[imageeffect type="shadowreflection" align="alignleft" width="150" height="150" alt="Анализ на съдържанието : защо и как?" link="" lightbox="yes" url="/wp-content/uploads/2013/10/Content-Analysis.jpg" ]

Анализ на съдържанието : защо и как?

Тук ще разгледаме характеристиките на качественото съдържание и практическия подход към анализа му

Една от съставките в рецептата за успех на онлайн присъствието ви съдържа усилена работа по съставните елементи на сайта ви.

Много от проблемите със съдържанието, което включва не само текстове, но и изображения, видео, аудио, инструменти и др., възникват именно защото собствениците на сайтове не се занимават с редовната му поддръжка.

Поддържането на качествено, информативно и прецизно написано съдържание, изисква постоянна грижа и внимание. Колкото по-стойностно е съдържанието ви за уеб, толкова по-големи са възможностите ви да задържите потребителите на сайта си, както и да затвърдите влиянието на бранда си като качествен източник на информация.

Какви са критериите за качествено съдържание?

Качеството на съдържанието ви може да бъде определено въз основа на няколко фактора:

Полезност и съотносимост
Яснота и точност
Пълнота (на изреченията, на идеите, на информацията, на данните)
Влияние и ангажираност
Откриваемост (SEO)
Ясен, по възможност ненатрапващ се, отпечатък на бранда
Съответствие с приоритетите на бизнеса

Определянето и в последствие периодичното прилагане на горните принципи в създаване на качествено съдържание е само част от решението за поддържане на информативен и авторитетен сайт.

Другата страна на монетата е откриването на некачественото съдържание и в последствие премахването или актуализирането му така, че то да бъде превърнато в инструмент за печелене на нови потребители и клиенти.

Намирането на проблематично съдържание означава цялостен преглед на сайта, който е добре да бъде извършван поне на всеки шест месеца.

Кое съдържание е некачествено?

Ако скоро не сте се занимавали с преглед и ревизия на това, което се съдържа на сайта ви, когато направите анализ, почти със сигурност, ще откриете поне няколко от изброените несъответствия, характеристики на некачественото съдържание:

Повтарящо се, остаряло или банално съдържание
Счупени връзки
Липсващи мета описания/снипети
Неактуална информация
Несъвместимост със стила и посланието на бранда
Лошо написани призиви към действие (т.нар. call to action)

Как да направите анализ на съдържанието си?

Процесът на анализ на съдържание отнема време, затова си отделете достатъчно, за да не пропуснете нищо.

За да разберете какво е настоящето състояние на уеб сайта ви, можете да започнете с анализ на всички (или поне на най-важните страници). Един от начините да направите това е да използвате таблица със следните колони в нея:

Можете да свалите такава таблица оттук:

https://docs.google.com/a/seom.bg/file/d/0B-4UGXK9cFxkOEpzcWNXbjdCaVk/edit?usp=sharing

Минете през всяка страница на сайта и попълнете съответните колонки от приложената таблицата. Не забравяйте да слагате точни и ясни забележки, както и да добавяте колони, ако е необходимо.

След като преминете през този етап от анализа, вече ще имате необходимата информация, на базата на която да подобрите съдържанието си.

Анализът на съдържание съвсем не е лека задача, особено предвид факта, че към нея се прибавя и необходимостта от постоянно създаване на ново съдържание, което да е релевантно и да отговаря на актуалните нужди на потребителите на сайта и клиентите ви.

Така или иначе, една такава периодична ревизия не трябва да бъде пренебрегвана, ако държите на авторитета на сайта и на бранда си.

От всички неща, които правят впечатление на сайта ви, информацията и съдържанието на него са едни от най-важните. Не пропускайте анализа на тези два ключови фактора, за да сте сигурни, че предоставяте на посетителите си актуално, добре организирано и поднесено по подходящ начин съдържание.

Коментари