Onsite Ranking Factors

Onsite фактори за класиране свързани с входящи връзки : Site-Wide Link-Based Ranking Factors

1. Входящи връзки от авторитетни домейни (Trusted Domains с TrustRank )
66% много високо значение

2. Google PageRank
64% високо значение

3. Разнообразие на входящите връзки (връзки от уникални домейни root domains)
64% високо значение

4. Връзки от авторитетни тематични сайтове
64% високо значение

5. Растеж във времето на връзките към домейн (количество / качество на връзките получени към домейн във времето)
52% средно значение

6. Връзки от домейни с ограничена регистрация (например .edu, .gov, .mil, .ac.uk)
47% средно значение

7. Процент на dofollow към nofollow връзки към страница
21% много минимално значение

Onsite фактори за класиране несвързани с входящи връзки : Site-Wide (non-link based) Ranking Factors

1. Архитектура на сайт
52% средно значение

2. Използване на изходящи връзки към авторитетни и релевантни сайтове и страници
37% ниско значение

3. Възраст на домейн
37% ниско значение

4. История на домейн (срок на регистрация, брой пререгистрации на домейн)
36% ниско значение

5. Uptime на хостинг / сървър
32% минимално значение

6. Информация за хостинга ( други хоствани домейни на същия сървър, c-block IP адрес)
31% минимално значение

7. Промяна на собственост на домейн
31% минимално значение

8. Включване на RSS Feeds от домейна в Google News
31% минимално значение

9. Използване на XML Sitemap
29% минимално значение

10. Собственост на домейн (кой е регистрирал домейна)
25% минимално значение

11. Регистрация на домейна в Google Local
24% много минимално значение

12. Цитиране на домейн (споменаване на домейна в текстове дори и без преки връзки)
24% много минимално значение

13. Включване на RSS Feeds от домейна в Google Blog Search
24% много минимално значение

14. Наличие на домейн в Yahoo! Directory
24% много минимално значение

15. Наличие на домейн в DMOZ.org
23% много минимално значение

16. Наличие на домейн в Wikipedia
22% много минимално значение

17. Използване на RSS Feed в домейн
21% много минимално значение

18. Наличие на домейн в Librarian’s Internet Index – Lii.org
21% много минимално значение

19. Регистрация на домейн в Google Webmaster Tools
18% много минимално значение

20. Активиране на функцията Enhanced Image Search
17% много минимално значение

21. Използване на сертификати за сигурност в домейна (HTTPS)
14% много минимално значение

22. Валидност на адреси и телефони в записа за регистрация на домейн
13% много минимално значение

23. Наличие на домейн в Google Knol
13% много минимално значение

24. Използване на Google Search Appliance
6% много минимално значение

25. Използване на Google AdSense в домейн
5% много минимално значение

26. Използване на Google AdWords за реклама на домейн
5% много минимално значение

27. Alexa Rank
5% много минимално значение

28. Позиция на домейн в Compete.com
5% много минимално значение

29. Използване на Google Apps
3% много минимално значение

Тези onsite фактори за класиране (позициониране) в търсачки са били оценени от група от 72 SEO експерти в проучване на SEOMoz през 2009 година. Пълното изследване е публикувано на адрес : http://www.seomoz.org/article/search-ranking-factors