[imageeffect type="shadowreflection" align="alignleft" width="150" height="150" alt="Инструменти за анализ на връзки" link="" lightbox="yes" url="https://seom.bg/wp-content/uploads/2013/07/ose-links2.png" ]

Инструменти за анализ на връзки

Инструменти за анализ на връзки – Open Site Explorer, Majestic SEO, Ahrefs

В този урок ще говорим за:

Най-добрите инструменти за анализ връзки
Видовете анализи, които най-добрите SEO специалисти използват

Анализът на връзки е продължителен и в голяма степен ръчен (неавтоматизиран) процес. И все пак има няколко инструмента, които представляват или необходимост или възможност за ускоряване на въпросния процес. В този урок ще разгледаме именно тях.

Наличните два най-утвърдени инструмента за анализ на връзки са този на Moz Open Site Explorer, както и Majestic SEO. Използването им в комбинация е отлично средство за набиране и категоризиране на данни за връзки.

Съществува и инструментът Ahrefs, от който може да бъде извлечено голямо количество данни от социална активност, както и информация за on-page състоянието на сайта ви по отношение на връзките, препращащи към вашия сайт (backlinks).

При използването на който и да било инструмент е важно да знаете какви точно данни търсите. Към момента Majestic SEO предлага най-пълната база от данни, която се обновява най-често. Вижте сравнението в данните от обхождането на ebay.com, получени от Open Site Explorer и от Majestic SEO.

Open Site Explorer (за eBay.com)

ose-links2

Majestic SEO (за eBay.com)

maj-links

Majestic SEO също така извежда повече информация за по-кратко време, тъй като индексът, който се обновява на 30 дни, съдържа повече URL адреси от цялата база от данни на Open Site Explorer. Това е много по-полезно за намиране на броя на връзките, които наскоро публикувано съдържание е получило.

maj-fresh

Majestic SEO има и историческа база от данни, която може да се проследи назад до 2006 г. и позволява на потребителите да разположат резултатите в графики.

maj-historical

Сортиращата функция на Open Site Explorer ви позволява да структурирате данните за връзките си по редица показатели, в допълнение към показателите от социалните сигнали. Това е особено полезно, когато трябва да се намерят най-силните домейни, които имат връзка към вашия сайт, както и когато трябва да се анализират линкови картини.

ose-social

Можете да използвате тази функционалност, за да видите откъде идват най-силните връзки на конкуренцията ви. Това от своя страна ще ви помогне да прецените дали искате да получите връзка от тези конкурентни сайтове или предпочитате да подражавате на тактиката, която те са използвали.

В допълнение към изброените инструменти, Excel също може да бъде използван за SEO анализи. По тази тема има много полезна статия на Distilled: Microsoft Excel за SEO.

Чрез таблици може много ефикасно да се организира и анализира извлечената от Majestic SEO и OSE информация. Представяме ви някои примери за шаблони от Excel, които SEO експертите използват.

Шаблон за авторитет на домейн (Domain authority link profile template)

Този шаблон извлича данни от Open Site Explorer и ви позволява да визуализирате разпределението на авторитета на домейните, на които има връзки към вашата таргет страница или домейн. Това е информация от съществено значение, тъй като ви дава поглед над стратегията за изграждане на връзки на един сайт.

da-link-profile

Шаблон на Dr. Pete за авторитета на страниците (Dr. Pete’s page authority link profile template)

Статия на Том Антъни за нормализирането на данните за връзките, с цел откриване на аномални връзки и съответстващия му шаблон за линкова картина (Tom Anthony’s article on normalizing link data to detect anomalous links and corresponding link profile template)

pa-link-profile

Пример за разпределение на anchor текста, за представянето на което е използван Excel:

excel-anchor-text

Excel е отличен инструмент за създаване на специфични подгрупи от информация, както и за визуализация на данни, извлечени от Majestic SEO и OSE.

Какво научихте дотук:

Majestic SEO има най-голямата и най-често актуализирана база от данни за връзки
Инструментът на Moz има най-добрите показатели за сортиране на данни за връзки
Съществуват редица ефикасни начини за разбивка и детайлно проучване на стратегията за изграждане на връзки на конкуренцията ви

Инструменти за обхождане

Screaming Frog и Xenu са отлични инструменти за обхождане, които могат да бъдат много полезни за анализиране на връзки, както бе споменато в предишните уроци от този раздел. Когато разполагате с данните, които тези инструменти могат да ви предоставят, можете ефективно да анализирате връзки чрез търсене на думи, които са показателни за определени теми или видове връзки (инфографики, профили, анализи, директории, статии, форуми и др.)

Упражнения след урока:

Регистрирайте се за безплатната пробна версия на Moz – http://moz.com/pro.
Направете анализ чрез Open Site Explorer на основния си домейн и изтеглете резултатите в CSV. Като използвате шаблоните, описани по-горе, представете графично авторитета на домейна за всяка връзка, която води към вашия сайт.

В тази статия са използвани материали от ресурси на Distilled и Moz

Коментари