[imageeffect type="shadowreflection" align="alignleft" width="150" height="150" alt="Вътрешни връзки" link="" lightbox="yes" url="https://seom.bg/wp-content/uploads/2013/07/pages.png" ]

Вътрешни връзки

Вътрешни връзки

В този урок ще научите:

Защо вътрешните връзки са важни са класирането на сайта ви
Как да създавате връзки така, че да приоритизирате важното съдържание
Защо потребителите са най-важни
Как да създадете архитектура на информацията с помощта на вътрешните връзки

Вътрешни връзки са начинът по който търсещите машини се движат между различните страници на уеб сайта ви. Без вътрешни връзки Google би намирал само страниците, към които има сложени връзки от външни източници.

Общото правило е, че колкото по-важна е страницата ви, толкова повече пъти към нея трябва да бъде поставяна връзка от останалите ви страници. За тази цел се използва и основната навигация в горната част на повечето сайтове.

Прецизният избор на определение за “важна страница” е труден за всеки един сайт. Когато се разглеждат вътрешните връзки на даден уеб сайт, основното нещо, което трябва да се вземе предвид, е дали последователно препращате търсачките към правилната страница или не. Това най-вече се превръща в проблем при големи сайтове, където вероятността множество страници да таргетират подобни ключови думи е по-голяма. В подобни случаи, от гледна точка на потребителите, на реализациите и на обхождащите ботове, предпочитана или “най-важна” страница наистина съществува.

Вътрешните връзки са от съществено значение, когато уеб сайтът ви има това, което Ditstilled често нарича “”типове страници”. Терминът е таксономия на сайта, което в основата си е свързано с посрещането на различни потребности на потребителите чрез съдържание и чрез правилната му организация.

Да предположим, че имате следните типове страници на сайта си:

Начална страница
Категорийна страница
Продуктова страница
Страница с подробности за продукта

Визуално това би могло да изглажда така:

pages

В следващото видео се обсъждат плюсовете и минусите на различните видове структури на URL адресите относно продуктовите страници:


Коя е най-добрата конфигурация за URL адрес на продукт? [What’s the best set up for a product URL?]

Всичко това е много добра стратегия за малък уеб сайт с навигация, чрез която може да бъде поставена връзка към всичките ви категорийни страници.

Но какво става, когато един уеб сайт има 50 категорийни страници? Бихте могли да създадете навигация по секции, но това може да се отрази неблагоприятно на сайта ви, тъй като ще струпа твърде много страници и ще намали тежестта на връзките, която преминава по целия сайт към важните страници от него.

Какво да правим в такива ситуации?

Нека разгледаме различни начини да се изграждат вътрешни връзки между паралелни страници (например връзка от категорийна страница към категорийна страница) като способ да се помогне на обхождащите ботове да разберат архитектурата на информацията на сайта.

Паралелни вътрешни връзки

Един от проблемите, които много сайтове срещат, е наличието на твърде много важни страници, които трябва да бъдат класирани по важни ключови думи. Какво виждаме по-горе, не винаги е възможно да се сложи връзка към всички категорийни страници, които биха имали шанса да се класират за дадените ключови думи.

По същество е възможно сайтът да се окаже с архитектура подобна на представената по-долу, която е пренебрегнала много от важните страници.

categories

Един от начините за разрешаване на този проблем е подсигуряването на връзки между тези категорийни страници.

Сега архитектурата има тази форма, заради вътрешните връзки. Обърнете внимание на това, че категорийната страница, към която има връзка от друга категорийна страница, но не и от началната страница, не пренася толкова голяма тежест и е на дълбочина две нива в архитектурата. И все пак това е много по-добре от това съвсем да няма никакви връзки към нея.

links

Различните сайтове постигат това по различни начини. Например Hotels.com постигат тази цел чрез специфичен за раздела набор от връзки във долната част на страницата (англ. footer):

footer

Изграждане на архитектура на информацията на сайта чрез вътрешни връзки

Чрез вътрешните връзки е възможно да се помогне на роботите на търсачката да определят архитектурата на информацията на сайта ни. Това се осъществява чрез подхода “отгоре-надолу”, като се започва с навигацията.

Основна навигация

Не е задължително да имате навигация в горната част на сайта, но трябва да сте наясно, че липсата й води до по-големи предизвикателства по отношение на изграждането на вътрешни връзки. Трябва внимателно да прецените дали искате да пожертвате възможността да привличате обхождащите ботове на търсачките (и потребителите) към тези страници от целия сайт (англ. sitewide)

Пътеки за навигация (Breadcrumbs)

Друг начин да покажете на търсещите обхождащи ботове архитектурата на информацията на сайта си е да включите елемента, наречен трохички (англ. breadcrumbs), или пътеки за навигация.

Една такава навигация е под-навигация, която показва йерархията на сайта, свързвайки страниците с настоящата страница. Това също така е и чудесен начин да се таргетират връзки с anchor текст обратно към важните страници.

Странични ленти (Sidebars)

Друг начин, по който много сайтове поставят връзки към съдържание в паралелен формат, е чрез страничните ленти. В предишните години на SEO много сайтове слагаха връзки към най-важните си страници с връзки от странична лента по целия сайт. В по-новата SEO история обаче, вече трябва да помислите за това как да приоритизирате свързаното съдържание вътре в самите странични ленти.

Много сайтове биха използвали стратегии като “Най-популярните места” или “Други дестинации от …. ”, за да препоръчат съдържание, което потребителите биха сметнали за полезно.

Изданието на рубриката “Whiteboard Friday” на Moz от юли 2012 г. ще ви дадe повече яснота относно най-добрите практики за изграждане на вътрешни връзки:


По-умното изграждане на вътрешни връзки [Smarter Internal Linking]

Какво да избягвате при създаване на вътрешни връзки?

Някои от често срещаните грешки, които виждаме на различни уебсайтове по отношение на вътрешните връзки са:

Използване на релативни пътища, вместо на постоянни
Липса на актуализация на новите URL адреси, когато URL адресите се променят
Скриване на връзки от търсещите машини посредством JavaScript.

Релативни vs. постоянни URL пътища

Релативният URL път използва част от URL, след частта “www.domain.com” на връзката. Връзките изглеждат така:

/my-page-link

вместо така:

http://www.domain.com/my-page-link

Най-добрата практика е изпозването на пълен URL, защото това улеснява търсачките при обхождането на този URL. И ако съдържанието на сайта ви бъде откраднато, в него ще имате работещи връзки, които водят към сайта ви, и са сигнал за търсачките, че съдържанието ви е оригинално.

Липса на актуализация на новите URL адреси, когато URL адресите се променят

Отново според най-добрите практики старите URL адреси трябва да се пренасочват към новите с пренасочване от тип 301, когато URL адресите на сайта се променят.

Въпреки това, много уеб разработчици не актуализират вътрешните връзки и така се губи част от тежестта им. Процесът за смяна на вътрешните връзки е различен в зависимост от платформата на сайта, но уеб разработчикът би трябвало да е в състояние да го осъществи лесно чрез базата данни.

Скриване на връзки от търсещите машини посредством JavaScript.

Това не е форма на маскиране (англ. cloaking), а по-скоро зареждане на връзки или съдържание на сайта, посредством Javascript, който исторически не беше проследим от търсачките.

Въпреки че доказателствата сочат, че търсачките вече могат да обхождат Javascript и AJAX, няма достатъчно тестове за това. По тази причина не се знае дали връзките в рамките на подобно съдържание предават тежест, или не. Ето защо ви препоръчваме да не зареждате съдържание, което искате със сигурност да бъде обходено, посредством Javascript.

Упражнения след урока

Отидете на http://www.hotels.com и разгледайте различните им дестинации (Топ дестинации могат да бъдат намерени в най-долната част на сайта, т.нар. footer). Какво смятате за раздела им “Разгледайте още връзки” [Browse more links], който се намира във всяка категория за дестинация?
Намерете сайт с пътеки за навигация (breadcrumbs). С какво тази навигация е полезна за SEO и за потребителите?
Намерете сайт със странична лента за навигация. Връзките статични ли са или са относителни спрямо висшестоящата страница (англ. parent page)? Какви са предимствата на използването на свързано съдържание при тази форма?

Коментари