• Home
  • /webmarketing
  • /Бизнесът и културата на социалните мрежи
[imageeffect type="shadowreflection" align="alignleft" width="150" height="150" alt="Бизнесът и културата на социалните мрежи" link="" lightbox="yes" url="/wp-content/uploads/2014/07/EvanProkopAuthorImage.jpg" ]

Бизнесът и културата на социалните мрежи

Не бъдете поредният бранд, който добавя още от шума на саморекламата в социалната сфера!

В епохата на все по-социално ориентирания маркетинг и бизнес, много организации и идейни лидери подчертават важността на създаването на култура, която възприема и поощрява използването на социалните мрежи отвън и отвътре.

Овладелият социалните мрежи бизнес насърчава сътрудничеството между екипите, изважда на повърхността експертността на специалисти в областта му и може да поддържа в голям мащаб ангажираност към бранда и общността с помощта на колективното знание на служители и клиенти.

creating-a-culture-for-making-business-social the three elements of social transgormation

Кони Бенсън и нейните стратегии

Малцина са били толкова запалени и успешни в превръщането на теорията за социален бизнес в практика като Connie Benson. Кони ръководи стратегията за създаване и управление на съдържанието в социалните мрежи в Dell. (Dell са клиенти на  TopRank)

Инфлуенсър на челните 20 места в социалните мрежи и създател на фразата Social Bizologist (i.e. човекът, отговорен за воденето на интеграцията на социалните мрежи в бизнес функциите на организацията) сесията на Кони на MNSearch 2014 бе претъпкана със съвети за компании от всякакъв размер за това как да социализират бизнеса си и да подобрят сътрудничество, а също и с препоръчване на активност в социалните мрежи и по-голям акцент върху маркетинга там.

 


По-долу са изброени 5 от ключовите изводи от презентацията на Кони.

Пълната презентация на Кони можете да видите тук:

 

Открийте по-големи възможности пред хората си чрез обучение и развитие

Понеже хората са в центъра на всеки социален бизнес, е от решаващо значение да се осигури необходимите обучения и необходимите ресурси, които да дадат възможност на служителите ви да бъдат успешни в социалните медии.

Макар повечето хора днес да са запознати до известна степен със социалните мрежи от лична гледна точка, има разлика между това да използваш социалните мрежи, за да си в час с последните събития около бебето на леля Сали и това да използваш социалния уеб, за да помагаш на компанията си да постига бизнес цели.
Екипът на Кони води няколко на брой обучения и сертификационни програми, които имат за цел на превърнат служителите на Dell в силни потребители на социалните мрежи, които съставляват техния университет, наречен Social Media and Community University. Включен е широк кръг от теми, които обхващат и въпросите, свързани с това как може да се допринася към различните социални общности на Dell, ефективно да се ангажират инфлуенсъри и корпоративни социални мрежи в събития на живо.


Изясняване на ролите и приоритетите

За всеки бизнес, който се стреми да бъде социален, е важно ролите, целите и ключовите показатели за отчетност да бъдат ясно очертани и представени.

Това не е лесно начинание за който и да било бизнес, но е особено предизвикателство за една толкова голяма и сложна компания като Dell.

Програмата на  Dell, наречена SME (Subject Matter Experts), помага да се гарантира, че Dell има силно присъствие в социалните мрежи по отношение на всяка област на техния бизнес. Програмата има за цел да осигури сертификации, полезни инструменти, стратегии в реално време, стандартизирани списъци с таргет ключови думи, както и наръчници за социални мрежи.

Действия, ориентирани към резултати

За да бъдете успешни като социален бизнес, първо трябва да определите какво означава успех за вашата организация. В края на краищата, не можете много да се надявате да постигнете цел, която не съществува. Лесно е да се види, че Кони и нейната работа са изключително ориентирани към резултатите и това помага на екипите и да се придържат към еднакви стандарти.

Екипът на Кони помага да се гарантира, че програмата на Dell за социалните мрежи, обхваща всички възможни страни на сферата, като образова членовете на екипа за социални мрежи относно метриките за успех в сферите, в които се работи. Учи ги също и да създават отчети, да си поставят подходящи цели, на базата на индивидуалния опит на всеки от екипа.

За да се подпомогне продължаващото развитие, членовете на екипа за социални мрежи биват оценявани чрез подробни карти с резултати, които сравняват представянето им с целите, които са си поставили. Това поддържа както вътрешни, така и външни класации (защото малко приятелско съревнование никога не вреди).

Насърчаване на сътрудничеството

Активността в социалните мрежи не се случва във вакуум. Не бива да се случва във вакуум и активността на хората от екипа ви.

Сътрудничеството между членовете на екипа може да мотивира всички да дават най-доброто от себе си. За да се насърчи сътрудничеството, Кони препоръчва:

  • Насърчаване на първите потребители (т.нар. early adopters) да споделят съвети, техники и най-добри практики, успехи и победи
  • Вътрешно и публично чрез казуси, публикувани в SlideShare
  • Провеждане на редовни срещи на основния екип

В допълнение към вътрешното сътрудничество, Кони препоръчва постигането на външно сътрудничество като важен елемент от маркетинга ви в социалните мрежи.

Таргетирането на аудитории и техните инфлуенсъри най-често е най-добрият източник на важни изводи и прозрения относно това кое работи, кое не работи и къде са най-големите ви възможности.  За да осигури място за външно сътрудничество, DELL е домакин на  редовни дискусии и подпомага think tank организации между клиенти, влиятелни хора и дори противници.

Поставете клиента в центъра на вашето съдържание

Фирми, които говорят само за себе си чрез своите социални медии и съдържанието на маркетинговите си усилия, виждат разочароващи резултати, благодарение на това.

В действителност, според изследване от Content Marketing Institute, едва 45% от фирмите, които се занимават с маркетинг чрез съдържание, отчитат усилията си в тази насока като ефективни.

Не бъдете поредният бранд, който добавя още от шума на саморекламата в социалната сфера.

Чрез предоставянето на права и възможности на служителите си ефективно да се ангажират с клиентите в канал, изискващ интеракция в реално време (социалните мрежи), вашата компания ще бъде в най-добра позиция да разбере проблемните си области, да предостави стойност и да преследва целите, които си е поставила.

Разбирането на проблеми от гледна точка на клиентите ви помага да създадете информирана стратегия за съдържание и ефективен план за съдържание в социалните мрежи. Добре създадени, те ще помогнат на бранда ви да даде на потребителите си точно това, което искат и от което се нуждаят.

Говорейки по-малко в социалните канали за бранда и продуктите и услугите си директно, ще постигнете много повече. Това е същността на социално ориентирания бизнес.

Повечето компании са наясно с тактическите приложения на социалните мрежи. Те ги използват за куриране и подбор на съдържание, за публикуване на съдържание в различните социалки, за поддържане на акаунтите си в Twitter, LinkedIn, Facebook и дори за публикации в блоговете.

Но възползването от стойността на социалните медии в рамките на самата организация, която да ги използва като източник на знания и полезни изводи, е ресурс, пренебрегван от доста  организации.

Помислете за социалните медии и мрежи като инструменти, които излизат отвъд тесните рамки на директното продаване и маркетинга. Помислете за социалните мрежи като извор за съдържание и възможност за спечелване на адвокати на бранда ви не само вън, но и вътре в организацията ви.

Източник: Creating a Culture for Making Business Social – 5 Tips from Dell’s Connie Bensen
Автор:  Evan Prokop
по презентация на Connie Bensen

 

Коментари