[imageeffect type="shadowreflection" align="alignleft" width="150" height="150" alt="Архитектура на информацията на сайта" link="" lightbox="yes" url="https://seom.bg/wp-content/uploads/2013/07/Flat-Structure.jpg" ]

Архитектура на информацията на сайта

Архитектура на информацията: Въведение

Архитектурата на информацията се отнася до структурата на един уебсайт по отношение на следните фактори:

Какви страници има на сайта

Как тези страници са свързани помежду си, в частност:

Как е структурирана основната навигация на сайта?

По какъв път (пътеки за навигация) се стига от началната страница (или от други важни страници) до всяка друга страница на сайта?

Уроците от този раздел ще ви помогнат да усвоите най-добрите практики в структурирането на сайтове, както и свързаната с тях теория и често срещаните грешки при прилагането й. Тук ще говорим също и за инструментите и методологиите, които можете да използвате, за да подобрите архитектурата на даден уебсайт.

Ефективната архитектура на информацията на сайта е от решаващо значение, ако искате търсачките да намират съдържанието ви и да го предоставят на потребителите. Ако обхождащите роботи не могат да достигнат до съдържанието, те не могат и да го класират добре. От гледна точка на потребителите, архитектурата на информацията е важна, за да могат те лесно да намират това, което търсят.

В основата си, успешната архитектура на сайта е свързана с логично и последователно свързване на страниците в него . Нещо повече, добре структурираното съдържание прави възможно безпрепятственото взаимодействие с него на потребителите и на ботовете, като също така помага на търсещите машини да приоритизират важните страници с цел подобаващото им класиране.

Скоростта, с която потребителите могат да намерят това, което търсят, обикновено е най-показателна за това дали навигацията ви е добра или лоша. В SEO бранша скоростта се свърза и с броя на кликовете, които потребителят трябва да направи, за да достигне от началната страница на сайта до продукта, който търси.

Страниците, които са на по-малко кликове от началната страница обикновено са тези, на които се намира крайният призив към действие (англ. call to action) и които генерират най-голяма печалба. Тези страници също така получават и най-голяма тежест по отношение на връзките, за да имат по-голям шанс да се класират добре за конкурентни заявки за търсене.

Въпреки че интернет технологиите постоянно се променят и обновяват, основните неща, свързани с архитектурата на информацията на даден сайт остават непроменени.

Като добър общ преглед на темата може да ви послужи видеото с Ранд Фишкин и д-р Пийт, което макар и от 2009 г., е актуално и до днес:
http://moz.com/blog/whiteaboard-friday-architecture-for-commerce-with-dr-pete

[Whiteboard Friday – Architecture for Commerce with Dr. Pete]

Характерни навигационни структури

В този урок ще говорим за:

Плоска vs. йерархична структура на сайт
Основни понятия за PageRank

Както Ранд Фишкин споменава във видеото, което ви представихме в уводната част на този раздел, там, където можете, е добре да имате плоска структура на сайта, тъй като това позволява на търсачките да намират съдържанието ви на възможно най-малко кликове разстояние.

Илюстрациите по-долу, заети от публикацията на Ричард Бакстър от SEOgadget, наречена Успешна архитектура на сайта за SEO [Successful Site Architecture for SEO ], представят плоска структура на сайт и по-дълбока структура на сайт.

Плоска структура:

Flat Structure

Дълбока структура:

deep Structure

По правило, колкото по-дълбоко съществува една страница в сайта, толкова по-нисък авторитет има тя. Това е така заради разпределението на PageRank.

За повече информация относно PageRank и разпределение на PageRank, прочетете статията Какво е PageRank на Google? Ръководство за търсещи и уеб администратори [A Guide For Searchers & Webmasters], достъпна на сайта SearchEngineLand.

Обикновено, началната страница на един уеб сайт е най-авторитетната на домейна, тъй като това е мястото, към което повечето хора поставят връзки, когато искат да споменат сайта.

Тежестта на връзките (англ. link juice) е количеството PageRank, което се смята, че дадена страница на уеб сайт е в състояние да предаде на друга вътрешна или външна страница чрез връзката към нея. Колкото повече входящи връзки има една страница, толкова повече тежест съдържа тя и следователно има възможност да предаде на друг сайт.

Упражнения след урока:

Посетете amazon.com По какъв начин сайтът наподобява плоска структура в рамките на началната си страница?
Като използвате moz Toolbar сравнете авторитета на началната страница на amazon.com и тази на един от техните продукти, върху който е акцентирано (например Kindle). Колко драстична е разликата? Какво показват резултатите по отношение на тежестта на връзките в рамките на архитектурата на страницата?

Ограничените възможности на търсачките

В този урок ще научите:

Как да проверявате само текстовата версия на кешираната страница
Кои технологии не са подходящи за ботовете на търсачките
Как да проверите дали една страница използва такива технологии

За да създадете навигация, която позволява на търсачките да четат съдържанието ви, трябва да бъдете наясно с ограниченията, които те имат. Това, което търсещите машини могат да разбират и това, което не могат, се променя постоянно.

Въпреки че имаме причини да вярваме, че търсещите машини могат да разбират някои от технологиите, които изброяваме по-долу, ви съветваме да използвате въпросните технологии много пестеливо и само ако наистина е абсолютно наложително. Преди представянето на Flash и AJAX обаче, ще ви покажем как да проверявате само текстовата версия на кешираната страница.

За да проверите кеша на една страница, отворете Google и въведете “cache:”, като след двоеточието изпишете страницата, която искате да проверите. Например, за да проверите кеша на страницата на SEOM, използвайте:

cache:seom.bg

С това ще бъдете автоматично пренасочени към кеша на Google на страницата, както е показано на изображението по-долу. Ще познаете, че виждате кешираната версия, по сивата секция в горната част на страницата.

Това първоначално показване на кеша на страницата е пълната й версия (http://webcache.googleusercontent.com/search?…). За да видите само текстовата версия, трябва да кликнете на връзката в горния десен ъгъл (Text-only version). Когато последвате тази връзка, страницата ще се отвори и ще видите това, което Google вижда от нея и което може да бъде обходено.

JavaScript

Езикът JavaScript се използва в почти всички съвременни уеб сайтове, но има случаи, в които употребата му може да попречи на търсачките да обходят сайта ви. Това се случва често, когато например собствениците на уеб сайтове държат на динамичната и гъвкава навигация. Но тъй като търсещите машини не използват JavaScript при обхождането, някои от връзките в тази навигация няма да са видими търсачките. Ако търсещият робот не може да обходи връзките, това означава, че не може да обходи и съответните раздели на сайта ви.

Най-лесният начин да видите дали имате подобен проблем е да изключите JavaScript във вашия браузър. Това може да стане с помощта на лентата с инструменти на Moz, т.нар. MozBar (http://moz.com/tools/seo-toolbar)
Този инструмент ще ви позволи да разглеждате сайта си като Googlebot. Ако падащите менюта на навигацията ви все още работят, значи нямате проблем. Ако обаче, когато преминавате с мишката през менюто, то не пада надолу, то има голяма вероятност търсачките да не са в състояние да обходят сайта ефективно.

Можете да проверите за Javascript елементи и като погледнете текстовата версия на кеша на страницата. Ако статичните връзки са достъпни, не би трябвало да има проблеми.

Друг ресурс, който ви позволява да деактивирате JavaScript и още много други неща, е инструментът Web developer extension, достъпен както за Chrome, така и за Firefox.

Flash

Flash технологията е чудесна за правене на сайтове, които изглеждат много добре, но е лош избор от гледна точка на SEO. Ще вземем за пример този сайт:

http://www.zign.com.br/

Сайтът впечатлява с визията си, но ако погледнете текстовата му кеширана версия, ще видите, че тя е празна.
Сайтовете с Flash имат своето време и място, в които са полезни и ефективни, но не и в случаите, в които съдържанието на сайта трябва да може да се чете и обхожда от търсачките.

Вижте и други примери за сайтове с Flash: http://www.ebizmba.com/articles/best-flash-sites

AJAX

AJAX е съкращение на Asynchronous JavaScript and XML. Това е удивителна технология от гледна точка на възприятието на потребителя, тъй като с нея се намалява времето за зареждане и се увеличава скоростта на сайта, като се извиква само това съдържание, което е било поискано от потребителя.

От SEO гледна точка обаче, AJAX създава проблеми, тъй като изисква търсещата машина да “кликне” или да поиска определено съдържание, преди да може да го прочете.

За да проверите дали Google може да види съдържанието ви, винаги сравнявайте това, което виждате като потребител с текстовата версия на кеша на страницата.

Следващият ресурс е малко извън обхвата на този раздел, но ако искате да прочетете повече за AJAX и SEO, можете да погледнете публикацията на Род Осби в Moz: http://www.seomoz.org/blog/create-crawlable-link-friendly-ajax-websites-using-pushstate

Други ограничения

Други елементи, с които Google има проблеми с разбирането (към момента), са изображения, видео и вложени фреймове (iFrames). Това не означава, че не трябва да използвате тези видове съдържание, а по-скоро, че не трябва да правите грешката да слагате например цял един текст в изображения, тъй като това означава, че търсачките няма да могат да го прочетат.

Правило от практиката е, че ако не можете да копирате и да вмъкнете текста, който гледате, вероятността търсещите машини да го сметнат за труден за разбиране е много голяма.

С времето търсачките стават все по-добри с изброените елементи, но засега се придържайте към простата проверка на това какво виждате вие и какво показва текстовата версия на кеша на страницата.

Упражнение след урока:

Като използвате cache:domain.com като заявка за търсене, вижте кешираната версия на 3 сайта: един типичен HTML сайт, един сайт с JavaScript навигация и един Flash сайт.

В тази статия са използвани материали от ресурси на Distilled и Moz

One thought on “Архитектура на информацията на сайта

Коментари