Анализ на конкуренцията

Анализът на пазара на бизнеса от Вашия сектор и анализа на конкурентите е необходим за:

  • точното определяне на ядрото на аудиторията и общото количество потенциални потребители (както на Вашите стоки/услуги, така и на потребителите на аналогични стоки/услуги, предлагани от конкурентите);
  • определяне на Вашия дял от този пазар в сравнение с дела на конкурентите от същия бизнес;
  • определяне на силните и слаби страни на общото позициониране на Вашите стоки или услуги в сравнение с конкурентите и с техните силни и слаби страни;
  • определяне на общите сегменти и сектори на пазара;
  • общи анализ и оценка на въздействието на маркетинговите тактики за популяризиране на този пазар (както на Вашите стоки и услуги, така и на тези, които предлагат конкурентите);
  • определяне и избор на най-удачни насоки и решения за рекламно въздействие върху потребителите (както на Вашите стоки и услуги, така и на предлаганите от конкурентите) като по този начин постигате засилване на позициите на Вашия маркетинг.

След получаване данните от анализа на пазарния сегмент и детайлна информация за действията и тактиката на конкурентите, действащи във Вашия пазарен сектор, ще можете да избегнете най-разпространените грешки и да използвате само успешни методи, даващи възможно най-печеливши резултати. Освен това данните от това изследване ще Ви дадат възможност да реагирате по-гъвкаво на всякакви изменения на пазара и своевременно да оптимизирате маркетинговите усилия, които полагате за популяризиране на бизнеса си в Интернет.

Коментари