Анализ и консултация

Анализ, Маркетингови проучвания и разработване концепция на проекта

Работата, които извършваме на етап маркетингови проучвания на проекта определят неговата концепция.

Реализирането на успешен проект е невъзмoжно ако не си осъществят следните стъпки:

Анализ на целите и задачите;
Анализ на сайта;
Анализ на Вашия отрасъл в Интернет;
Анализ на конкурентите;
Анализ на целевата аудитория;
Анализ на бизнес-процесите във Вашата компания;

По време на маркетинговите изследвания при създаването нa сайта мениджърът на проекта ще подпомогне определянето на допълнителните функции и съответните раздели на Вашия сайт:

Ще проведе анализ на целите, които стоят пред сайта и ще даде оценка на тяхната достижимост;
Ще анализира сайтове на конкурентите на Вашата компания, ще оцени най-успешните раздели на тези сайтове;
Ще анализира основните бизнес-процеси и маркетинговата политика на Вашата компания;
Заедно с Вашите мениджъри ще анализира нуждите на целевата аудитория на сайта [ потенциални клиенти, дилъри, партньори и други ]

Резултатът от работата ще бъде описан в отчет, включващ:

Описание на реалистичните цели на Вашия корпоративен сайт и прогноза на тяхното постигане;
Описание на ключовите фактори, влияещи върху реализацията на избраните цели;
Описание на основните рискове при реализирането на проекта;
Кратка формулировка на ефективната стратегия на Вашата компания в Интернет;
Описание на ефективната концепция на сайта;
Обзор на интернет ресурсите на основните конкуренти на Вашата компания с подчертаване на техните силни и слаби страни;
Препоръки по основните фактори, създаващи предимства на Вашия сайт по отношение на конкурентни сайтове;
Обзор на основните информационни ресурси във Вашия отрасъл и описание на возможностите за тяхното използване във Вашия бизнес;
Функционално задание, което фиксира всички аспекти на проекта и което лежи в основата на техническото задание.