• Home
  • /Archive by category ' оптимизация '
  • /Page 16

Archive For: оптимизация

Търсачки и директории

Търсещи машини и каталози [директории]

Регистрацията на сайта в търсещите машини и каталози е необходимо условие за постигане на ефективно взаимодействие с целевите аудитории. Търсещите системи, рейтингите и каталозите са основен канал, по който новите посетители попадат на сайта; за …

Read more →

Анализ на конкуренцията

Анализът на пазара на бизнеса от Вашия сектор и анализа на конкурентите е необходим за:

  • точното определяне на ядрото на аудиторията и общото количество потенциални потребители (както на Вашите стоки/услуги, така и на потребителите на аналогични стоки/услуги, предлагани от конкурентите);

Read more →

Строеж на семантичното ядро

Семантичното ядро представлява библиотека от думи и фрази, най-точно отразяващи вида на Вашата дейност или стоките и услугите, предлагани от Вас на пазара. То се създава от най-характерните и разпространени във Вашия пазарен сегмент запитвания на целевата аудитория на Вашия …

Read more →

Архитектура на уеб сайт

Оптимизирането на архитектурата се състои в построяване на правилна структура на сайта с удобна за посетителя навигация и точна йерархия на документите, каталозите и информационните материали поместени във Вашия сайт.

Разработването на архитектурата на сайта трябва да се осъществява с …

Read more →

Алгоритми на успеха

Огромното количество сайтове в интернет предизвика острата необходимост от създаване на ресурси, съобразени с алгоритмите на работа на търсещите системи, без които е невъзможно постигането на високи позиции в резултатите от търсенето на запитванията на потребителите, които проявяват интерес към …

Read more →

Схема на работа

За извършване на оптимизацията ни е нужен достъп до Вашия ресурс за промяна на мета таг-овете и текстовете в сайта. Ако нямате възможност да предоставите този достъп, ние ще напишем препоръки за промяна на съответния код в сайта и Вашият …

Read more →