Промотиране на сайт

Около 98 % от сайтовете в Интернет не са успешни като проекти. Много от тях имат ефективна концепция, удобна структура, привлекателен дизайн, качествено програмиране и грамотни текстове. Основната причина за неуспеха на тези проекти е липсата на комплексна поддръжка.

Вашият сайт ще бъде ефективен ако са изпълнени следните условия:

Постоянно обновяване на информацията за Вашата компания, маркетинговите акции, продуктите и други.
Допълвате с нови актуални информационни материали, интересни за потенциалните посетители;
Информацията за всички промени в сайта се изпраща на заинтересованите лица;
Бързо и ясно реагирате на всички запитвания на посетителите на сайта;
В Интернет се появяват нови връзки към Вашия сайт;
Постоянно се провежда работа с търсещите системи в Интернет с цел контрол на релевантността на Вашия сайт към често задаваните ключови фрази;
Вие поддържате обратна връзка с посетителите на сайта;
Постоянно анализирате посещаемостта на Вашия сайт и коригирате неговото съдържание и структура
Всичко това изисква от Вас много време и специални знания…

За да увеличите ефективността на Вашия сайт, SEOM въведе нов комплекс услуги – маркетингово промотиране на сайтове, включващо следните услуги:

Информационна поддръжка
Новини от компанията (създаване и поместване);
Раздаване на press-release;
Събиране и поместване на тематични материали, статии, обзори в сайта.
Поддръжка на бизнес-процеси
Проследяване на поръчките от сайта и уведомяване на собствениците на сайта за тях;
Отговори на въпроси, задавани от посетителите на сайта;
Контролиране на работата на мениджърите по сайта от възложителя.
Постоянна популяризация
Работа с търсенето, поддръжка на релевантността на сайта към най-често задаваните въпроси;
Постоянно анонсиране на проекта – работа с тематични портали, каталози и др.
Обмяна на препратки с партньори, поместване на информационни материали на сайтове на партньори.
Маркетингови проучвания
Запитвания на посетители на сайта и анализ на резултатите;
Анкетиране на дилъри, клиенти, партньори на възложителя;
Конвенционалност на сайта;
Удовлетвореност от асортимента;
Отношение към компанията и т.н.
Анализ на посещаемостта на сайта
Броячи на посещенията;
Отчети и препоръки.