[imageeffect type="shadowreflection" align="alignleft" width="150" height="150" alt="Диагностика чрез карти на сайта (sitemaps)" link="" lightbox="yes" url="https://seom.bg/wp-content/uploads/2013/07/sitemap.png" ]

Диагностика чрез карти на сайта (sitemaps)

Диагностика чрез карти на сайта

В този урок ще научите:

Защо да използвате множество карти на сайта (sitemaps) при по-големи сайтове
Как използването на повече карти на сайта помага за определяне на архитектурата на съдържанието, както и при проблеми с индексирането

Използване на карти на сайта за диагностициране на проблеми при индексацията

Като начало ще ви представим накратко по какъв начин една карта на сайт е свързана с архитектурата на съдържанието му и по-специално как може картата да бъде използвана, за да се открият проблеми в структурата на съдържанието (т.нар. информационна архитектура).

Създаването на навигацията на един малък сайт е лесно, но когато става дума за сайтове с повече от 1 млн. страници, същата тази задача се усложнява. Добрата структура на картата на сайта, в случаите, в които той е много голям, е наистина полезна. Ако продължим с примера за сайт, който има над 1 млн. страници, в случай че откриете проблеми при индексацията, картите на сайта могат да ви бъдат от голяма помощ при откриването на причините за това сайтът да не се индексира.

Една карта на сайт има ограничение от 50 000 URL адреса, така че всички сайтове, които разполагат с по-голям брой URL адреси от посочения, се нуждаят от повече от една карти. Това ограничение в съчетание с навигацията на сайта ви би могло да се използва за откриване на проблеми.

Процесът е подробно описан от Роб Осби в блога на Distilled (Проблеми при индексация: Диагностициране с помощта на Инструменти на Google за уеб администратори [Indexation Problems: Diagnosis using Google Webmaster Tools] – http://www.distilled.net/blog/seo/indexation-problems-diagnosis-using-google-webmaster-tools/).

Представяме ви съдържанието накратко:

Вместо да разбивате сайта на произволни парчета от по 50 000 URL адреси, използвайте структурата на сайта, за да определите кои страници в коя карта на сайта ще се включат. На този етап трябва да решите дали искате да разделите сайта си на вертикални карти на сайта или на хоризонтални такива. Вижте изображението, което илюстрира това:

sitemap

Вертикалните карти на сайта ще ви помогнат да диагностицирате проблеми при индексацията на определени секции, докато хоризонталните карти на сайта, както е показано на изображението по-горе, ще ви помогнат да намерите проблеми с индексирането, свързани с дълбочината на сайта.

При повечето сайтове е по-вероятно проблемите да са свързани с дълбочината, отколкото с пропуснати цели секции. След като създадете вертикалните си и хоризонтални карти на сайта, качете ги в Google Инструменти за уеб администратори.

Веднъж създадена и качена, картата на сайта ще покаже графика със страниците в нея, сравнена с броя на страниците в индекса. Пример за това е показан по-долу:

sitemap content

На този етап разделянето на картите на сайта в разумна структура става полезно, тъй като това ви дава възможност да ограничите всякакви проблеми с индексацията до една карта на сайта, състояща се от 50 хил. страници, а не до такава с над 1 млн.

За повече подробности, горещо ви препоръчваме да прочетете публикацията, която цитирахме по-горе.

Упражнения след урока:

Ако бяхте голям сайт за електронна търговия с хиляди продуктови страници, каква би била ползата за вас от използването на хоризонтални карти на сайта?

В тази статия са използвани материали от ресурси на Distilled и Moz

Коментари