Одит на уеб сайт

Сайтът или системата сайтове е база и един от основните елементи, реализиращи интернет стратегията на всяка компания.
От това, колко адекватно сайтът решава поставените задачи, зависи целия успех на използването на мрежата. След подробно реализиране на целия успешен световен опит в тази сфера, опитът на самата агенция и нейните партньори, специалистите от SEOM създадоха методология за SEO анализ и комплексната оценка на всички аспекти на сайта.

Методологията наречена SEOM index позволи на много наши клиенти да вземат верни решения за по-нататъшното разработване на своите интернет проекти.

Оценката на сайта по методологията SEOM index позволява:

 • Съпоставяне на сайта с конкурентни сайтове и/или авторитетни ресурси;
 • Установяване на слабите места на сайта;
 • Предоставяне на подробни препоръки за модернизирането на сайта

Същността на SEOM index методологията се състои в това, че всеки сайт е инструмент за въздействие и взаимодействие с крайно количество целеви групи, които представляват интерес за собственика на сайта. За това как сайтът реализира възможностите за използване на интернет и колко ефективно решава поставените пред него задачи, отговарят следните съставни части:

Маркетингова част

 • отражение на маркетинговата политика на компанията
 • участие на сайта в привличането на потребители и други целеви аудитории
 • възможност за организиране на онлайн-продажби
 • работа с аудиторията на сайта
 • средства за събиране на информация за посетителите на сайта
 • посещаемост и поведенческа линия на посетителите на сайта
 • адреси (домейни) – използване на възможностите на търсачки и каталози
 • препратки към сайта и цитиране

Информационна част

 • информационна наситеност
 • качество и адаптация на материалите
 • форми и формат на информацията
 • актуалност и точност
 • структура
 • акценти

Функционалност на сайта

 • модули за работа с информацията
 • представяне на стоката и формиране на поръчката
 • обратна връзка
 • промоционален инструментариум
 • персонификация на потребителя

Usability / Ползваемост

 • ергономичност и удобство на използването
 • навигация
 • търсене
 • интерфейси
 • форми
 • помощ

Дизайн

 • визуално представяне
 • синергия с информационната структура и функционала
 • отражение на марката на компанията/продукти
 • привлекателност
 • уникалност
 • запомняне
 • използване на мултимедия
 • гъвкавост

Техническа реализация

 • оптимизация на страниците и графиките
 • съвместимост с браузерите, ОС, разделителната способност на мониторите
 • ограничения на аудиторията за сметка на новите технологии
 • грешки на програмните модули
 • достъпност на сайта
 • безопасност

Предимствата на методологията се състоят в това, че при оценката се отчитат важността на една или друга съставна част и решаваните от нея задачи. Полезно е и сравняването на оценките, поставени на Вашия сайт и проектите на конкурентите – това е възможно при поръчка заедно с одита SEOM index, а също и Отрасловия Обзор

Могат да бъдат оценявани не само работещите проекти, но и техническите задания/макети на сайтове, което позволява избягването на още недопуснати грешки и своевременно нанасяне на корекции в плана на създаване на проекта.

Резултат от изследването за възложителя е:

Подробен SEO анализ на Вашия ресурс по всички шест съставни части на сайта (недостатъци, възможности за подобрение) с оглед спецификата на отрасъла и стратегия за развитието на компанията;
Детайлни препоръки по: Подобряване/разширяване/преработка на сайта;
Експресен SEO анализ на сайтове на конкурентни компании.