Мониторинг

Отрасловият интернет мониторинг е логическо продължение на услугата Industry PreView – Отраслов обзор. Той не претендира за същата пълнота и формиране на обща картина за отрасъла, но се провежда за възложителя редовно (обикновено 1-2 пъти месечно).
Това позволява да се оцени динамиката и посоката на общите тенденции в отрасъла и най-важното – оперативно да се реагира на промяната на ситуацията на пазара.

Наборът от анализирани параметри зависи от целите на проекта и задачите на възложителя, но обикновено включва:

  • Дайджест на новините от отрасъла (конкурентни сайтове)
  • Всяко споменаване на компанията на възложителя в мрежата
  • Динамика на посещаемостта на отрасловите (конкурентни) сайтове
  • Всяка маркетингова активност на играчите от отрасъла в Интернет
  • Навлизане на нови играчи или намаляване на проектите
  • Детайлен анализ на аудиторията на сайта и динамика не посещаемостта
  • Мониторинг на позициите на сайта на компанията и нейните конкуренти в търсачките.
  • Технологичен мониторинг (достъпност, коректна работа и др.)
  • Препоръки по въпросите, на които трябва да се обърне особено внимание.