[imageeffect type="shadowreflection" align="alignleft" width="150" height="150" alt="Съставяне на семантично ядро" link="" lightbox="yes" url="/wp-content/uploads/2014/07/iadro.jpg" ]

Съставяне на семантично ядро

Семантичното ядро представлява списък с основните заявки, по които един сайт се оптимизира и извежда на по-предни позиции в търсачките.

Такъв един списък трябва да съдържа фрази, които възможно най-добре подхождат на смисъла и основното съдържание на сайта ви. Правилно съставеното семантично ядро е една от солидните основи не само на успешната SEO стратегия, но и на  добрата, ефективна и полезна за потребителите структура на сайта.

dictionary-illustration-semantichno iadro

Източник: http://newsfeed.time.com/2011/11/02/wednesday-words-herman-cains-semantics-vampires-and-more/

Съставянето на семантично ядро е част от процеса на проучване на ключови думи е съдържа няколко етапа:

  • първоначален списък със заявки
  • откриване на свързани с основните търсения заявки
  • намиране на хипоними
  • изключване на излишни фрази.

 

Първоначален списък със заявки

Първоначално е необходимо да съставите списък с основни заявки (ключови думи и фрази), който в последствие ще ви служи като основа за по-детайлно проучване.

Ключовите фрази трябва да включват:

  • всички варианти на името на продуктите или услугите, включително техни синоними и преводи
  • съкратени наименования, грешни варианти на изписване, жаргонни названия
  • имена на съставни части на продуктите или услугите. Например строителни материали – тухли, цимент, гипс и сухи строителни смеси, уплътнители и др
  • качества, свързани с предимствата на офертата – надеждност, безплатна доставка, евтина поправка, включена консултация и др.

Като начало се поставете на мястото на човека, за когото информацията, публикувана на сайта ви, ще бъде полезна.

Как бихте търсили ако бяхте на мястото на този човек? Какви думи или фрази бихте въвели в полето за търсене? В този случай, всичко, което ви дойде наум вероятно ще се състои от високо-конкурентни заявки. В допълнение можете да попитате познати и приятели или просто да се обърнете към настоящите ви клиенти и да разберете повече за това как те самите са стигнали до вас.

Следва анализ на конкуренцията.  Анализирайте контекстната реклама на конкурентите ви, при търсене на какви думи се показват рекламите им, какви са текстовете, които използват. Отделете всички подходящи словосъчетания за последваща проверка.

Откриване на свързани с основните търсения заявки

Първоначално съставеният списък има един недостатък – с него рискувате да изпуснете нещо важно, а именно това, че не е възможно да си спомните или от първия път да съберете абсолютно всички важни за сайта ви ключови думи. Затова и при съставянето на семантичното ядро е необходим втория етап – откриване на свързани заявки, или казано с други думи “Какво още търсят потребителите?”

За допълването на списъка ще ви помогнат самите търсачки. С помощта на  Wordstat (за Yandex) или Google Adwords Keyword Planner (за Google), ще можете да откриете допълнителни търсения и словосъчетания. За български език можете да използвате и инструмента Prodvigator.BG, който предлага база с над 1 милион ключови думи.

prodvigator

Да предположим, че сайтът ви е за счетоводни услуги. Допълнителните комбинации ще включват: счетоводство, финансова отчетност, счетоводство, регистрация на фирми и много други. По този начин, с помощта на свързаните заявки, които наберете от проучването си, ще увеличите значително списъка с ключови фрази, които да включите в съставяното от вас семантично ядро.

Намиране на хипоними

Има и още един начин за съставяне на семантично ядро и той е свързан с откриването на хипоними.

Хипероними: думи,които означават родови понятия. Например:

Клетка (хипероним) спрямо мускулна клетка, клетка на кожата (хипоними);

Дърво (хипероним) спрямо дъб, ясен, бор (хипоними);

Лирика (хипероним) спрямо ода, балада, сонет, елегия(хипоними)

Хипоними: думи, които означават видови понятия. Например:

Бук,ясен,липа,бор са хипоними спрямо дърво

Капела,кепе,цилиндър са хипоними спрямо хиперонима шапка

Всяка една тематична област може да бъде описана като йерархичен речник от понятия в тази област. Става дума за списък от словосъчетания, които се употребяват в дадена предметна област. Събирането им започва от най-общи такива и завършва със съвсем конкретни думи, специфични за областта.

Например в един подобен речник за думата компютър влизат понятия като монитор, процесор, мишка, клавиатура и т.н.

Тук се преминава от общото към частното, в примера горе компютър е хипероним за понятията монитор, процесор, мишка. От своя страна изброените понятия са хипоними за понятието компютър, явявайки се негови съставни части.

Познавайки хипонимите на общото понятие, можете да откриете нови ключови думи и фрази. Например словосъчетанието правни услуги е хипероним. Негови хипоними са: консултация с юрист, представителство в съда, регистриране на фирма и др.

Изключване на излишните фрази

Заключителният етап при съставянето на семантичното ядро е създаването на списъци от заявки за търсене, свързани с всяко словосъчетание от първичния списък (този от етап 1), както и изчистване на списъците от ненужни заявки (такива, които не се отнасят до целта на сайта ви).

Например, към основната фраза “производство на PVC дограма” не биха имали отношение заявки като: видео за  монтаж на дограма, щори за дограма и др.

След като махнете заявките, които съдържат ключовата ви дума, но не се отнасят директно към услугите и продуктите, които предлагате, трябва да подредите ключовите си думи и фрази по честота на търсене.

По-честото търсените словосъчетания трябва да бъдат изведени на предни позиции в семантичното ви ядро и да се ползват с предимство при съставянето на текстове и оформянето на основни страници в сайта ви.

Повече за съставяне на семантично ядро и анализ на ключови думи можете да прочетете и в статиите:

Какво е анализ на ключови думи?

Избор на ключови думи и съставяне на семантично ядро

SEO уроци и упражнения

Строеж на семантичното ядро

Коментари