• Home
  • /Archive by category ' уеб дизайн '

Archive For: уеб дизайн

[imageeffect type="shadowreflection" align="alignleft" width="150" height="150" alt="Cheat Sheets" link="" lightbox="yes" url="http://spyrestudios.com/wp-content/uploads/cheatsheets/Css-css3.jpg" ]

Cheat Sheets

Списък от 100 Cheat Sheets на тема CSS, HTML, Javascript, PHP, MySQL, Color, Fonts, SEO, CMS, Software, Browsers и OS

CSS

CSS3 Cheat Sheet ↓

CSS3 Cheat Sheet

CSS2 Visual Cheat Sheet ↓

CSS2 Visual Cheat Sheet

CSS Cheat Sheet (V2) ↓

CSS Cheat Sheet

Css Property Index ↓

Css Property Index

BluePrint

Read more →

Услуги при създаване на уеб сайт

Успехът на Вашият сайт зависи не от красивия дизайн или сложното програмиране, дори не от количеството пари, похарчени за реклама.

Успехът на Вашият сайт се определя от подробното и последователно изпълнение на необходим комплекс от задачи:

1. Маркетингови проучвания, анализ

Read more →

Анализ и консултация

Анализ, Маркетингови проучвания и разработване концепция на проекта

Работата, които извършваме на етап маркетингови проучвания на проекта определят неговата концепция.

Реализирането на успешен проект е невъзмoжно ако не си осъществят следните стъпки:

Анализ на целите и задачите;
Анализ на сайта

Read more →

Промотиране на сайт

Около 98 % от сайтовете в Интернет не са успешни като проекти. Много от тях имат ефективна концепция, удобна структура, привлекателен дизайн, качествено програмиране и грамотни текстове. Основната причина за неуспеха на тези проекти е липсата на комплексна поддръжка.

Вашият …

Read more →

Оптимизиране на сайт

Ние предлагаме пълен набор услуги, повишаващи популярността и търговската ефективност на Вашия уеб сайт.

Нашите услуги по популяризирането на Интернет-сайтовете:

Оптимизиране на сайта за търсачки

Алгоритъмът на работа на търсещите системи постоянно се променя и усъвършенства. Ако Вашите текстове не

Read more →