Архитектура на уеб сайт

Оптимизирането на архитектурата се състои в построяване на правилна структура на сайта с удобна за посетителя навигация и точна йерархия на документите, каталозите и информационните материали поместени във Вашия сайт.

Разработването на архитектурата на сайта трябва да се осъществява с оглед на най-важната информация от гледна точка на популяризиране на Вашите стоки/услуги на Интернет-пазара. При създаването на структура на нов сайт или оптимизиране на структура на вече съществуващ сайт вниманието на потребителите трябва да бъде концентрирано точно върху тази информация.

Посещаемостта на сайта от потенциални клиенти трябва да бъде управлявана именно в най-важните раздели на Вашия сайт в съответствие с позиционирането на пазара на популяризираните стоки/услуги.

Правилното разпределяне на приоритетите между разделите и страниците на Вашия сайт, ще ги направи основни точки за влизане в сайта, а това ще даде възможност на потенциалния потребител бързо да намери необходимата му информация за търсените стоки/услуги и ще повиши успеха на Вашия бизнес в Интернет.