Услуги при създаване на уеб сайт

Успехът на Вашият сайт зависи не от красивия дизайн или сложното програмиране, дори не от количеството пари, похарчени за реклама.

Успехът на Вашият сайт се определя от подробното и последователно изпълнение на необходим комплекс от задачи:

1. Маркетингови проучвания, анализ и консултиране

Анализ на целите и задачите;
Одит на съществуващите Ваши проекти;
Анализ на Вашия отрасъл в Интернет;
Анализ на конкурентите;
Анализ на необходимостта от целева аудитория;
Анализ на бизнес-процесите във Вашата компания

2. Проектиране

Разработване на концепция на проекта;
Разработване на функционална и информационна структура на проекта;
Проектиране на интерфейс (структура на страниците и навигация).

3. Разработване на проекта

Дизайн;
Програмиране;
Включване на сайта към системите за управление;
Запълване на сайта с материали;
Тестване

4. Работа с текстовете

Стилистическа и орфографическа поправка на текстовете на Възложителя;
Създаване на текстове при необходимост;
Web-адаптация на текстовете;
Оптимизиране на текстовете на сайта с цел ефективна работа на търсещите системи в Интернет

5. Обучение за работа със системата за управление на сайта

6. Техническа поддръжка

Хостинг и поддръжка на пощенски услуги;
Осигуряване на безопасност на работата;
Архивиране на данни;
Безплатна пожизнена гаранция за работоспособността на програмния код на проекта

7. Популяризиране на проекта в рамките на бюджета

Оптимизиране на сайта към търсещите системи и регистрация в основните търсачки на Интернет;
Анонсиране на проекта

8. Бюджетна реклама

Разработване на стратегии за рекламната кампания;
Планиране на методи за реклама;
Разработване на рекламни носители;
Публикуване на рекламата;
Анализ на ефективността на рекламната кампания и евентуални корекции ако е необходимо;
Отчет на резултатите от кампанията

9. Поддръжка на проекта

Информационна поддръжка;
Постоянно популяризиране;
Анализ на посещаемостта на сайта и препоръки

За създаването на качествен проект е необходимо изпълнението на комплекс от задачи. Опитът ни показва, че именно недооценяването на редица етапи е основна причина за неуспеха на много проекти. Работейки над Вашия проект, ние извършваме всички необходими стъпки за неговия успех !