SEO техники

Бяла и черна оптимизация : white hat срещу black hat

SEO техниките могат да бъдат класифицирани в две основни категории: техники, препоръчвани от търсачките като част от добрия дизайн (white hat) и такива техники, които търсачките не одобряват (black hat). White hat SEO техниките са тези, чрез които се постигат дълготрайни резултати, докато използващите black hat SEO работят под угрозата сайта да бъде наказан, временно или завинаги.

Една SEO техника се счита за white hat, когато следва правилата на търсачката (Google, Yahoo, Bing и Яндекс) и не си позволява отклонения от тях. Като цяло White hat практиката се състои в създаване на съдържание, насочено към потребителите, а не към търсачките и в никакъв случай не е опит за манипулиране на алгоритъма и отклоняване паяка от първоначалната му цел.

Black hat SEO е тази практика, която се опитва да класира своя продукт в разрез с правилата на търсачките. Примери за black hat SEO техники са използването на скрит текст, или текст с цвят, подобен на фоновия, невидими div тагове или позициониране на елементи извън екрана. Друг метод е пренасочването към различни страници, в зависимост от това дали страницата е била потърсена от човек или от робот на търсачка – техника, позната като cloaking.

Търсачките налагат наказания на сайтове, които използват black hat SEO методи, с понижаване на техния рейтинг или с премахване от индекса на търсачката. Такива наказания могат да бъдат налагани автоматично от алгоритмите на търсачката или ръчно – след преглед на сайта