Планиране на ефективни SEO кампании

Планиране на ефективни SEO кампании

Георги Георгиев на SEO конференция 2010

Планиране на ефективни SEO кампании Георги Георгиев Управител и главен интернет маркетинг експерт в Уеб Фокус ЕООД

Планиране на ефективни SEO кампании Защо избрах да говоря за планиране на SEO ?
критично важна фаза за дългосрочна дейност като SEO
често се подценява, както от клиенти, така и от предлагащи услугата
може да донесе сериозен успех или разочарование и за двете страни, според качеството на подхода
това е момента, в който SEO експертите навлизат в бизнеса, а бизнеса – в SEO
Планиране на ефективни SEO кампании Кога да започнем планирането за SEO ? Колкото по-рано – толкова по-добре!
Планиране на ефективни SEO кампании Информираност на клиента
SEO все още е ново за много от клиентите, липсва информация, има дезинформация.
Най-често срещани проблеми:
липса на информация за това какво правят SEO експертите
погрешно разбиране за SEO като ИТ / техническа дейност. Оттук и неразбиране за хората / отделите, които имат участие в SEO .
погрешно разбиране за целта на SEO
( класиране по ключови думи, мерене на его, самоцелно привличане на посетители )
нереални очаквания за резултати и време на постигането им
занижени очаквания към необходимите инвестиции.
Планиране на ефективни SEO кампании Какво да направим?
Като предлагащ SEO услуги:
поставете солидни основи на комуникацията си, като образовате клиента по всички описани въпроси. Наблегнете двойно на частта с това какво ще очаквате от него.
Като клиент:
– питайте, докато не получите задоволителна представа какво ви предстои в съвместната ви работа
Планиране на ефективни SEO кампании Информираност на SEO специалиста SEO специалистът е експерт в сферата си, но не и във вашия бизнес, не и по вашето онлайн присъствие. Много от проблемите възникват поради неинформиране на SEO експерта за неща, които живо касаят неговата работа, но клиента дори не подозира за това.
системата за управление съдържанието на сайта
покупките на домейни
новите продуктови линии, които обсъждате
рекламната стратегия на бизнеса ви
планирания редизайн на сайта
стратегията за продажби
кратки и дългосрочни бизнес цели
споровете ви за търговски марки
натовареността на ИТ отдела през следващите 3 месеца
поредния промо сайт на конкурент
Планиране на ефективни SEO кампании Какво да направим? В началото обсъдете обстойно всичко, което по някакъв начин влияе или се очаква скоро да повлияе на онлайн присъствието на бизнеса и маркетинговата му стратегия като цяло. Изработете протокол за регулярно комуникиране на съществена информация в двете посоки.
Планиране на ефективни SEO кампании Поставяне на правилните цели Дефиниране и комуникиране на ясни, точни, измерими и постижими цели. Златно правило: целите на SEO кампанията трябва да са максимално близо до бизнес целите на клиента, най-често това е повишаване на печалбите. Важно! Офлайн транзакциите също могат да се проследят!
Планиране на ефективни SEO кампании Измерване и остойностяване За всяко технически измеримо действие на потребител на сайта може да бъде изчислена стойност за бизнеса. Действие Стойност Достоверност Посещение на сайта 0.05 лв. минимална Отваряне на страница на продукт 0.09 лв. Посещаване на “За контакти” 0.50 лв. Задържане на “За контакти” повече от минута 0.80 лв. Преминаване с мишката над телефона за контакт 1.00 лв. Регистриране на потребителя 3.00 лв. Изпращане на запитване за оферта 10.00 лв. Извършване на поръчка 30.00 лв. 100%
Планиране на ефективни SEO кампании Поставяне на правилните цели Може да сте сигурни, че сте поставили добре целите, ако можете след кампанията да кажете – увеличения ни трафик от търсачки ни донесе X клиента за Y месеца, които донесоха стойност за бизнеса ни Z .
Планиране на ефективни SEO кампании Проучване за ключови думи – първа стъпка Приемат се предложения от клиента. Проучват се рекламните материали на клиента, както и тези на конкурентите. Клиентът не винаги е прав :-) Единственият прав е крайния потребител пред клавиатурата. Използват се инструменти като Google AdWords Keywords Tool, Google Search Insights, Google Trends и редица други, част от които работят само за англоезични пазари, за съжаление.
Планиране на ефективни SEO кампании Проучване за ключови думи – втора стъпка Определя се съотношението на търсенията в късата и в дългата опашка. На база на това съотношение в повечето случаи се определя работата по създаване на съдържание, както и част от работата по дизайн и програмиране.
Планиране на ефективни SEO кампании Проучване за ключови думи – трета стъпка На база данните от първите две се съставя професионално AdWords кампания. Използват се най-добрите практики за сегментиране и организиране на акаунта. Конфигурира се софтуер за анализ на трафика и конверсиите, за предпочитане – Google Analytics.
Планиране на ефективни SEO кампании Резултат Ще знаете кои ядра от думи какво количество трафик могат да ви донесат, както и кои от тях са с най-добра цена за достъп до клиент. Съответно лесно ще определите фокуса на предстоящата SEO кампания. Като бонус получавате информация за това кои рекламни послания най-добре кореспондират с аудиторията ви. Всичко това е направено на ниска цена, сравнено с цялата кампания.
Планиране на ефективни SEO кампании Анализ на текущото състояние на уебсайта от гледна точка на SEO , анализ на конкуренцията След като знаете кои са целевите ключови думи може да определите и конкуренцията. Анализа на конкуренцията и на текущото състояние на онлайн присъствието са две сфери, които са изключително важни при планирането, но са твърде обширни, за да успея да ги вместя в тази презентация.
Планиране на ефективни SEO кампании Разчет на инвестицията Инвестицията за една SEO кампания далеч не се изчерпва с парите за експертната услуга оптимизация за търсачки. В действителност множество дейности дейности формират бюджета и съотношението им ще варира според това колко работа ще има по всяко направление и каква ще е цената за вас.
Планиране на ефективни SEO кампании Инвестицията в една SEO кампания включва
заплащането на SEO специалист или компания за SEO услуги
дизайн и програмиране по сайта.
създаване на съдържание за сайта.
работа на маркетинг специалист/отдел
анализ на резултатите – трафик, запитвания, продажби…
бюджет за AdWords реклама и професионалното й менажиране
Планиране на ефективни SEO кампании Инвестицията в една SEO кампания включва
понякога: преместване на хостинг, закупуване на домейни и хостинг или сървъри.
понякога: работа на специалист по право.
ако се работи на чужд език – стойността на преводите, независимо от кого се правят.
Планиране на ефективни SEO кампании Оптимална сума на инвестицията Реално за всяка кампания има оптимална сума на инвестицията, която се определя от постигнатото съотношение цена на достъп до клиент / обем достигнати клиенти.
Планиране на ефективни SEO кампании Оптимална сума на инвестицията
прекалено малък бюджет – отива за фиксирани разходи, ниска ефективност, малък обем достигнати клиенти.
балансиран бюджет – висока ефективност, оптимален обем достигнати клиенти.
насилствено голяма инвестиция – навлиза се в гранични зони с други бизнеси или се излиза изцяло от оптималната целева аудитория с част от усилията. В резултат цената за достъп до клиент се увеличава стръмно и кампанията става крайно неефективна.
Планиране на ефективни SEO кампании Най-накрая: точните числа
След като имате анализа на ключовите думи, анализа на сайта, на конкуренцията и разчета за цената във време, хора и финанси на цялата кампания, вече знаете:
Оптималната инвестиция за вашия случай.
Потенциалната възвращаемост като печалби.
Планиране на ефективни SEO кампании Решение за кампанията Време да се зададе въпроса – струва ли си цялото упражнение от гледна точка на клиента, ако се приеме, че ще се постигне най-добрия възможен резултат? Вземете предвид дългосрочността на очакваните резултати. Ако отговорът е ДА, то дали ще е ДА и при средно добър резултат, при една по-консервативна прогноза? Не забравяйте, че и най-добрия специалист не може да гарантира 100% успеваемост на заложените цели, най-малкото защото нещата не зависят на 100% от него. Ако всички отговори са положителни – можете с увереност да стартирате същинската част от кампанията.
Планиране на ефективни SEO кампании По време на и след кампанията Съвременните инструменти за анализ имат отлични възможности – използвайте ги оптимално. Анализирайте данни от възможно най-много етапи на взаимодействие с потребителите. Променете част от кампанията, ако междинните анализи показват отклонения от предвижданията. Най-накрая проверете дали плановете са се изпълнили и дали са постигнати поставените цели. Похвалете се за добре свършената работа :-) Започнете да поставяте цели за следващата кампания ;-)
Планиране на ефективни SEO кампании Заключение Планирането е ключово, за да се насочат усилията на всички в посоката, в която ще донесат най-голяма ефективност за клиента и удовлетворение от добре свършената работа за SEO компанията. Без него може да стреляте напосоки и да си изхабите патроните, но да не уцелите мишената.
Планиране на ефективни SEO кампании Заключение
информиране на клиента за същността на SEO. Определяне кои хора/отдели ще участват от негова страна.
изграждане на комуникацията към SEO специалиста
поставяне и комуникиране на правилните цели и подцели.
анализ на ключовите думи.
анализ на текущото състояние на уебсайта.
анализ на конкуренцията.
разчет на очакваната успеваемост на кампанията, на база предварителните анализи.
текущ контрол и анализи на кампанията.
Планиране на ефективни SEO кампании Въпроси За допълнителни въпроси, отзиви и др.: [email_address]

Коментари