[imageeffect type="shadowreflection" align="alignleft" width="150" height="150" alt="Авторството на Google е мъртво, но не и Author Rank" link="" lightbox="yes" url="/wp-content/uploads/2014/09/Danny-Sullivan.png" ]

Авторството на Google е мъртво, но не и Author Rank

Google Authorship и Author Rank не са едно и също нещо. Ето защо Google Authorship може да умре, а Author Rank да остане да живее.

Google приключиха своя тригодишен експеримент с Google Authorship на 28 август 2014 г., но използването на Author Rank за подобряване на резултатите от търсенето ще продължи. Чакайте малко! Можете да имате Author Rank без наличието на Google Authorship? И какво точно е отношението между  Google Authorship и Author Rank?

Това са различни неща, което дава възможност на Author Rank да продължи да съществува.

Какво беше  Google Authorship?

Google Authorship бе предимно  начин за Google да позволи на авторите на съдържание да се идентифицират с цел показване и представяне. Авторството се потвърждаваше чрез използването на маркиране, т.е. код, скрит за човешкото око, но вграден в уеб страниците. Google увеличиха обхвата на оригиналната идея за това като я свързаха здраво с Google+, като стъпка към създаването на система, изцяло под контрола на Google, която да служи за идентифициране на автори и управление на идентичности.

Тези, които се възползваха от  Google Authorship, бяха щедро възнаградени с имената и снимките си, които се показваха до писанията им. Това беше и голямото предимство, особено след като Google намекна, че материалите с авторство биха могли да привличат повече кликове. Ето един пример за това как изглеждаше авторството:

Google приключиха с Google Authorship преди броени дни. Поддръжката на снимката беше спряна през юни; сега и т.нар. Bylines и всичко останало, свързано с програмата, си отиде. Мъртви са.

Маркирането, което хората бяха добавили към страниците си, няма да навреди на нищо, ни казва Google. Просто ще бъде игнорирано и няма да се използва за нищо.

Но преди да хукнете да триете всичко, имайте предвид, че такъв тип маркиране би могло да се използва от други компании и услуги. Неща като rel=author и rel=me са микроформати, които могат да бъдат използвани на други места (забележка: първоначално написах, че те са част от Schema.org, но те ​​не са – благодаря на Аарон Брадли за коментара).
Планираме да проучим този въпрос повече в бъдеща статия относно това дали хората, които са инвестирали време в имплементирането на авторство, сега трябва отново да го губят в премахването му. Очаквайте включване.

Какво е  Author Rank?

Отделно от Google Authorship стои идеята за Author Rank, при която, ако Google знае кой е автор на една статия, това би могло по някакъв начин да промени класирането на същата тази статия, вероятно давайки и предимство, ако е била написана от някого, който се счита за надежден.

Author Rank всъщност не е термин на Google. Това е термин, който SEO общността свърза с концепцията като цяло. Той получи нова доза внимание след като Eric Schmidt от Google заговори за идеята за класиране на проверени автори по-високо в резултатите от търсенето, в своята книга от 2013 г., The The New Digital Age:

В резултатите от търсенето информацията, свързана с проверени онлайн профили, ще бъде класирана по-високо от съдържанието без такава проверка, което ще доведе до повече потребители, които естествено кликат на челните  (проверени) резултати. Истинската цена на това да останеш анонимен, в този случай, би могла да бъде нерелевантността.

За допълнителна информация относно  Author Rank, както и за контекста около цитата на Schmidt, вижте статията ми от миналата година:

Author Rank, Authorship, Search Rankings & That Eric Schmidt Book Quote.

 

Author Rank e реален и продължава!

В книгата си Schmidt  просто излагаше хипотези, без да описва нищо, което реално да се случва в Google. От самия Google се чуха няколко пъти споменавания за използването на Author Rank като начин да бъдат идентифицирани експерти по дадена тема и по някакъв начин да се стимулира извеждането им в резултатите при търсене:

 

Това все още бяха само приказки.

Първото истинско действие дойде през март тази година. След като Amit Singhal, ръководителят на Google Search, заяви, чеAuthor Rank все още не се използва, ръководителят на уеб спам екипа на Google предупреди за възможно използване на Author Rank: за раздела с т.нар. “In-depth articles”, когато такъв понякога се появява в резултатите от търсене в Google.

Author Rank без Authorship

Сега, когато Google Authorship е прекратен, как  Google  може да продължи да използва Author Rank в ограничената форма, в която същият този Author Rank е потвърден. Или той също е прекратен? И това означава ли напълно прекратен, или просто други начини за използването му.

Google ни каза, че отпадането на Google Authorship не би трябвало да повлияе на това как работи разделът с “ In-depth” статии.

Google също така заяви, че отпадането на Google Authorship няма да повлияе върху другите им усилия за разбиране как по друг начин биха могли да бъдат възнаградени авторите.

Но как ще се случи всичко това, след като Google също така казаха, че пренебрегват маркирането за авторство?

Отговорът е, че Google има и други начини да определя тези, за които смята, че са автори на даден материал.  По-специално, вероятно е Google  да търсят видимите “Bylines”, които често се появяват на новинарските публикации. Те са съществували преди Google Authorship и няма да си отидат.

Това също така означава, че ако сте наистина загрижени, че предстои настъпването на по-широка употреба на Author Rank, помислете за ”bylines’. Това изглежда е главният алтернативен начин да се даде сигнал за това кой е автор на дадена статия сега, когато Google изоставиха своята формална система.

Аз също така не бих се притеснявал особено и за Author Rank. Той е потвърден само за много ограничена част от Google Search. Вероятно е да се разрасне и отвъд това. Ако това стане, той ще бъде само един от многото SEO фактори за позициониране, които влизат в създаването на списъците с резултати в Google. Описвайте материалите си с “byline”, както е нужно, но по-важното, уверете се, че качеството на статиите, на които сте автор, ви карат да се гордеете, че сте идентифицирани като техен автор.

Публикацията е превод на статията Google Authorship May Be Dead, But Author Rank Is Not, с автор Danny Sullivan.

One thought on “Авторството на Google е мъртво, но не и Author Rank

Коментари