[imageeffect type="shadowreflection" align="alignleft" width="150" height="150" alt="SEO принципи в Google Plus" link="" lightbox="yes" url="/wp-content/uploads/2014/01/JoshuaBerg.png" ]

SEO принципи в Google Plus

Какъв е PageRank показателят на профила ви в Google +? Моят е 0. Но на хора като Марк Трафаген и Дейвид Амерланд вече е 5

Подобно на концепцията за PageRank, много от принципите, които важат за индексирането, позиционирането и предаването на тежест от страна на уеб страниците в мрежата, важат и в рамките на екосистемата Google +.

SEO-то на Google +

google-plus-seo

Google индексира съдържанието в G+ и го позиционира по същия начин, по който прави това за всяко останало съдържание. Преди по-малко от година един от водещите специалисти в бранша Joshua Berg от REALSMO предусети много от принципите, на базата на които Google + ще работи и ще влияе не само на резултатите от търсенето, но и на авторството, изграждането на авторитет и още няколко фактора, ключови за предстоящия в България и вече случващия се в САЩ свят на семантичното търсене.

13 SEO принципа, които важат за Google Plus

Автор: Джошуа Бърг

1. Индексиращите алгоритми на Google се отнасят към профилите, страниците и съдържанието в Google+ като към всяка друга страница в мрежата.

2. Google+ профилите, страниците и публикациите предават/получават PageRank, след като веднъж са били индексирани от търсачката.

3. Ефектът от Google+ връзките върху позиционирането? “Третираме тези връзки като всяка друга връзка, която можем да намерим”

4. Индексът предава съответния подходящ PageRank към съдържанието в Google+ въз основа на същите follow или nofollow правила.

5. Всички Google+ профили, страници и съдържание, за които е указано да не бъдат публични (ie. да са “private”) няма да предадат PageRank.

6. Google Plus няма нито дава авторитет сам по себе си.

7. Авторитетът даван и получаван в Google+ идва от хората (под формата на споделяния/цитирания).

8. Ботовете на Google достигат и след това следват нататък  Google+ съдържанието точно както правят за всяка друга мрежа.

9. Обхождането се прави от паяци, които харесват да обхождат мрежи, те не харесват самотни страници, които завършват със “затворена улица”

10. Google+ съдържанието не бива разделяно на части [англ. parsed], а след това позиционирано в индекса на Google от независими алгоритми.

11. Не е необходимо да тестваме и да теоретизираме относно нови алгоритми за Google +, всичко става в настоящето индексиране.

12. Отбелязванията с +1 не са сигнал за позициониране, но могат да спомогнат за откриването на съдържание, ако отбелязаните страници са публични (могат да бъдат индексирани).

13. Не е вярно, че G+ PR показателят е възможно да не е съвсем подобен на  PageRank-а за уеб страниците в мрежата. Всъщност двете са едно и също. Единственото, което трябва да се допълни е, че структурата на Google + е тази, която се различава.

По-детайлно представяне на принципите на Joshua Berg можете да видите в публикацията

My Google+ SEO Ideas Confirmed At 322 Days – G+ SEO 2014 ②
John Mueller: “if it’s not nofollow… then we can forward the PageRank we have there.”

По темата PageRank, както и за наблюденията си върху Google + по отношение на SEO, своите интересни наблюдения споделят и няколко SEO специалисти, сред които +Dan Petrovic, +Mark Traphagen, +Gianluca Fiorelli  Вижте повече на страницата на събитието Google + Profile Authority:

Коментари