OnPage Ranking Factors

OnPage фактори за класиране свързани с ключови думи : On-Page (Keyword-Specific) Ranking Factors

1. Използване на ключова дума в Title Tag
66% много висока важност

2. Използване на ключова дума в началото на Title Tag
63% висока важност

3. Използване на ключова дума в домейн (например keyword.com)
60% висока важност

4. Използване на ключова дума в H1 Tag
49% средна важност

5. Използване на ключова дума в Anchor Text на вътрешна връзка в страница
47% средна важност

6. Използване на ключова дума в Anchor Text на външна връзка в страница
46% средна важност

7. Използване на ключова дума като първа в H1 Tag
45% средна важност

8. Използване на ключова дума сред първите 50-100 думи в HTML кода на страница
45% средна важност

9. Използване на ключова дума като събдомейн (например keyword.domain.com)
42% ниска важност

10. Използване на ключова дума в URL като име на страница (например domain.com/folder/keyword.html)
38% ниска важност

11. Използване на ключова дума като име на папка в URL (например domain.com/keyword/page.html)
37% ниска важност

12. Използване на ключова дума в други заглавни Tags (<h2> – <h6>)
35% ниска важност

13. Използване на ключова дума като Alt Text на изображение
33% минимална важност

14. Повторения в използването на ключова дума в HTML текст на страница
33% минимална важност

15. Използване на ключова дума като име на изображение в страница (например keyword.jpg)
33% минимална важност

16. Използване на ключова дума в <b> или <strong> Tags
26% минимална важност

17. Плътност на ключова дума Keyword Density Formula (брой на използваните ключови думи ÷ общ брой на думите в страница)
25% минимална важност

18. Използване на ключова дума в List Items <li> на страница
23% незначителна важност

19. Използване на ключова дума в параметри на страницата Page’s Query Parameters (например domain.com/page.html?keyword)
22% незначителна важност

20. Използване на ключова дума в <i> или <em> Tags
21% незначителна важност

21. Използване на ключова дума в Meta Description Tag
19% незначителна важност

22. Използване на ключова дума като разширение на файл (например domain.com/page.keyword)
12% незначителна важност

23. Използване на ключова дума в Comment Tags в HTML
6% незначителна важност

24. Използване на ключова дума в Meta Keywords Tag
5% незначителна важност

OnPage фактори за класиране несвързани с ключови думи : On-Page (Non-Keyword) Ranking Factors

1. Наличие на релевантно уникално съдържание на страница
65% много висока важност

2. Ново съдържание на страница
50% средна важност

3. Използване на връзки от страница към други URL в същия домейн
41% ниска важност

4. Промяна на съдържание на страница (колко често е актуализирано съдържанието)
39% ниска важност

5. Използване на връзки към външни na домейна URL
37% ниска важност

6. Използване на статични URL
33% минимална важност

7. Съотношение на код към текст в HTML
25% минимална важност

8. Наличие на Meta Description Tag
22% незначителна важност

9. Валидиран HTML код по W3C стандарт
16% незначителна важност

10.Използване на Flash елементи (или друго plug-in съдържание)
13% незначителна важност

11. Използване на реклама в страница
11% незначителна важност

12. Използване на AdSense в страница
8% незначителна важност

Популярност на връзките към страница : OnPage Link Popularity Ranking Factors

1. Anchor Text с ключова дума от входящи връзки
73% много голямо значение

2. Популярност на входящите връзки (количество / качество на връзките)
71% много голямо значение

3. Разнообразие на входящите връзки (връзки от уникални домейни root domains)
67% много голямо значение

4. TrustRank на страница
65% много голямо значение

5. Google PageRank
63% голямо значение

6. Релевантност на входящи връзки
58% голямо значение

7. Наличие на ключова дума в Anchor Text от вътрешни връзки
55% голямо значение

8. Положение на страницата в йерархичната архитектура на сайта
51% средно значение

9. Internal Link Popularity (връзки от страници в същия домейн)
51% средно значение

10. Количество и качество на nofollow връзките към страница
25% минимално значение

11. Процент на dofollow към nofollow връзки към страница
17% много минимално значение

Тези фактори за класиране (позициониране) в търсачки са били оценени от група от 72 SEO експерти в проучване на SEOMoz за 2009 година. Пълното изследване е публикувано на адрес : http://www.seomoz.org/article/search-ranking-factors