[imageeffect type="shadowreflection" align="alignleft" width="150" height="150" alt="Анализ на връзки (Link Analysis)" link="" lightbox="yes" url="https://seom.bg/wp-content/uploads/2013/07/log10plot_2.png" ]

Анализ на връзки (Link Analysis)

Въведение в раздела Анализ на връзки (Link Analysis)

В основата на ефективния план за изграждане на връзки стои подробното разбиране на това какво прави една връзка ценна.

Познаването на отделните компоненти, които правят връзките стойностни, ще ви помогне да оптимизирате най-добрите си връзки и да избегнете губенето на време с рискови и нискокачествени стратегии за изграждане на връзки (линк билдинг).

Стойността на една връзка може да бъде анализирана с помощта на следните фактори:

  • Авторитет и доверие на домейна или страницата, от която е връзката
  • Място на връзката
  • Anchor (т.нар. кликаема част) текст на връзката
  • Вид на връзката (от коментар, от статия, от други източници)

Полезна допълнителна информация по темата можете да намерите в статията на Ранд Фишкин: How Search Engines Can Judge the Value of a Link (Как търсачките съдят за стойността на даден линк)

Като начало, има два много практични начина да се определи стойността на една връзка:

1. Ако връзката може да бъде получена лесно, тя вероятно няма да е много ценна или пък стойността й ще е краткотрайна.
2. Ако връзката осигурява много трафик от препратки, тогава тя вероятно предава и значителна стойност.

В раздела Анализ на връзки ще намерите отговори на въпросите:

Какъв вид връзки трябва да изграждате (или да избягвате), за да добавите възможно най-голяма стойност за вашия сайт или страница?
Как може да бъде анализирана стойността на домейните и страниците?
Какъв трябва да бъде anchor текстът на връзките?
Какви връзки и стратегии за придобиване на връзки трябва да избягвате?

Авторитет и стойност на страницата, от която е връзката

В този урок ще научите:

Защо анализът на връзки е толкова важен
Какви фактори се вземат предвид при анализа
Какво е PageRank и Toolbar PageRank
Какво е разнообразие на връзките
Защо анализът на връзки е толкова важен?

Определянето на стойността на връзките дава възможност за ефективно приоритизиране на усилията, свързани с придобиване на връзки от различни източници, т.нар. линк билдинг.

Информацията за качеството на всяка една връзка също така дава и дълбочина на проучванията и помага за това да бъдат разбрани тактиките, използвани от сайтове, които се класират на първи позиции, от иновативно мислещи рекламисти*, от конкурентите ви или дори от спамърите.

* Вижте например стратегията на известната в маркетинговите среди реклама на самобръсначките Dollar Shave Club

В началото …

Google създадоха показателя наречен PageRank (статия за показателя на български език в Уикипедия можете да намерите тук), за да определят кои сайтове са най-релевантни за резултатите от търсенията.

PageRank измерваше стойността на връзката на една страница в мащаб, съотнесен към цялата мрежа. Намерението им бе да се използва взаимовръзката между сайтовете, за да се измерва релевантността, като това работеше много добре за подобряване на уместността показваните резултати.

В последствие обаче …

сайтовете започнаха да намират начини да манипулират класиранията, като използваха все по-развити стратегии за придобиване на връзки. Това означаваше, че за да разбере истинската взаимовръзка между сайтовете, Google трябваше да проникне на нива по-дълбоки от тези на обикновената връзка.

И все пак, какво наистина е важно?

В крайна сметка, Google се стреми да постигне една цел и това е релевантността, с други думи уместността на показваните резултати. В статията “Отвъд PageRank: Преминаване към приложими показатели” (Beyond PageRank: Graduating to actionable metrics) има полезна информация точно във връзка с релевантността.

За да бъде една връзка релевантна, тя трябва да бъде стойностна за потребителите на сайта. Google отчита това като вот на доверие.
Например, когато една силно уважавана организация като Ню Йорк Таймс добави връзка към дадена страница, вие знаете, че тя е била поставена от журналист, одобрена от редактор и вероятно предстои да бъде видяна от хиляди хора. Това означава много доверие. Тази връзка вече е сигнал за Google, че могат да имат доверие на съдържанието, към което води линка.
Какви фактори се вземат предвид?

Има няколко ключови компонента, които Google отчита, когато определя стойността на една връзка:

Домейнът, от който идва връзката
Конкретната страница от този домейн, откъдето идва връзката
Къде на страницата е поставена връзката

На първо място е важно да разберете относителната стойност на домейните и на уеб страниците. Най-добрите налични показатели за оценяване на авторитетността на даден домейн или страница по отношение на връзките са:

Google PageRank (PR) и mozRank (mR)

И двата инструмента измерват авторитета на една уеб страница на базата на логаритмична скала, без това да е обвързано с позициониране по ключови думи. Поради естеството на логаритмична скала, е експоненциално по-трудно да се премине от едно цяло число към следващото.

Например, преминаването от PageRank (или mozRank) 4 към PageRank (или mozRank) 5 е близо 8 пъти по-трудно, отколкото преминаването от 3 към 4. В тази връзка допълнителна информация може да се намери в статията: mozRank and PageRank for Metrics Driven SEO

Трябва също така да се има предвид, че тук става дума за така наречения “вътрешен” PageRank, който е истинската стойност, която Google използва. Тази стойност не е директно достъпна извън Google. С настоящето ние обсъждаме разликите между този “вътрешен” PageRank и и външния наличен toolbar.

Графиката по-долу показва логаритмична скала. За целите на този пример нека предположим, че оста Y е PageRank или mozRank, а оста X е кумулативното количествено определяне на показателите (авторитета) на връзките.

Забележете, че за да минете от 0 към 1, трябва да се придвижите с 10 позиции по оста X, но за да се преместите от PageRank или mozRank 2, трябва да преминете още 90 позиции по оста X.

log10plot_2

* Горната графика е илюстрация на това как работи една логаритмична скала и няма за цел да копира модела, използван от Google или Moz.

Например, сайтът на HBO Watch би имал съотношение PR/mR 3, а сайта на CNET – 8. Сайтовете със стойност на PR/mR 10 са най-силните страници в мрежата.

PageRank и Toolbar PageRank

Има два различни PageRank показателя – PageRank toolbar и вътрешен PageRank. Горното изложение представи вътрешния PageRank. Toolbar PageRank показателят е приблизителна стойност на вътрешния PageRank от 1 до 10. На въпрос относно това как се измерва стойността на вътрешния PageRank, Мат Кътс отговаря с думите:

“… Мислете за него (вътрешния PageRank) като число с плаваща запетая. Със сигурност нашите изчисления на вътрешния PageRank имат много повече степени от стойностите от 0-10, показани в лентата с инструменти (toolbar). “

Източник: “Повече информация за PageRank” (More info on PageRank)

Важната концепция, която трябва да бъде схваната е, че вътрешният PageRank е много голямо число, свито до 10-точкова система и в този смисъл по своята същност то е неточно. В допълнение към това, Google не би предпочита хората да съдят за сайтовете по този показател и затова Toolbar PageRank рядко се обновява и дори понякога изкуствено се намалява от Google.

Авторитетът на сайта и домейна са по принцип много по-добри и оценки за силата на една страница или сайт. Трябва обаче да се отбележи, че те се изчисляват независимо от Moz и не са директно свързани с Google.

Авторитет на страница или на домейн според Moz

Тези показатели измерват колко вероятно е за една страница, домейн или поддомейн, да се класира в Google по логаритмична скала от 1 до 100. Показателят взема предвид фактори за класиране като съпоставя действителните класирания в Google съпоставени с модели на машинно обучение.

Показателят Page Authority измерва силата на една единствена страница, докато показателят Domain Authority силата на целия домейн.

mozTrust и Domain mozTrust

Тези показатели измерват отдалечеността между сайтове, в които има доверие, като например университетски или правителствени сайтове и страницата или домейна. Отново показателят се базира на логаритмична скала между 1 и 10.

mozTrust се прилага на ниво страница, а Domain mozTrust на ниво домейн.

Инструменти, с които могат да се видят изброените показатели:

Google toolbar
Мoz toolbar
Open Site Explorer

Лентата с инструменти на Moz (Moz toolbar) ви дава възможност веднага да видите показателите на страниците, които разглеждате

seomoz-metrics

Тези показатели могат да бъдат манипулирани, така че е важно да ги проверите и да се доверите на здравия си разум:

Сайтът доверена марка ли е? Широко призната ли е?
Има ли търсения по този бранд?
Съдържанието достъпно и добре написано ли е?
Има ли активност в социалните мрежи, свързана със сайта?
Сайтът класира ли се за брандираните си търсения?

Само защото една връзка идва от авторитетен източник не означава, че тя предава много тежест.

Страниците с висок авторитет предават повече стойност отколкото други страници на същия домейн
Връзките могат да бъдат маркирани с “nofollow”, което означава, че няма да предават стойност. Често приложение на подобно маркиране е това при връзките, които идват от

Връзки, които идват от навигационни елементи като footer и sidebar , които се повтарят на много страници (т.нар. sidewide линкове).

Броят на връзките на страницата влияе върху стойността на всяка отделна връзка. По-малко връзки на една страница означават, че се предава повече авторитет от една връзка. Ориентир е – по-малко 100 връзки на страница.

Многото връзки от един и същ домейн намаляват рязко стойността си още след първата връзка. Същото се случва и с връзки от една и съща страница. Няколкото връзки от една страница към една и съща страница се отчитат само веднъж.

Разнообразие на връзките

Авторитетните сайтове имат разнообразен профил на връзките, защото сайтовете поставят връзки към тях на базата на стойността на бранда им, отколкото въз основа на някакви специфични дейности по изграждане на връзки (линк билдинг стратегии). Това означава, че разнообразието е важно и много връзки от един и същ тип могат да бъдат знак за манипулация.

Link Detective е много добър инструмент за откриване на потенциални дисбаланси в стратегията ви за изграждане на връзки:

Многото връзки от директории не правят профила на връзките силен.

link-diversity

В обобщение, най-добрите връзки:

Идват от уважавани брандове, сайтове, хора и организации са поставени на страници, към които много други страници поставят връзки. Добавят стойност за потребителя и са в съдържанието на страницата

Упражнение след урока:

Открийте 3 страници с авторитет на домейна 100. Какво е общото между тези сайтове?
Ако попаднете на сайт с неочаквано висока стойност на авторитета на домейна, какви са начините, по които ще проверите валидността на показателя?

В тази статия са използвани материали от ресурси на Distilled и Moz

Коментари