[imageeffect type="shadowreflection" align="alignleft" width="150" height="150" alt="Проучване на Moz от 2014" link="" lightbox="yes" url="/wp-content/uploads/2014/01/Moz-Featured-Industry-Survey-2014.png" ]

Проучване на Moz от 2014

От разсейващото пърхане на Колибри до оглушаващата тишина на (not provided), изминалата година беше пълна със събития за бранша на онлайн маркетинга. За пореден път се отправихме към откриване на това как промените през годината повлияха на работите, клиентите и тактиките ни.

Над 3700 от вас участваха в проучването на бранша за тази година (благодаря!), резултатите от което ви представяме по-долу. Повсеместно, маркетингът чрез съдържание е във възход и все по-малко и по-малко от вас активно се занимават с изграждане на връзки (ликнбилдинг). Дори пред прага на (not provided), проучването на ключови думи и проследяването на позициониранията са голяма част от работата на мнозина от нас. Бюджетите за инструменти се увеличават, а търсенето на услугите се усилва значително.

Свиване на различието между половете

Макар хората, които отговориха на въпросите от проучването, да бяха предимно мъже (71 %) , разликата между половете изглежда да се свива в продължение на последните ни три изследвания:

1 shrinking-gender-gap

Силно международно присъствие

Въпреки че сме компания със седалище в Сиатъл, приблизително половината от анкетираните (51%) посочват, че живеят извън Съединените щати. Почти половината от анкетираните ( 47% ) посочват, че оптимизират за 2 или повече езика.

2 top-10-countries

Водещи 10 страни

САЩ – 49.5%
Великобритания – 16.0%
Индия – 6.6%
Канада – 4,0%
Австралия – 3,0%
Испания – 2,1%
Холандия – 1,9%
Германия – с 1.8%
Италия – 0.8%
България – 0.7%

Заплати по роля/опит

Начело по заплащане са инжерните роли и тези, които се отнасят до UX, докато тези, свързани с дизайн и разработка, изостават. Дори в нашата сравнително млада индустрия хора с повече опит имат много по-високи заплати (забележка: заплатите са изчислени от средата на диапазона на проучването и данните включват и международните участници в анкетата).

Топ маркетингови дейности

През изминалата година анализите все още водеха в маркетинговите дейности. Интересното е, че много малко от анкетираните (1.6 %) са изброили основната си сфера като “Web Analytics”. Анализите са начин на живот във всички онлайн маркетингови области.
Маркетингът чрез съдържание скочи с няколко места ( от 5-о място през 2012 г. до 2-ро тази година), въпреки че това може да се дължи на по-широкото отнасяне към този термин.
Линкбилдингът изпадна от челната петица и въпреки врявата около Penguin, премахването на връзки се оказа на дъното на списъка ни – 54% от отговорилите казват, че въобще не му отделят време. Дори и с (not provided), проучването на ключови думи успя да влезе в челната петорка.3 Salaries

Топ маркетингови метрики

Маркетинг специалистите използват много показатели – от 12-те изброени показателя, 10 бяха оценени с “Важно” или “Изключително важно ” от над 50% от респондентите. Позициониранията все още се смятат за нещо “много важно” от почти 92% от анкетираните. Те се считат и за нещо “Важно” или “Изключително важно” от 73% от респондентите. Значението на класиранията е далеч от това да изчезне.

4 Metrics

Нает персонал или агенция

Хората, които сами се определят като нает персонал, излязоха от челните мест в тазгодишните данни с 41%, следвани от хора в агенции с 31%, бизнес собственици с 15% , както и независими консултанти с 10 %.

По отношение на ежедневните им дейности, социалните мрежи са по-малко приоритетни за хората от агенциите, отколкото са за наетия персонал и независимите консултанти. Съдържанието води при независимите консултати, макар да е в челната петица и за трите групи. Не е изненадващо, че управлението на хора е с по-висок приоритет за маркетинг агенциите, отколкото одитите на сайтове за клиенти.

5 activities

SEO, Социални мрежи и съдържание

Тази година разделихме последващите въпроси на три основни секции: SEO, Социални мрежи и съдържание. Въпреки многото нови популярни фрази в бранша, 78% от анкетираните все още посочват, че правят SEO като част от работата си. Почти половината (49%) съобщават, че са отговорни за съдържанието на маркетинга и малко под половината ( 41% ) са заявили, че участват в дейностите по маркетинг в социалните мрежи.

Най-използвани инструменти за SEO специалисти

Ние решихме да обединим безплатни и платени инструменти в един въпрос, за да се опрости анализът.
Screaming Frog спечели голям дял през 2012 г., 10 % посочват, че използват платената версия, а 18% от безплатната. Тази година общото използване е 49%.

Собствените инструменти за уеб администратори на търсачката остават много популярни. Yoast и Ahrefs бяха нови в списъка и се представиха силно, започвайки в челните 10. Моля, имайте предвид , разбира се, че колкото и да обичаме нашите собствени инструменти, трябва да допуснем, че нашата публика е малко предубедена.

Топ SEO инструменти

Справяне с (not provided)

Загубата на данните от Google за ключовите думи удари много силно през 2013 г. и затова попитахме хората как се справят, стратегически погледнато. Интересно е да се отбележи, че средно , анкетираните избират три различни решения. Справянето с този проблем ще изисква разнообразие от решения. Анкетираните, които проследяват > 100 ключови думи, са по-склонни да разчитат на позициониранията и по-малко вероятно да разчитат на социалните сигнали от тези, които проследяват < 100 ключови думи.

Водещи социални платформи

Не е изненадващо, че Facebook, Twitter, Google+ водят като основните 3 канала за маркетинг в социалните мрежи.

6 platforms
Използването на Facebook и Twitter е доста близко за двата канала до това от 2012 г., но използването на Google+ се е увеличило от 55% от анкетираните през 2012 г. до 70% през тази година.

Google+ определено набира скорост, поне сред общността на маркетинг специалистите. Pinterest е друг победител – с увеличение от 21% през 2012 г. до 28% през тази година. Интересното е, че по-малко маркетинг специалисти посочват използването на YouTube – спад от 49% до 38 %.

Водещи инструменти за социални мрежи

През 2012 г. почти 20% от анкетираните посочват, че не използват никакви инструменти за социални мрежи. Тази година, броят на отговарящите по този начин е намалял до 11 %. Buffer се премести в топ 10 , с малко под 14% от анкетираните, които го използват (от малко под 4% през 2012 г.) .

Топ 10 инструменти за съдържание

В сравнително новата сфера на инструментите за съдържание, 15% от анкетираните съобщават, че не използват никакви инструменти. Google доминира в списъка с инструменти, като Google / G+ заемат челната четворка. HARO се оказва популярен сред много маркетинг специалисти, както заради възможностите за съдържание, така и за следене на тенденции (включително и за това, което конкурентите пишат).

Бюджетите се увеличават

Добра новина за бранша: общите бюджети за маркетингови инструменти очевидно се увеличават. През 2012 г. само една трета от анкетираните посочват месечни бюджети от 500 долара или повече. Тази година този брой е над половината от анкетираните (54%).

Повече от една десета (11% ) от анкетираните сочат, че разполагат с бюджети, по-големи от 10 хил. долара месечно за маркетингови инструменти. Почти една четвърт (24%) са имали месечни бюджети над 3 млн. долара.

Тенденции в маркетинга чрез съдържание

Както казахме по-горе, създаването на съдържание е дейност от челната петица за всяка голяма група от маркетинг специалисти в тазгодишното изследване. Почти четири пети (79%) посочват, че предлагат създаване на съдържание като услуга (на второ място след анализите, които имат 85 %). Маркетингът чрез съдържание също така има най-голямото годишно увеличение, 71% от анкетираните отчитат повишено търсене.

Източник: The 2014 Industry Survey

Коментари