[imageeffect type="shadowreflection" align="alignleft" width="150" height="150" alt="SWOT-анализ за копирайтъри" link="" lightbox="yes" url="/wp-content/uploads/2014/07/Denis-Kaplunov.jpg" ]

SWOT-анализ за копирайтъри

Защо за копирайтъра е полезно периодично да си прави SWOT-анализ?

 

Ако сте учили маркетинг и мениджмънт, понятието “SWOT-анализ” ви е познато.

Единствено остава открит въпросът: Кой от нас на практика някога се е занимавал с това по отношение на себе си или близките си?

Ако сте се занимавали – браво на вас, ако пък не сте или чувате за първи път за такъв анализ, значи сте загубили много.

Целта на SWOT-анализа е да определите посоката на бъдещото си развитие чрез изучаване на силните и слабите си страни, както и на въздействието на външни фактори.

Освен това, такъв анализ трябва да се прави редовно, тъй като уважаващият себе си специалист никога не стои на едно място, а се стреми да завладява нови върхове.

В тази статия искам да ви разкажа защо за копирайтъра е полезно периодично да си прави SWOT-анализ. Да, именно за себе си, лично.

swot analysis

Като начало нека започнем с някои основни неща, малко обучение, чрез което да сме сигурни, че от самото начало говорим на един език.

SWOT е съкращение от първите букви на четирите ключови характеристики на този анализ:

 1. S — “strengths” — силни страни
 2. W — “weakness” — слаби страни
 3. O — “opportunities” — възможности
 4. T — “threats” — заплахи

 

Сега нека накратко да минем през всяка една от точките.

Определете силните си страни

Разбирането на силните ви страни е от определящо значение, защото напълно еднакви хора (и съответно специалисти) не съществуват.

Силните страни на копирайтъра са добра основа и отправна точка за осъзнаването на това с какво той се отличава на фона на други автори.

Вашите силни страни ще ви помогнат да развиете по-доброто си позициониране.

Какво може да се счита за силни страни на един копирайтър?

 

 1. Опит в писането на текстове в продължение на няколко години
 2. Специализация в писането на определен вид текстове (като например търговски предложения)
 3. Специализация в определена тематика (например, интернет маркетинг)
 4. Победа в конкурс (конкурси)
 5. Професионално обучение по копирайтинг
 6. Познаване на тънкостите на маркетинга
 7. Опит в продажбите (включително чрез текстове)
 8. Високи резултати при реализирането на конверсии за клиенти
 9. Висока позиция в класациите за копирайтъри (например на борсите за автори)
 10. Репутация, изградена върху собственото ви съдържание и темите на написаните текстове (като се започне от статии и се стигне до книги и курсове)
 11. Сътрудничество с големи клиенти (брандове), както и с експерти
 12. Показателно портфолио
 13. Положителни отзиви от клиенти (подробни)
 14. Покани за участие в конференции и изнасяне на лекции, свързани с писане на текстове
 15. Умение правилно да се води разговор с клиенти, да се зачита тяхното мнение и правата им

Този списък далеч не е изчерпателен. Но определя ритъма на вашите собствени размисли по темата.

Обърнете внимание, че не говорим за някаква конкретна силна страна, а за съчетание от силни страни. Колкото повече такива имате, толкова по-голям е шансът ви да успеете в съвсем близко бъдеще.

Какво казват слабите страни на копирайтъра?

Слабите страни са качества, характеристики и лични принципи, които пречат на авторите да постигнат успех и забавят развитието им.

Няма смисъл да се изброяват възможните слаби страни на копирайтъра, достатъчно е просто още веднъж да се прегледат силните и да си ги представите като такива, но пълната им противоположност.

Липсата на силни страни не е присъда, а просто някакъв си временен факт. Няма нужда да чакате щастието да ви измие с дъжд от пари, започнете сами да създавате силните си страни.

Когато клиентът вижда слабостите ви (“Нямам опит …”, “Все още не съм писал такива текстове …”, “Не мога да покажа примери от предишни свои работи” и т.н.), той осъзнава, че поема риск.

И да не забравяме фактора време. Въпреки че хората обичат да поемат рискове, те по-скоро не горят от желание да губят време.

Затова идентифицирайте слабите си страни, направете отделен списък с тях и постепенно ги зачерквайте.

Какви възможности има копирайтърът?

Тук разбирам следното – авторът обмисля как ефективно да се разпорежда със силните си страни, за да расте нагоре.

От моята си камбанария ще кажа следното: перспективите и възможностите пред копирайтъра са наистина много. Но възможностите обичат не мечтателите, а работягите. Освен това, не всички от съществуващите възможности ще ви бъдат близки до сърцето.

Сега ще изброя няколко възможности, за да добиете представа:

 1. Устройване на добра работа по специалността
 2. Стартиране на собствена копирайтинг агенция
 3. Създаване на собствен информационен сайт
 4. Откриване на бизнес, при който копирайтинг уменията биха увеличили продажбите (например: онлайн магазин)
 5. Създаване на собствено училище за копирайтинг
 6. Увеличаване на цени на услугите
 7. Преход към по-сериозни клиенти
 8. Интеграция с други специалисти на свободна практика с цел създаване на съвместен проект
 9. Написване на собствена книга (без да е задължително тя да бъде на тема копирайтинг)

Вие самите трябва да разбирате възможностите си и за познавате разликата между мечти и цели.

Какво заплашва копирайтъра?

Тук можете да се предадете в плен на въображението и да обрисувате пред себе си края на професионалния ви свят.

Заплахата не е просто вероятност, а предполагаем резултат, ако не се заемете да работите върху слабите си страни и също така се откажете да използвате перспективните възможности.

И все пак, ще ви изброя няколко заплахи, макар вие да ги знаете и без мен:

 1. Спад в приходите
 2. Намаляване на броя на контактите от страна на клиентите
 3. Активност на колеги и конкуренти
 4. Поява на хора, решили да покоряват нишата ви
 5. Негативи и номера от страна на конкуренцията

Но най-ужасната заплаха е сриването на репутацията на копирайтинга като цяло. А опазването й вече е наша обща задача.

В името на повишаването на нивото и качеството на талантите си, в името на способността реално да помагаме на клиентите и в името на коректността ни един към друг, е по силите ни да направим това.

Най-важното е да се рестартира, да се настроим на необходимата вълна и всичко с нас ще бъде супер!

Източник: SWOT-анализ для копирайтера
Автор: Денис Каплунов  (уебсайт)

Коментари