно е да съсредоточите началната си страница върху правилните ключови думи.

Избройте 5 целеви ключови фрази, които свързват това, което вашият бизнес предлага, с реалните потребителски търсения (вижте и Упражнение 1, С КАКВО БИЗНЕСЪТ ВИ Е ЦЕНЕН ЗА КЛИЕНТИТЕ ВИ?).

Фраза #1: ________________________________________________________
Фраза #2: ________________________________________________________
Фраза #3: ________________________________________________________
Фраза #4: ________________________________________________________
Фраза #5: ________________________________________________________

Тагът </p> <p>• Тагът е най-силният таг на всяка страница.<br /> • Има установен лимит за символите: < 66 (които ще се виждат в Google), < 80 символа (с разстоянията) • Важно е да използвате целевите си ключови думи в <TITLE> тага, като в същото направите краткия текст възможно най-съдържателен и увлекателен.</p> <p>Напишете заглавието, което отговаря на изброените по-горе условия:</p> <p>________________________________________________________________________________________________________________________

Тагът

• Тагът влияе силно върху това как е описана компанията ви в резултатите от едно Google търсене. Включете 2 от ключовите си думи в META DESCRIPTION тага и спазвайте правилото да пишете ясно, увлекателно и забавно.
• Лимитът е < 165 символа (с разстоянията) Напишете съдържанието на своя таг

Текстът на началната страница

Всяка дума, която присъства на началната ви страница, е огромна възможност за ключовите ви думи да се позиционират в топ резултатите на Google. Напишете няколко параграфа за продуктите и/или услугите на компанията ви, като включите и целевите ключови думи в тях.

Уверете се, че сте включили поне 1 параграф с достатъчен брой ключови думи (без да отивате в другата крайност – към пренасищане с ключови думи), който ясно и точно описва дейността на компанията ви:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Петте най-важни връзки на началната ви страница

Началната страница е входната врата към вашия сайт и наличието на линкове, които са “на един клик” от всяка друга страница от сайта е силен сигнал за Google. Определете 5 теми, които са пряко свързани с всяка от ключовите ви думи или фрази, и ги поставете “на един клик” от началната ви страница:

1) Заглавие (Богато на ключови думи): _________________________________________

Едно изречение: ___________________________________________________

Връзки към URL / Ландинг страница (Landing Page): _________________________________________

2) Заглавие (Богато на ключови думи): _________________________________________

Едно изречение: ___________________________________________________

Връзки към URL / Ландинг страница (Landing Page): _________________________________________

3) Заглавие (Богато на ключови думи): _________________________________________

Едно изречение: ___________________________________________________

Връзки към URL / Ландинг страница (Landing Page): _________________________________________

4) Заглавие (Богато на ключови думи): _________________________________________

Едно изречение: ___________________________________________________

Връзки към URL / Ландинг страница (Landing Page): _________________________________________

5) Заглавие (Богато на ключови думи): _________________________________________

Едно изречение: ___________________________________________________

Връзки към URL / Ландинг страница (Landing Page): _________________________________________

Други елементи на началната страница

Новини. Наличието на новини на началната страница на сайта ви е сигнал, че страницата ви се обновява периодично и на нея постоянно има ново съдържание, свързано с вашата област. Добре е да имате поне три актуални новини, които да са винаги на „един клик“ разстояние от началната ви страница. Помислете какви новини можете да публикувате:

Новина #1: ______________________________________________________
Новина #2: ______________________________________________________
Новина #3: ______________________________________________________

Блог. Друга техника за наличие на свежо съдържание на началната страница на сайта ви е използването на блог. За блога важи същото правило като за новините – три актуални публикации, които да бъдат на „един клик“ разстояние от началната страница. Избройте няколко теми, за които можете да напишете информативно и полезно съдържание в блога на компанията си.

Блог публикация #1: ______________________________________________________
Блог публикация #2: ______________________________________________________
Блог публикация #3: ______________________________________________________

Други идеи

Началната ви страница е перлата в короната на сайта ви. Важно е да знаете добре какво очаквате от клиентите си и как да го постигнете. Трябва да идентифицирате както правилните ключови думи, така и желаните от вас действия, до които съответното съдържание да доведе – регистрация, продажба, абониране за услуга или друго. Посочете идеите, които ви идват наум, свързани с обогатяване на съдържанието на началната ви страница и най-важните теми, които тя трябва да покрива.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Упражнение SEO урок 3.

LINK BUILDING СТРАТЕГИЯ

Изграждане на връзки. Входящите връзки и социалните сигнали са важен фактор за класирането на един уебсайт. Всеки бизнес трябва да отдели необходимото време, за да събере различни идеи за създаване на линк билдинг кампании, които да бъдат реализирани в дългосрочен план.

Брейнсторминг

Избройте три източника, които смятате, че могат да сложат линк към вас или да ви споменат в свои публикации.

Съвет. В зависимост от нишата ви, това могат да бъдат новинарски сайтове, блогове, сайтове за ревюта, каталози, партньорски сайтове, сайтове от бранша и др.

Източник #1: ___________________________________________________
Източник #2: ___________________________________________________
Източник #3: ___________________________________________________

Лесни за придобиване връзки

Има връзки, които можете да спечелите просто заради спецификата на бизнеса си. Отговорете на изброените въпроси и идеите за връзки ще дойдат веднага. Срещу всеки отговор запишете и съответната възможност за печелене на линк към вашия сайт, която произтича от вашите офлайн контакти.

Участвате ли в конференции, обучения, представяния или други събития от вашия бранш?
___________________________________________________
Спонсор ли сте на събития, каузи, организации?
___________________________________________________

Участвате ли в клубове, професионални организации, браншови съюзи и др.?
___________________________________________________

Избройте три цели за печелене връзки, които смятате, че лесно ще постигнете.

Цел #1: ___________________________________________________
Цел #1: ___________________________________________________
Цел #1: ___________________________________________________

Реципрочни връзки

Вашите бизнес партньори са потенциална възможност за линк билдинг. Избройте бизнесите, с които си партнирате и планирайте размяна на линкове с тях:

Партньор #1: ___________________________________________________
Партньор #2: ___________________________________________________
Партньор #3: ___________________________________________________

Блогове, портали, директории

Използвайте основните си ключови думи, за да намерите потенциални източници, които биха сложили линк към вашия сайт. Такива възможности са блогове, портали, директории, бизнес каталози и др.

Избройте по една от всички различни възможности за придобиване на линк от гореизброените източници:

Източник #1: ___________________________________________________
Източник #2___________________________________________________
Източник #3 ___________________________________________________

Връзки на конкурентни сайтове

Проучете входящите връзки на конкурентите си. Използвайте някой от многото безплатни инструменти за проверка на линковете на даден сайт и изследвайте добре кои сайтове слагат връзки към вашите конкуренти. Същите сайтове са потенциален източник на връзки и към вашия сайт. Избройте идеите си:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Линк Бейт

Терминът „link bait“ обозначава всяко едно съдържание или функция, в рамките на един сайт, създадено специално за да привлече внимание и да насърчи хората да слагат връзки към съответния сайт. Мат Кътс определя “link bait” като нещо “достатъчно интересно, за да привлече вниманието на хората.”

Можете ли да създадете еквивалент на калкулатора на удръжки от работната заплата за вашата индустрия? Нещо, което ще е полезно за потребителите ви, като например програма, която изчислява количеството боя, необходимо за боядисване апартамента на клиентите ви, или калкулатор на калориите в рецептите, които представяте на вашия сайт. Избройте идеите си за подобни полезни и привличащи внимание инструменти:

Съвет. Един такъв инструмент може да бъде също и игра или някакъв тест, например.

______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Социални сигнали

Социалните сигнали придобиват все по-голяма тежест, затова всеки бизнес трябва да им обърне подобаващо внимание. Помислете за възможностите за активност на бизнеса ви в социалните мрежи, както и за потенциални линкове от другите към вас – споменавания в Twitter, Google+, Facebook. Избройте различните възможности за социални сигнали към вашия бизнес, които виждате за отделните мрежи.

Twitter: ___________________________________________________

Google+: ___________________________________________________________

Facebook: ___________________________________________________

Съвет. Колкото повече служители от вашата компания имат добре попълнени социални профили, в които е упоменат и линк към организацията ви, толкова по-добре е това за бранда ви.

Упражнение към SEO урок 4.

АНАЛИЗ НА КЛЮЧОВИ ДУМИ

Изборът на ключови думи и създаването на семантично ядро около тях е в основата на успешната SEO стратегия.

Трябва да сте наясно какво търсят клиентите ви и как го търсят!

Ако клиентите ви търсят по ключова дума „зъболекар“, значи трябва да оптимизирате сайта си за нея, а не за „стоматолог“. Всяка област има своите специфични търсения, които обикновено нямат много общо с терминологията използвана от работещите в съответния бранш. Затова трябва да се абстрахирате от това как вие бихте търсили и да създадете един голям списък от възможни търсения, който в последствие да сведете до определен брой основни ключови думи, върху които ще съсредоточите усилията си по оптимизиране на сайта си.

Ключови думи и семантични ядра

Избройте колкото можете повече ключови думи и синоними, част от семантичното ядро, които описва бизнеса ви:

Ключова дума:__________________ Синоним:__________________
Ключова дума:__________________ Синоним: __________________
Ключова дума:__________________ Синоним:__________________
Ключова дума:__________________ Синоним::__________________

Помощни ключови думи

Помощните ключови думи, комбинирани с основните ви ключови думи, формират реалните търсения на клиентите ви. Например ключовата дума „ключар“ се комбинира с помощни думи като „цена“ и „денонощен“. Избройте възможно най-много думи, които трябва да вземете предвид при създаването на съдържанието си.

__________________ __________________
__________________ __________________
__________________ __________________
__________________ __________________
__________________ __________________
__________________ __________________
__________________ __________________
__________________ __________________
__________________ __________________
__________________ __________________

Примерни заявки за търсене

Вземете помощните ключови думи, съчетайте ги с основните си ключови думи и създайте няколко примерни ключови фрази, които са важни за клиентите ви.

Съвет. Когато търсят билет за автобус, хората не изписват просто билети, те уточняват търсенето си.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Пътища на търсенето

Започнете да мислите за търсенията от гледна точка на клиентите си. Помислете как те биха потърсили това, което предлагате. Едно търсене може да започне отдалеч. Например от „лаптопи“ и в процеса на търсене да бъде сведено до “Лаптоп ACER Aspire V5-431 NX.M18EX.001 “

Всеки един етап от търсенето се покрива от определени канали. Избройте няколко, в които мислите че можете да се позиционирате добре.

Канал за търсене: ___________________________________________________
Канал за търсене: ___________________________________________________
Канал за търсене: ___________________________________________________

Други идеи

Нахвърлете тук всякакви други идеи, които ви хрумват във връзка с това какво търсят клиентите ви и как го търсят. Те ще ви бъдат от полза при изграждането на стабилна и работеща стратегия за съдържание.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Коментари