[imageeffect type="shadowreflection" align="alignleft" width="150" height="150" alt="Създаване на контакти (Outreach)" link="" lightbox="yes" url="/wp-content/uploads/2013/10/outreach.gif" ]

Създаване на контакти (Outreach)

Въведение

В този модул ще научите как ефективно да общувате с блогъри, собственици на сайтове и журналисти. Ще разберете как да откривате сайтове и потенциални партньори, чрез които впоследствие да представяте своя собствен уеб сайт или бранд.

В допълнение ще обсъдим и как да организирате самия процес на събиране на контакти, като ви дадем съвети, препоръки и инструменти, които да използвате, за да бъдете успешни.

Какво е outreach?

В последващите уроци предстои да разберете в какво точно се изразяват създаването и поддържането на контакти (англ. outreach), както и каква е важната разлика между тези и PR дейностите. Всъщност думата outreach няма точно съответствие на български език, затова, за да определим тази полезна практика, използваме или думата разпространение, или описателния превод – създаване/изграждане на контакти/връзки.

По определение, outreach е дейността по изграждане на контакти със собственици на други сайтове, както и поддържане на делови взаимоотношения и обмен на информация с тях с цел промотиране на бранда, продуктите или сайта ви. Целите, свързани с представянето ви на различни сайтове, с които сте установили контакт, включват:

Получаване на връзки, които да подобрят позиционирането на сайта ви в SERP, което от своя страна може в бъдеще да допринесе за подобряване на реализациите в резултат на органичен трафик (organic conversions).
Получаване на онлайн видимост сред нова аудитория с поглед към увеличаване на разпознаваемостта на бранда
Увеличаване на броя на последователите на компанията в социалните мрежи, ангажираността на клиентите и потребителите ви
Повишаване на директния трафик към сайта и не на последно място на броя на реализациите, направени на него.

Създаване на общност от застъпници на бранда ви

Важно е да отбележим, че дейностите, които тук определяме като създаване на връзки и контакти, се различават от практиките, които се отнасят само и единствено до линкбилдинг. Това е така, защото докато изграждането на контакти в повечето случаи води и до естествено получаване на линкове, то линкбилдингът не винаги предполага изграждане на дългосрочни взаимоотношения. В този смисъл, практиките по създаване на връзки и поддържане на кореспонденция и обмен с различни други сайтове и бизнеси стигат далеч отвъд просто получаването на препращаща към сайта ви връзка. Създаването на контакти (Outreach) в голямата си част е свързано със спечелването на “адвокати” на бранда ви.

Накратко, модулът “Създаване на контакти (Outreach)” ще включва:

Техники и методологии
Примери за това как се създават контакти
Начини за измерване и отчитане на прогреса при изграждането на връзки и контакти

Следва: Outreach: що е то?

Коментари