[imageeffect type="shadowreflection" align="alignleft" width="150" height="150" alt="Съвети за инвестиране в SEO" link="" lightbox="yes" url="https://seom.bg/wp-content/uploads/2013/07/1rend_fishkin_kak_seo_oslepilo_menya_9.png" ]

Съвети за инвестиране в SEO

1. Не е необходимо да се инвестира в SEO или в каквито и да било други маркетингови дейности, преди да бъде изяснен целият процес на извършване на покупката. SEO може да бъде идеалният избор за привличане на посетители на сайта. Но, по същия начин, SEO може и да няма общо с фунията на продажбата. Може да има и други източници, други маркетингови канали, други доходи. И това трябва да бъде разгледано в детайли, преди да се инвестира в каквато и да било маркетингова дейност. Търсенето обикновено се намира някъде в средата на фунията.

SEO инвестиция

Първо, посетителите разбират за бранда и определят потребностите. След това започват да търсят и да сравняват. Социалните мрежи, маркетингът чрез съдържание и бранд маркетингът създават това търсене. И те се явяват някъде в самото начало на фунията. Това означава, че трябва да се разбере къде са пропуснатите възможности, да се разбере в какво да се инвестира, преди да се започне харченето на пари, ресурси, време или енергия.

2. Трябва да се създаде стратегия за съъдържанието, която да съвпада с маркетинговите цели. Например, ако един маркетинг чрез съдържание е насочен към изграждане на бранд, е необходимо много разнообразно и интересно вирусно съдържание.

контент стратегии

Или, например, трябва да се обърнете към определена, специфична аудитория, необходимо е да им представите своете предложение и конкурентното си предимство. В този случай, за разлика от разпространението на съдържание, таргетът е много специфичен пазар.

Уникалността и полезността трябва да се припокриват, за да може най-малко 1 на 10 души, които ще видят това съдържание, да го сподели (което е много висок показател).

Освен това съдържанието трябва да бъде представено в удобен и красив вид, който ще помогне на потребителя да го сподели.
В допълнение, съдържанието трябва да бъде релевантно на целевата аудитория или на тези, които могат да й помогнат да види съответното съдържание.

3. Много често от SEO специалистите се чува фразата “Не мога да разбера защо Google вече не обича моя сайт. Та аз имам хубаво и уникално съдържание. ”

“Хубавото и уникално съдържание” е минимумът само за това да бъдете в мрежата. Това не е факторът, който ще ви класира или ще постигне някакви цели. “Хубавото и уникално съдържание” не е достатъчно. То трябва да бъде изключително. Толкова уникално изключително, че да може да се открои от огромното множество.

Хубавото и уникално съдържание

Преди 10 години за SEO беше достатъчно доброто и уникално съдържание. В някои случаи това е така и до днес.
Конкуренцията става все по-голяма. Ако не се направи първата стъпка за предимство в бъдеще още днес, то нататък шансът е нулев.

4. В съвременния свят на SEO е необходима мрежа. Нужна е група от запалени хора, които са свързани в някакви отношения, свързани са географски, благодарение на съобщества, социални мрежи, електронна поща или нещо друго.

Тази мрежа е необходима за разпространението на съдържание. И такива хора трябва да бъдат намерени, ако все още ги няма. А ако ги има, то трябва да се убедите в това, че помагате и в отговор – получавате помощ. Подобен процес на обмен в мрежата е много силна част от маркетинга, която води до успех. Този процес е част и от диаграмата на връзките.

shares

5. Трябва да бъдете точни и внимателни, когато оценявате данните от Google Keyword Tool.

Тези цифри могат много да се различават от истината. Например, появява се някаква новост и някаква компания казва “Така, ние видяхме, че ключовата фраза събира около 3000 търсения на месец. И решихме, че бихме могли да получите 10% от тях. Сега сме на първо място, но не виждаме дори и 300 посетителя месечно. ”

google keyword tool

Така не може да се прави бизнес. В това се инвестира време и усилия. Тези цифри трябва да се проверят, възможно е да се проведат рекламни кампании в AdWords, които да ги проверят. Могат да се пуснат за две седмици, да се види колко импресии получавате, какъв е CTR и как протича търсенето. Също трябва да се убедите, че в Google Keyword Tool е отметната опцията “Точно съвпадение”. Съвпадението по фраза и широкото съвпадение са съвсем различни неща и могат да включват различни видове фрази.

Освен това, хората търсят съвършено различно от начина, по който от тях се очаква да търсят. И това е важен момент в подбора на ключови фрази и в бизнеса като цяло.

6. Необходимо е да се разчита на показателите (метриките). Moz следи колко хора идват на сайта, как се движат във фунията, кога пробват безплатната 30-дневна версия и колко дълго са заедно с компанията след това. Благодарение на това, във всеки един момент могат да се погледнат цифрите и да се разбере какво се е случило за определен период от време: имало ли е трафик, как се е конвертирал, какво още се случва. Всичко това може да се анализира.

metrics

Позовавайки се на цифри, а не на мнения, може да се определи какво се е променило, както и влиянието на това, която наистина има значение.
Но не трябва да се пренебрегва и силата на интуитивната прозорливост.

7. Аутсорсинг (Outsourcing). Изграждането на обем от връзки, външните консултантски услуги, аналализът на сайта, маркетингът чрез съдържание и създаването на съдържанието могат да бъдат тежка задача за бранда. Да се намерят добри изпълнители, хора, които в действителност да могат да помогнат да се развивате и да постигнете значими промени, хора, които са честни и следват подобни принципи, би било много полезно. И преди да наемете консултант или да започнете работа с агенция, трябва да се убедите, че има човек, който е вътре в процеса, който ще се обучава в този процес, за да може знанията, които ще предаде агенцията или консултантът, да останат в компанията.

9. В света на SEO ако нещо звучи прекалено добре, не може да е истина.

10. Не бива да се пренебрегват каналите, които се измерват трудно или които игнорират конкуренцията.

11. Необходимо е да се следват многоканалните последователности. е дават разбиране за стъпките на ангажираност.

Част 2 от Ранд Фишкин (Rand Fishkin): “Как SEO ме заслепи, а след това отвори очите ми” – превод от Рэнд Фишкин: «Как SEO ослепило меня. А затем открыло глаза» Публикувано в searchengines.ru на 15 юли, 2013 г.

One thought on “Съвети за инвестиране в SEO

Коментари