[imageeffect type="shadowreflection" align="alignleft" width="150" height="150" alt="Рей Кърцвейл вдъхва интелект в търсенето на Google" link="" lightbox="yes" url="/wp-content/uploads/2014/06/tomsimonite_1k.jpg" ]

Рей Кърцвейл вдъхва интелект в търсенето на Google

Изобретателят и футурист Ray Kurzweil говори за превръщането на настоящата технология на Google в остаряла

Изобретателят и футурист Рей Кърцвейл споделя, че в момента в Google се работи по прилагане на теорията му за интелекта в разбирането на онлайн информацията. 

Големите новини от събитието Google I/O, състояло се в Сан Франциско тази сряда, не споменаха нищо за уеб търсенето, технологията, благодарение на която компанията започна развитието си и стана толкова успешна.

В една малка сесия по-късно през същия този ден обаче, изобретателят и футурист Ray Kurzweil  уверено говори за превръщането на настоящата технология на Google в остаряла.

kurzweil 2

Защо изкуственият интелект има значение?

Компютрите, способни на сложни съждения, могат да бъдат изключително полезни и биха повлияли в голяма степен  върху работната сила.

Изцяло нов начин за търсене в Мрежата и управление на информацията

Кърцвейл се присъединява към компанията преди 18 месеца, за да застане начело на проект, който има за цел създаването на софтуер, способен да разбира текстове по начин, по който хората могат да ги разбират. Вчера той каза на публиката, че прогресът на тези усилия е добър и че това ще доведе до изцяло нов начин за търсене в Мрежата и управление на информацията.

Ще си взаимодействате с него, както бихте го правили и с асистент човек,

споделя Кърцвейл.

Ще бъде възможно да задавате въпрос на софтуера точно, както бихте го правили, ако говорехте с друг човек. И ще можете да сте сигурни, че ще ви бъде върнат напълно обоснован отговор, а не просто списък с линкове, каквито връща днес търсачката на Google. Един такъв виртуален асистент ще може и да поема инициатива, появявайки се, след като излезе някаква нова информация, свързана с по-ранни заявки или разговори.

Според Кърцвейл, технологията в крайна сметка ще бъде използвана повсеместно – така, както в момента се използва търсачката на Google. Освен това, нейният обхват ще се разшири отвъд текстови документи. Изобретателят също така прогнозира и че специализирани чипове, предназначени за изпълнение на ключови части от обработката, ще направят технологията по-евтина за внедряване и разпространение.

Кърцвейл даде малко подробности за това как ще работи софтуерът, но каза, че ще се основава на теорията за интелекта, изложена в книгата му от 2012 г. How to Create a Mind: The Secret of Human Thought Revealed.

Теорията на Kurzweil

Теорията на Kurzweil е, че всички функции на неокортекса, набръчканият външен слой на мозъка ни, който е седалище на съждението и абстрактната мисъл, се основават на системи, които използват йерархия от разпознаване на модели, за да обработват информация. Всеки слой, твърди той, използва резултатитена тези под него, за да работи с нарастващи по сложност и абстрактни модели.

В случая с четенето на текст, Кърцвейл твърди, че нашият мозък първо разпознава отделни букви. След това може да премине нататък и да започне да разбира думите, създадени от буквите. След това разбира значението на фразите или изреченията и най-накрая мисълта или довода, които написалият ги човек иска да представи.

Интелигентният софтеуър

Сегашната технология за търсене на Google е в състояние да разбере само по-ниските нива на тази йерархия, като например, синоними на отделни думи, казва Кърцвейл. Технологията зад търсачката може да синтезира тези ниски нива на знание, за да изгради разбиране за концепции от по-високо ниво.

Идеята на изграждането на интелигентен софтуер, който търси последователни нива на модели в данните не е единствено на Кърцвейл. Изследователят каза, че групата му използва техника, известна като “йерархични скрити модели на Марков”, която е в употреба вече повече от десетилетие. Съвсем наскоро Google, Facebook, както и други компании стават свидетели на съществени скокове по отношение на технологиите за разпознаване на говор, както и на други области, ползващи нов подход, познат като дълбоко обучение [англ.  deep learning], което се основава на големи мрежи от симулирани неврони, подредени в йерархии (вж. “Google Puts Its Virtual Brain to Work).

Все още обаче никой не е създал софтуер, който може да конструира сложна система от знание и разбиране от прости градивни елементи, каза Кърцвейл. “Досега това е нещото, което убягваше на областта на AI. Ние имаме модел, който според мен ще реши този ключов проблем  – да бъде в състояние автоматично да добавя към йерархията.”

Твърденията на Кърцвейт за човешкия интелект и неокортекс са донякъде противоречиви. Gary Marcus, професор по психология в Нюйоркския университет, в предишни изявления казва, че теорията е опростенческа и не е подкрепена от доказателства от областта на неврологията.

В сряда Кърцвейл каза, че идеите му са подкрепени с доказателства и говори за използването им за създаването на софтуер с възможности, които не са особено далеч от тези на хората. Изследователят е изчислил, че за да бъде наподобена функцията на човешкия мозък, един компютър ще трябва да извърши около 100 трилиона изчисления в секунда.

“Би било трудно такова нещо да бъде дадено на един милиард потребители, въпреки че с Лари Пейдж сме обсъждали възможността и той мисли, че това е възможно”, каза Кърцвейл.

Съзнателен алгоритъм?

kurzweil io google 2014 slide singularity

Кърцвейл дори отговори с  “да”, когато бе попитан дали системите, изградени по този начин, биха могли някога да станат съзнателни.

“Дали една същност има съзнание или не, не е научен въпрос, защото няма такъв опровергаващ експеримент, който може да бъде проведен”, каза той.

“Хората са на различни мнения за животните, така ще бъдат и за ИИ. Моето вярване е, че ако една същност изглежда съзнателна и има опита да го твърди, то тогава тя е съзнателна.”, допълни Кърцвейл.

Видео с пълната лекция на можете да гледате тук: Google I/O 2014 – Biologically inspired models of intelligence

Източник: MIT Technology Review
 Автор: Tom Simonite

Коментари