[imageeffect type="shadowreflection" align="alignleft" width="150" height="150" alt="Защо Google+™? – част 2" link="" lightbox="yes" url="/wp-content/uploads/2014/09/Георги-Георгиев.jpg" ]

Защо Google+™? – част 2

Вече разгледахме някои от феномените на платформата, а тук ще се занимаем с някои изводи или какво следва от съществуването на платформата.

След като преди време изложих някой съображения по въпроса “Защо Google+™?”, то сега е време да кажем за някои изводи, които произтичат от тях. Благодаря на всички за коментарите и споделения инсайт. В такава среда продуктивността е несравнимо по-голяма.

circles2

Изводи

За целите на това изложение ще подредя изводите в няколко групи, според типа потребители. Не смятам, че това е изчерпателно. Това са просто изводите, които аз съм сметнал за важни. Чувствайте се свободни да добавите своите, било в коментарите или по друг, Ваш си начин. Това ще направи темата още по-ценна. А тъй като въпросът касае всички настоящи и бъдещи потребители на платформата, тази ценност ще е принос за цялата общност.

За любителите на нови възможности

Безспорно има потребители, които разбират потенциала на Google™ като работна среда, достатъчна за управление на онлайн присъствието им, и осъзнават, че малките са облагодетелствани. Това заедно с доброто познаване на екосистемата и разбиране на овластяването, което инструментите в нея дават, означава само едно  –  възможност. Какви цели и мотиви всеки ще постави зад действията си е съвсем друга тема, но факта е, че има възможности до най-ниското ниво на потребители, каквито не е имало досега в историята на интернет пространството. Ако това ви звучи пресилено, то помислете кога сте имали възможност да имате собствена станция, която да излъчва видео в целия свят (http://goo.gl/FhSPh4). Безплатно.

 

За тези, които се занимават с маркетинг и управление на онлайн репутация

За тези от вас, които се занимават с онлайн маркетинг, SEO и управление на онлайн репутация, всичко това означава промяна в парадигмата. С интегрирането на услугите на Google™ за управление на работни процеси в организациите, фокусът се измества. Това може да бъде изразено метафорично като

преход от “Какво казва?” към “Какво прави?” една организация.

Досега информацията, която се предоставяше на Google™ се изразяваше в думи. Всичко написано на сайта на дадена компания, всичко което се говори за нея са думи под някаква форма. С интегриране на услугите в работните процеси, информацията, която се предоставя на гиганта вече изразява дела. Или реално една компания “казва какво прави” на търсачката, като използва услугите ѝ. Това прави онлайн маркетинга и оптимизацията само отделен елемент в по-голяма картина. Защо и как, това е предмет на отделен анализ. Просто казано, едно е да напишеш, че предоставяш услугата X на сайта си, а съвсем друго е търсачката да вижда всички процеси, които стават вътре и начините, по които реално се предоставя същата услуга.

За обикновените потребители

За нас обикновените потребители възможността да използваме интегрирана платформа означава няколко неща:

  1. Ефективна комуникация  –  никъде до сега в интернет не е имало място където толкова ефективно от към ресурси и време да може да се организира индивидуалната комуникация.
  2. Дефинирана информационна среда  –  всеки е способен да определи каква точно информация да попада в обсега на сетивата му. Ако смятате, че това не е важно, то можете да се запознаете с ето тази теория.
  3. Поради горните две, ускоряване на процесите на познание и възможности за по-добро изпълнение на целите.
  4. По-широка и далечна бъдеща времева перспектива, поради по-добре дефинирана среда. За бъдещата времева перспектива (Future-Time Perspective), като психичен конструкт и за неговото значение, съвсем накратко ето тук.

Всичко това на цената на споделената с Google™ анонимизирана информация за поведението ни.

За всички

Ако кажем, че Google™ са най-големите в интернет, едва ли ще преувеличим, дори и като вземем предвид изключенията (http://goo.gl/eclFk8). Поради тази причина и съпътстващата интеграция на услугите на компанията промяна, е от голям мащаб. Поради характера на промяната, а именно овластяване на най-ниско ниво, това няма как да не води до икономически последици. Поради факта, че става дума за най-големия участник, то и мащабите на тези последици ще са големи. Когато имаме икономически промени с такъв мащаб, това не може да не доведе до политически последици. Макар и все още да няма ясно изразени такива, някои признаци за това вече се появиха.

 

Като цяло можем да очакваме преструктуриране на интернет пейзажа. Към какво точно, предстои да видим, но едно остава ясно  –  малките, новите и гъвкавите имат предимства, които не могат да бъдат компенсирани с по-висок бюджет. И докато бизнесите, организациите и специалистите по медии и реклама винаги могат да се провалят в усилията си за използване на тези предимства, то обикновения потребител няма какво да загуби от тази промяна. Точно напротив, има сериозни възможности да повиши личната си ефективност, компетентността си и това, при добре дефинирани цели и стратегии да доведе до сериозно личностово и/или професионално израстване.

Общество от зрели, ефективно фунциониращи индивиди следва да бъде цел не само на отделните му членове. Всеки бизнес, всяка организация, всеки специалист следва да помага в постигането на една такава цел. Това създава по-добра среда за всички! Затова и всеки следва да помага на хората в платформата и да им предоставя стойностна помощ. Без да направи това, всяко начинание е обречено да потъне в информационните дебри, а инициаторите му да пропилеят усилията си. Още повече, че тук и сега, в Google+™ (коетo да не забравяме е Google™), това е единствения доказал се като ефективен метод. Метод, който поставя обикновения малък човек на пиедестала на уважението и собствените му права. Без да се отчита властта на обикновения потребител да игнорира, няма как да има успех, каквото и да е начинанието. Затова и методът на Martin Shervington, внимателно разработван от него и общността най-напред в Comoogle, след това в PlusYourLife!, и накрая в PlusYourBusiness!, е толкова ефективен. Мартин и цялата общност, в която им доста брилянтни умове, експериментира вече с години. Но сърцевината на метода си остава именно зачитащото отношение към другия, уважението към неговата различност и уникалност и комуникация на чисто човешко ниво. Тези, които не успеят да направят това част от комуникацията си, а използват отношенията си в платформата чисто инструментално, за постигане на целите си, може и да успеят да натрупат количествени показатели, но със сигурност ефективността ще е много ниска, а изразходваните ресурси много.

Коментари